Kees van Kooten schrijft Boekenweekgeschenk 2013

Kees van Kooten schrijft het Boekenweekgeschenk 2013. Dat heeft Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zojuist bekendgemaakt.

De 78ste Boekenweek, die volgend jaar plaatsvindt van zaterdag 16 t/m zondag 24 maart, draait met het thema Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden om ons “bewogen en roemrijke verleden”.

Kees van Kooten (70) debuteerde in 1968 met het boekTreitertrends. Daarna volgden onder meer Koot droomt zich af (1977), Koot graaft zich autobio (1979), Veertig (1982) enZwemmen met droog haar (1991). Zijn meest recente werk is Hartstochtjes (2012). In 2004 ontving Van Kooten de Gouden Ganzenveer voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de geschreven Nederlandse cultuur.

image

Watch on rckdjng.tumblr.com

'Schrijven is zittenblijven tot het er staat,' volgens Kees van Kooten. Dat en meer theorietjes van de held.

Watch on tylerstransblog.tumblr.com

Van Kooten en de Bie, 1988. Kijken vanaf minuut 14.

De ideale verwarring

Christophe Vekeman bespreekt Luim. Het Komrijk van Kees van Kooten en Dwars. Het Komrijk van Tom Lanoye, verschenen bij De Bezige Bij.

Quotering: kaaimanbotjes (= recalcitrant)

image

De omschrijving van de literaire nalatenschap van Gerrit Komrij (1944-2012) door middel van de term ‘Komrijk’ is nu niet meteen de scherpste woordspeling die er sinds het verscheiden van Johan Anthierens op de wereld losgelaten is, maar het feit dat vier auteurs gevraagd is om een bloemlezing te maken van hun favoriete stukken van het zelfverklaarde ‘fabeldier’, is uiteraard wel erg goed nieuws.

                             

image

Twee van die bundels zijn ondertussen verschenen, en de eerste is samengesteld door Kees van Kooten en heeft als kernthema ‘luim’. Opmerkelijk genoeg verklaart Van Kooten in zijn inleiding af en toe de neiging te gevoelen om tijdens zijn lectuur van Komrij ‘Schiet op Ger!’ te mompelen, en dat heeft ertoe geleid dat hij doorgaans niet voor volledige stukken, maar voor spitante, stilistisch fel fonkelende passages koos, vaak niet meer dan een pagina lang.

Onder meer komt een fragment aan bod uit het befaamde ‘De gelukkige schizo’, waarin Komrij de loftrompet steekt over het hyperflexibele en in wezen identiteitsloze individu: ‘Leve de chaotische gladjanus van nature. Leve de extase en de rituelen van de ideale verwarring, het opinieloze labyrint.’ Op sociale bewogenheid spuwt hij, hem is ‘de vrolijke bedrieger’ lief.

image

(c) Vincent Mentzel

Wat niet wegneemt dat hij bepaalde dingen wel degelijk ernstig neemt. De poëzie, bijvoorbeeld, en terecht heeft Van Kooten het tientallen pagina’s lange essay ‘De Muze in het Kolenhok’, ‘deze kostelijke, briljant georganiseerde stoomcursus poëzie’, wél integraal opgenomen. Hierin vergelijkt Gerrit Komrij, samen met 225 krantenlezers annex gele briefkaartenschrijvers, vijf vertalingen van eenzelfde gedicht, namelijk ‘Hälfte Des Lebens’ van Hölderlin, om zo te komen, regel per regel, tot de enige goede of in elk geval ‘beste’ translatie van dit meesterwerkje naar het Nederlands. En wat blijkt aan het eind van de rit? Dat ze met zijn allen ‘een ideaal lijk’ hebben vervaardigd. Conclusie: ‘Wees niet trouw aan het gedicht, maar aan de poëzie’ wanneer je je aan vertalingen waagt.

image

(c) Tessa Posthuma de Boer

Tom Lanoye koos als adjectief om zijn eigen ‘Komrijk’ mee te bestempelen voor ‘Dwars’, en plaatst in zijn voorwoord de polemist Komrij in de illustere ererij van Lodewijk van Deyssel, Multatuli, Hermans en Brouwers. En ook hij benadrukt het verneukeratieve karakter van de gelukkige schizo: ‘Nooit weet je zeker of hij in de maling neemt – meent hij eigenlijk wel wat hij zegt te menen? (…) Bij ieder stuk van hem heb je het gevoel dat hij jou in het volgende stuk met evenveel vuur het perfecte tegendeel zou kunnen inwrijven.’ Het zijn woorden die lijken te refereren aan wat Komrij in deze bloemlezing zelf zegt over Pessoa: ‘Het is een spel van masker op masker, van laag op laag.’ En als hij in datzelfde stuk de lont steekt aan een typisch Komrijbommetje als ‘Elke kunstenaar die iets nieuws brengt, elke avant-garde-dichter is homoseksueel’, weten we wat Lanoye bedoelt, uiteraard.

                       

image

Toch valt tezelfdertijd maar moeilijk te ontkennen dat het ‘opinieloze labyrint’ dat Komrij zelf zo bevlogen ophemelde, ooit, in Dwars voorzien is van een vrij rechttoe rechtaan stratenplan. De – hier in hun totaliteit weergegeven - stukken tegen de mei 68-generatie, tegen de Vijftigers in de poëzie, tegen de moderne architectuur, tegen het jargon van de kunstkritiek, tegen Scientology en het populisme, worden wel degelijk gedragen door een verontwaardiging die een allesbehalve vrijblijvende indruk maakt – ongetwijfeld ook de reden, trouwens, waarom Lanoye Komrij als leermeester aanziet. Het is met andere woorden niet zo dat de schaterlach die de goede polemist weet te wekken de ernst van zijn overtuiging ondermijnt.

Dat een treffend schotschrift haast per definitie humoristisch is, wordt overigens wel bewezen door het feit dat fragmenten uit sommige stukken in Dwars ook in Luim zijn opgenomen. 

Christophe Vekeman

Watch on ederson-us.tumblr.com

Mac ‘n’ Cheese from Mac ‘N’ Cheese on Vimeo.

UPDATE: check out episode #2 now! At: vimeo.com/macncheese/supermarket

Mac ‘n’ Cheese is an animated short directed and created by four students at the Utrecht School of Arts in the Netherlands. This roughly two minute animation took about five months to make, and about a bajillion peanut butter sandwiches.

Synopsis: When you find yourself running scared and running out of energy, there’s only a few options left to outrun your opponent through the southern desert. Stopping at nothing, watch these two guys wear each other out and rip through boundaries hitherto unbroken. Enjoy the ride!

Tools used:
- Autodesk Maya
- Eyeon Fusion
- Pixologic Zbrush
- Adobe Photoshop
- TVPaint

Inspired by Team Fortress 2 and Meet Buck.

Credits:
- Animation: Tom Hankins, Gijs van Kooten, Guido Puijk, Roy Nieterau
- Music & Audio Design: Giulio Sterbini, Wouter Messelink, Peter-Paul Timmermans
Title song: The Grateful Dead - Casey jones

Awards:
- UPC Animation Prize at the Netherlands Online Film Festival 2011 (NOFF)
- Best National Student Award at Playgrounds Festival 2011
- Best Chase Scene Award at Couchfest 2011

For any press or work related questions you can contact us at: info@colorbleed.nl
Or visit our website: colorbleed.nl/

macncheese.nl
facebook.com/MacNCheeseShort

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video