kritikov

Susie Linfield: The Cruel Radiance

Knjige pod lupo // Susie Linfield: The Cruel Radiance

Susie Linfield,   The Cruel Radiance: Photography and Political Violence, Chicago: The University of Chicago Press, 2010.

The Cruel Radiance: Photography and PoliticalViolence Susie Linfield je podrobna analiza vojne fotografije, predvsem skozi prizmo emocionalnega odziva, ki jo ima gledalec nanjo. Delo je teoretsko in le delno kritično: delo Susie Linfield je bolj kritika kritikov fotografije…

View On WordPress