Watch on fullapprove.tumblr.com

Kyani LaveZARES NORtHERN SaMAR Philippines Kyani Cebu Kyani Bbb http://ift.tt/1Bidwld

Madrid, Barcelona, El Cano, Lavezares

image

Dinaanan ka ng hagupit, ng bugso, at ang tindi
ng magaslaw, ngunit napakalakas na puwersa;
tiniis ng iyong balanggot ang direksiyon
at pagkatapos, nanaig ang iyong kagandahan;
nakisabay ang iyong itaas sa kaniyang hagupit.

Dinanas mo ang paglubog ng kalsada riyan,
bawat kanto tanaw ang tubig,
abot baywang, at ang pinakamalala, abot bubong.

Dumaan din ang yanig ng lupa
at tindi ng kaniyang mga yayanig-yanig.
Nawasak man ang iyong mga kapit-bahay,
dahil sa tindi ng iyong pag-upo sa lupa,
lalong nananaig ang iyong kagandahan
at doon ka lalo niláng napapansin.
Buti na lang pinagkakatiwalaan
ang bawat bahagi mo at ang itinataguyod
ng mga nagtayo sa iyo, kasabay ng mga natira
sa pamayanang dáting pinamumugaran ng mga kaparehas.

Ang pinakamatindi mong kaaway ay iying nanunupok.
Minsan ang ititira na lang ay ang ilalim
at inuuna talaga ang nása itaas.
Iyon ang pinakanakaaawang tingnan.
Maaaring mag-isa ka lang kasi
sa nakalululang kalbaryong iyon,
o minsan, takót silang mahawaan mo sila, ikaw lang.

Darating man ang mga ito, ngunit nandito ka pa rin.
Ilang dekada na ba at nariyan pa rin kayo.
Tahimik na testigo sa mga kaagi riyan, doon, dito.
Pinamumugaran ng higit pa sa beynte,
at dinadaanan ng daang-daan pa.
Marami sa mga kauri mo ang nilipasan na,
ngunit nandiyan pa rin kayo.

Kayâ walâ sa mga nabanggit mo ang tunay mong kaaway,
kaaway na pinakamalubha at pinakabarumbado.
Tingnan mo na lang din ang ligid mo,
at pansinin kung ano ang kumukubli sa kanila
hanggang nang sila ay maglaho na nang tuluyan.
Pansinin ang mga naitatag,
o ang mga iniwan na lang na nakalatag,
mula sa pagkakabuwag o sa pambabastos.
Suwerte ka pa nga, mangilan-ilan pa kayo riyan.
Sa ibang lugar, halos hindi mo na mababakas
mula sa tahasang genocidio, homicidio, lahat na.
Suwertihan lang din sa mga hindi magpapasakop
at hindi papalag — pero mas suwerte
kung may interesado pa sa iyo.
Kung mahanap nilá sa iyo ang kaluluwa
at ang diwa ng sarili at ng lahat.

Suwertihan na lang ba ito mauuwi?
Balita ko, ikaw ay mauwi na lang sa guho
o mailipat sa kung ano man.

(Agosto 17, 2014)

the doctors of manila achievers lions club (all in golden colored shirt, in front doc bing & jing, doc luz on their back & doc doane at her back & me and lino on both sides) a pose with the volunteer student nurses of the university of eastern Philippines after the medical/dental outreach for the people of Lavezares, Northern Samar… 3-14-2010…….. we were all happy and contented after the mission.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video