kzda*

üzümçLü hiqaY€

ßi tne ççq vrmş bi tne kza aşq olmuş qitmş qızn karşsna s.a dmş , kzda bi kıza böyle denmez sığır, çckta dmş nye kızlrn aLLah’ı yoq mu ? kız “öle deiLL sıqır..!” dmş çck üzüLmüş yıqıLmış biLeklerni qesMeYe ewe gidckken arKsndan bi eL dknmuş çok hycnlanmş çck acaba o qız mı dmş dönmş bi baqmş 1.90 bylrnda bi adm çcka bi tne vurmuş çck byılmış…


mutLu s0n