10

Priscila peregrinando en Semana Santa_1

Durante tres días, disfrutamos esta Semana Santa, no Camping de A Vouga en Louro (Muros), da nosa cadeliña Xoa, e de estar en contacto ca natureza preto da praia, nunha zona marabillosa.

Watch on castrexo.tumblr.com

Marabilloso espectáculo visual o de Alburquerque, algún día acrcareime ata alí.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video