Watch on hipsterelleralkis.tumblr.com
Muslim betyder inte terrorist

Signaturen “d1ck j0nes” på Fragbite.se säger:

(…) i CS:GO (SIC: Counter Strike: Global Operations, ett PC-spel) är tydligt att man är i den skithåla som hela mellanöstern är. Det står bl.a en bil och brinner på longen, antagligen från någon muslim som sprängt sig själv och ett närliggande diskotek i småbitar.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video