2

När vi ändå är i bloggartagen: Ville visar här att han inte bara kan sitta själv utan även välja leksak ur korgen själv. Snart börjar han väl gymnasiet också..

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video