Lauren Daversa at Home : The Lenbachhaus! Nestled in my new fave quarters, the Kunstareal - a land where antiquity, modernism and all that lies between can play nicely together in the sandbox. #Lenbachhaus #Kunstareal

No Byrjar alvaret:

Masterstudiet siger innj i blodet.

Ein ny kunstar gryr i aust, klår til kamp, klår til blod og tårar. 

Tørst på kunnskaup, hul som ein båt dog tett som ei bjørk. 

Alltid beredt på været og vinda som ventar. 

Klar til å bidra til fedrelandet under kulturens flagg.

Klar til å dele opp sjela, og dele og dvele. 

Og skape og slepe og streve og leve.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video