kinicks

youtube

KNICKS FANS MUST WATCH!! 

Bwiset na bwiset na talaga ako doon sa bagong dating sa clan namin. bwiset kung hindi lang ‘yun kaibigan ng ka co-leader ko kinick ko na ‘yun bwiset. simula palang nung war akala mo na kung sino panalunin daw yung war kase ganyan ganon tapos kung makapagsabe na ayusin yung attack namin akala mo naman ang galing niya eh weak naman. bwiset