CUSTOMISE

De keuze is reuze en hoe meer keuze in producten er is hoe beter we ook weten wat we willen. Een trend die je tegenwoordig ziet is de ‘customalisation’ of wel ‘maatwerk’.

Voorheen waren op maat gemaakte producten (voornamelijk kleding en schoenen) erg arbeidsintensief en alleen de rijken konden dit veroorloven, tegenwoordig maken nieuwe productiemethoden het makkelijker en dus betaalbaarder om de op maat gemaakte producten te produceren.

ING bank begon al jaren geleden met de pinpas met eigen foto er op. Niet alleen harstikke handig voor als je meerdere pasjes hebt, maar juist ook hierdoor is het je eigen pasje. ING noemt het zelf de persoonlijke bankpas dus de naam zegt het al, bankieren wordt persoonlijker. Op deze manier blijf je eerder bij ING omdat het je een goed gevoel geeft. Uiteindelijk maakt een op maat gemaakt product de merkwaarde weer hoger waardoor het waardevol is voor grote merken om dit te doen.

Vans heeft online een customise shoe functie waar je je eigen schoen kan samenstellen waarna deze gefabriceerd wordt en je dus je eigen unieke schoen hebt. Hierachter zit de behoefte aan een persoonlijk product, aangepast aan eigen wensen en ideeën. Mensen vinden het fijn om uniek te zijn de trend die hierbij hoort is de individualisering.

Door:Ruben van Selm
(Bron:http://bit.ly/p1r1c8)

As Rosalind Gill (2001) has pointed out, while contemporary advertising has responded to feminism by starting to represent (attractive) young women less as passive sex objects and more as desiring sexual subjects who make their own choices, one of the effects has been a neoliberal promotion of ‘commodity feminism’. Some of feminism’s goals for women - such as independence and control over their own lives - are presented as things that individual women can achieve by purchasing certain products or services that help her please herself, instead of through a collective struggle for social and political change in society. In these instances, the critical content of feminism is neutralized and made more or less into a mere visual style in advertisements. However, some of the products advertised in this way have become very popular with girls and young women, who seem to welcome them as signifiers of their independence in the consumer society.
—  Young Femininity: Girlhood, Power and Social Change - Sexuality and the Body: Old Binaries and New Possibilities - Sinikka Aapola, Marnina Gonick, & Anita Harris
Filosofie week 6. Blog 2. – Pluralisme, fragmentatie en de individuele levensstijl

In week zes stond naast globalisering ook de postmoderne consumptiemaatschappij centraal. De maatschappij is toen veranderd van een moderne productiemaatschappij naar een postmoderne consumptiemaatschappij. Vroeger ging het vooral om het produceren van producten. Tegenwoordig gaat het om de consumptie ervan. Een bekend gezegde luidt: “you are what you consume.” Er zijn drie trends die centraal staan bij deze postmoderne consumptiemaatschappij. Deze trends zijn “pluralisering, fragmentatie en de individuele levensstijl”, “dematerialisering, hyperrealiteit en het belang van merkimago” en “prosumptie, tussen consument en producent.” Deze week behandel in de trend “pluralisme, fragmentatie en de individuele levensstijl.”

Pluralisme is een systeem of leer waarbij het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt wordt genomen. We kunnen hierdoor niet één antwoord geven op wat goed (ethiek), mooi (esthetiek) of waar (epistemologie) is. Wat ik namelijk goed vind, kan jij slecht vinden. Volgens de postmoderne filosofie zijn er verschillende antwoorden nodig en is er niet één juist antwoord. De relativering van de wereld doet volgens de postmoderne filosofie fragmentatie ontstaan, waardoor de wereld als ding op zich niet meer bestaat. Iedereen leeft in zijn eigen ‘fragment van werkelijkheid’.

Het juiste antwoord bestaat vaak ook niet, omdat het meerdere verhalen naast elkaar gevormd kunnen worden. Er is meer ruimte voor variatie in normen, waarden en idealen. Hierdoor kunnen niet alle culturen met elkaar vergeleken worden. In de ene cultuur is het verboden om alcohol te nuttigen en in de andere cultuur niet. En zo kun je eindeloos door blijven gaan. Vroeger vergeleek de Westerse wereld culturen met elkaar. Als andere mensen vanuit de hele wereld iets anders dachten dan de Westerse wereld, dan werd dit afgekeurd. Nu kunnen er veel verschillende culturen naast elkaar leven. Hierin ontstaan ook weer verschillende subculturen en levensstijlen die wederom andere normen en waarden hebben.

Vanwege deze verschillende normen en waarden zit er ook een verschil in het consumptie patroon. Pluralisering leidt tot pluriformiteit van het aanbod: het aanbod wordt groter. De samenleving wordt kleuriger, het aanbod van producten wordt groter etc.

Wat vind ik hiervan? Ik vind het goed dat er in deze samenleving tegenwoordig zoveel culturen en levensstijlen naast elkaar kunnen leven. Geen enkel antwoord is de wereld is per definitie meteen fout. Het is juist goed dat iedereen overal een eigen mening over heeft. Daarnaast kan iedereen zelf kiezen wat hij consumeert, zonder dat het gelijk afgekeurd wordt. Vandaag de dag is de “anything  goes culture” al heel ver. Dit wordt waarschijnlijk in de toekomst nog veel belangrijker. Al mijn spullen, mijn kleding, mijn eten en noem het maar op, komen uit verschillende levensstijlen en culturen. Ik combineer alles met elkaar zonder dat ik hier commentaar op krijg. Ik vind dat iedereen mag doen en laten wat hij zelf wilt, zonder dat daar een goed of fout label aan zit. Je moet mensen in hun waarde laten.

Een mediafragment dat hierbij hoort, is de volgende:

http://www.youtube.com/watch?v=kBJrKFwfkxg

In dit mediafragment wordt uitgelegd wat pluralisme eigenlijk is en of het altijd goed is. Zoals jullie weten geloof ik in pluralisme en vind ik het een goed iets. Maar tot hoever kan dat eigenlijk gaan? In dit filmpje wordt een voorbeeld gegeven van een rechtszaak. De man die de moord gepleegd heeft, deed dit vanwege zijn geloof en gaat er ook van uit dat het goed is wat hij gedaan heeft. De rechter moet nu beslissen of het goed of fout is. Pluralisme is dus goed tot op een zekere hoogte. 

FRIENDS WITH NO STRINGS ATTACHED AND OTHER DRUGS

Wat een lange titel, oh, ja dit komt omdat er de laatste tijd nogal veel films zijn met hetzelfde thema is me opgevallen.. Zal er achter deze consumententrend een grotere trend schuilgaan die kenmerkend is voor de 10’s (ja ik noem dit decennium hierbij maar de 10’s). Gaan we terug naar de jaren 60 van de vorige eeuw waar seks onbevangen en vrij was? 

De eerste film die ik zag was Love and Other Drugs. Hierin ontmoeten de hoofdpersonen elkaar en de vrouwelijke rol heeft wat problemen met relaties aangaan, zij heeft parkinson en hij werkt in de farmaceutische industrie. Na wat pogingen tot een losse relatie worden ze natuurlijk verliefd aan het einde.

Daarna zag ik No Strings Attached waarin de hoofdrolspelers er voornamelijk alles aan doen om de relatie zo oppervlakkig en vriendschappelijk mogelijk te houden maar wel met de seks. Wat natuurlijk uitloopt op veel grappige scenes.

Als laatste zag ik Friends with Benefits waarin de vrouwelijke hoofdrolspeelster werkt als headhunter en de man voor een baan nodig heeft waarna ze gaan daten maar absoluut geen relatie willen. 

Het lijkt er op dat Hollywood met dit soort films een ander soort standaard wil zetten voor de normale romantische comedy’s zoals we deze al kennen. Wat kenmerkend is dat uit al deze oppervlakkige vriendschappelijke seksrelaties wel bij allemaal een liefdesrelatie groeit. Dus uiteindelijk zijn deze films alsnog gewoon romantische comedy’s  maar dan met een afwijkend plot.

Ik ben van mening dat dat de ‘friends with benefits’ trend te koppelen aan de individualisering van de samenleving. We kiezen voor onszelf en ook voor ons eigen plezier en bevrediging. Waar het in de vorige eeuw nog van belang was dat je een partner zocht om een stabiele gezinssituatie te bouwen worden we tegenwoordig groot gebracht met het idee dat je het zelf allemaal kan doen, sterker nog, het wordt gewaardeerd als je carrière hebt en een zelfstandig ambitieus leven leidt. Een partner hebben we niet persee nodig, of we zijn zo gewend aan ons eigen leventje dat we een angst krijgen om ons te binden en iemand anders in onze wereld toe te laten.

Door:Ruben van Selm

Een groter geheel of individueel?

Het liefst denken wij dat wij als individu uniek zijn, dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen keuzes en dat wij ons niet laten beïnvloeden door maatschappelijke issues, als reclame, saamhorigheid en cultuur.

Zijn individuen écht individuen of zijn we deel van een groter geheel? Zijn wij in staat om zelf keuzes te maken gebaseerd op ons eigen kennen en kunnen of worden we gestuurd door onze maatschappij? Het moderne individu kent veel tegenstellingen met het traditionele individu, opvallend vind ik dat de afgelopen jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden van collectiviteit naar individuele identiteit en dat men nu beschikt over een scala aan grootschalige anonieme relaties, die wij als individu als intiem zien.

Durkheim stelde dat het moderne individu ‘last heeft van vrijheid’, dit in de zin van het ontlenen van de eigen identiteit. Ik denk dat het individu nu over zoveel keuzes en mensen beschikt, dat een eigen identiteit moeilijk te ontlenen is aan jezelf. Weber is drastischer is zijn uitspraak over het moderne individu: “wetenschap en bureaucratie kerkert individuen, het sluit het op in een ‘ijzeren kooi’”.

Je zou de ijzeren kooi als de samenleving kunnen zien, hierdoor is het individu meer een weerspiegeling van de keuzes op basis van overheidsdiensten dan het maken van eigen keuzes. Erich Fromm beschrijft drie vluchtwegen voor het individu, namelijk autoritarisme, destructivisme en automatisch conformisme. De link wordt hierbij gelegd met Marx en Freud. Het individu heeft een sterke neiging tot antidemocratische overtuigingen en gedragingen. Naar mijn visie klopt dit niet, een extreme zo gericht op vluchtwegen voor het individu gaat mij veel te ver.


De link hierboven laat zien dat we allemaal individuen zijn, maar is dat wel zo?…

Ik wil graag geloven dat men verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen keuzes en dat de identiteit volledig ontleent wordt aan het “ik”, maar ik denk dat de huidige maatschappij de individuen steeds meer in de hoek duwt van identiteitontlening aan merken, voorkeuren en vrije tijd. Ik sluit mij graag aan bij de cultuuroptimisten, die zich richten op zelfontplooiing van het individu, die de nadruk leggen op het bewust zelf kunnen beslissen, het kiezen voor en leiden van een opwindend leven, om persoonlijke doelen na te streven en in het kader van zelfontplooiing, zich op persoonlijk niveau te ontwikkelen. Hierbij kan ik al wat verklappen over pluralisme, waar ik het in mijn vijfde verhaal over ga hebben, men legt de focus op “hoe overleven wij de vrijheid?”. De vrijheid wordt deels geuit in technologisering, de invloed die techniek heeft op mens en maatschappij. Techniek stuurt de maatschappij en schept een nieuwe cultuur, want ook al staan mensen neutraal tegenover techniek, dan nog moet het gebruik in acht genomen worden om een mening aan te nemen: “guns are neutral and it’s up to how we use them whether it would be ‘good or bad’” (Green, 2001).

 Giddens stelt dat men het kiezen van een levensstijl een luxegoed kan vinden, maar uiteindelijk kiest iedereen een levensstijl, waaraan wij onze identiteit ontlenen. Net als alle keuzes die wij maken deels bepalen hoe we zijn zoals we zijn en wie we zijn.

 “We have no choice, but to choose – Giddens”

Over individualisering kan ik nog hoofdstukken volschrijven, maar toch wil ik het hierbij laten. In het volgende verhaal wil ik het hebben over het ontstaan van allerlei markten en waarom alles te koop is.

I’ve spent £25000 on my degree and applied for a job in which I met all the essential and desirable criteria but apparently I have to spend another load of money that I don’t have in order to get anywhere near the kinds of jobs I want because everyone’s going for masters students over me.

I fucking hate this job market.

Filosofie week 3. Blog 1. – Individualisering

De derde lesweek van dit schooljaar is aangebroken en dat betekent ook de derde les van filosofie. De vorige twee blogs heb ik mij met de trends rationalisering en secularisering bezig gehouden. Deze week staan de moderniseringstrends individualisering en technologisering centraal. Ik begin in deze blog met de moderniseringstrend individualisering.

Wat houdt de trend individualisering in? Individualisering is een ontwikkeling in de samenleving waarbij het individu en de behoeftes van het individu centraal komen te staan. Vroeger werd het individu niet erkend en vooral gezien als onderdeel van een groep/gezin. Dit wordt ook wel het collectivisme genoemd. De gemeenschap was vroeger belangrijker dan het individu. Nu is het steeds belangrijker om zelf te kunnen beslissen wat je wilt doen, hoe je je leven wilt indelen en wat je wilt bereiken. Het individu staat centraal. Jij bepaalt wie je bent en wat je doet.

In de les filosofie heb ik geleerd om individualisering vanuit twee invalshoeken te bekijken:

  1. De individualist is vrijer, autonomer en zelfstandiger dan ooit te voren en competent genoeg om zijn eigen leven in te richten.
  2. De individualist is normloos en egoïstisch overgeleverd aan zijn lusten en verlangens of zelfs totaal overgeleverd aan zichzelf (eenzaam).

De Nederlandse schrijver Frits de Lange schrijft in zijn boek “Ieder voor zich” dat individualisering nog geen ‘individualisme’ hoeft te betekenen. Een quote van hem is:

"Individualisering is een historisch-maatschappelijk proces waar mensen in principe beter van kunnen worden, omdat hun vrijheid wordt vergroot. Dat betekent niet dat mensen steeds minder sociale relaties willen, maar dat zij steeds meer zelf kunnen bepalen welke sociale relaties zij willen aangaan en wat de inhoud ervan wordt." 


Ik ben het eens met Frits de Lange, omdat ik vind dat je als individu zelf kan bepalen met wie je wel en niet om wilt gaan. Dit zie je bijvoorbeeld terug op social media. Je bepaalt zelf met wie je vrienden wordt op Facebook, waar je een reactie onder zet met bijvoorbeeld je eigen mening. Je denkt hier niet meer bij na, omdat je zelf mag kiezen met wie je omgaat en wat je wilt zeggen. Nederland heeft een individualistische cultuur en vindt vrijheid van meningsuiting één van de belangrijkste rechten in de wereld.

De trend individualisering vind ik dan ook een goede ontwikkeling. Ik vind het fijn om de vrijheid te proeven, om te kiezen wat ik wil doen en met wie ik dit ga doen. Daarnaast is het voor mijn persoonlijke ontwikkeling ook een goede trend. Ik leer namelijk van mijn eigen fouten en ontwikkel me op die gebieden.

Een mediafragment die hoort bij deze trend kun je hier bekijken:

http://www.youtube.com/watch?v=KtDtuSrVf3g

Dit filmpje laat zien dat onze Westerse samenleving steeds individualistischer wordt. De wereld is nu een ruimte vol onbegrensde mogelijkheden waaruit mensen zelf kunnen kiezen.Het wordt straks alleen nog maar “me, myself and I”. Dit vind ik niet slecht zoals ik hierboven al genoemd heb en ook niet egoïstisch. Ik denk juist dat de samenleving er beter van wordt. 

I AM LEGEND

Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar er zijn de laatste tijd nogal wat beroemdheden overleden. Het grappige dat mij opvalt is dat veel van deze beroemdheden eigenlijk een beetje de ‘underdogs’  waren en in de roddelbladen vaak omlaag werden gepraat. Vaak maken deze beroemdheden geen mooie producten meer en staan ze allang niet meer bekend om wat voor’n moois ze ooit aan de wereld toegevoegd hebben.

Het grappige is dat als je dan overlijdt als artiest of filmster je opeens weer geëerd mag worden om wat je ooit hebt gedaan. Iedereen mág je opeens weer, de roddels worden niet meer geschreven en we zien eigenlijk alleen nog maar het positieve.

Enkele voorbeelden van de laatste jaren zijn natuurlijk Michael Jackson en Amy Winehouse. Beiden niet bepaald de meest hoogstaande artiesten meer. Ze kwamen vaak in het nieuws, maar dan negatief. Niets veel positiefs was er nog over ze te zeggen, behalve dat er veel gespeculeerd werd over wat ze al dan niet allemaal zouden gebruiken aan drugs en andere gluiperige nieuwtjes. Ze overleiden en worden vanaf dan alleen nog maar geëerd en vervolgens ook nog eens enorm uitgemolken voor allerlei commerciële doeleinden.

Over Amy gesproken. In de laaste editie van de Video Music Awards van MTV werd ze geëerd omdat ze ‘zoveel’ heeft betekend voor de muziekindustrie. Bruno Mars, een zanger die net twee jaartjes als artiest om de hoek komt kijken zingt haar een ode toe met het lied ‘Valerie’ (dat overigens niet van Amy zelf is maar een cover) waarop hij aan het einde uitbundig zingt: ‘Amy, I love you darling, I miss you baby’. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij haar nooit ontmoet en wist zij niet eens wie hij was omdat ze de laatste jaren nogal druk bezig was met haar eigen issues..

Als je eenmaal dood bent als artiest ben je een legende, het woord zelf betekent, dat wat gelezen moet worden. Vroeger kwamen legendes voor in verhalen, het waren verhalen over mensen die echt geleefd hadden en dingen hadden bewerkstelligd die dus echt gebeurd waren. Deze mensen waren niet per definitie legendes omdat ze dood waren, maar omdat ze van generatie op generatie werden doorverteld. Tegenwoordig word je pas een echte legende als je iets iconisch hebt verricht en het liefst daardoor vroegtijdig doodgaat.

De trend zou kunnen voorstromen uit de individualiserende samenleving. Vooral het omlaag praten van artiesten in roddelrubrieken is natuurlijk om onszelf beter te laten voelen omdat we blijkbaar iets tekort komen bij elkaar. Ook word de samenleving steeds spiritueler en dus zijn we meer bezig met het hiernamaals waardoor we ook de doden willen eren.

Door: Ruben van Selm

Big News!

I have a coach!

It won’t be an in-person situation, at least not regularly, but video analysis and distance support is more than I’m getting now. I’m especially stoked to have individualised programming and support from someone more qualified than me. I feel like this is what I’m lacking in terms of throwing the kinds of weights I should be able to.

I’ve also set some pretty big goals and I’m generally pretty stoked on the whole situation. I’m sure the next few months are going to hold many PRs for me!

Also, because of this, the nature of my blog is probably going to change somewhat. I’m not going to post session logs with as much detail as I have in the past and I’ll probably start posting videos and/or pictures. This will still be a place for me to keep track of my training, though. 

anonymous said:

Sam i have used a personal trainer. And from all i have seen you know just as much as an actual trainer. You have passion and drive. You have put a lot of your own personal time into all the info you have in your links. And plus you all your responses are well thought out and dead on. Keep it up i see great things coming from you

I have known for so long that I wanted to be a personal trainer. I can’t actually get the certification until I am 18 years old, but I think it’s really cool how I have already been able to help some people through my instagram and tumblr. Honestly, I would love to start making individualised training and nutrition plans for people RIGHT NOW, but I don’t think people would pay me while I don’t currently have the certification.

The 5 I's and eBay

Identification: eBay is one of the world’s largest e-commerce companies and caters for each consumer entering the website. Consumers experience the identification process with eBay by providing their personal details in order to subscribe with the online retailer. EBay accommodates for all individuals and creates a relationship throughout the duration of the consumers connection with the online retailer. The details provided aid in enhancing the consumers shopping experience by providing location details for delivery and rough estimations of when their purchases will arrive.

image

         

Individualisation: EBay retains customer information in order to best accommodate consumers with their shopping experience. By individualising each consumers profile, it allows the consumer to see items that they need and also ways in which they can obtain the products. Once consumers are logged in they have the ability to search products from around the world. The search process remembers the products consumers search and provides them a list of similar products and also substitute products-of the consumers interest.

image

Interaction: EBay provides the option for online consumers to leave feedback regarding their purchase or ask questions regarding a product they wish to purchase. Dialogue between customer and enterprise is offered by contacting Customer Support at the bottom of the page. This option allows consumers to get in contact with customer care and receive answers to potential questions/queries they hold.

image

Integration: EBay uses various forms of advertising through various social media sites, newsletters, and Google advertisements. When customers search the internet for products they wish to purchase eBay is often the first link that appears on the Google search results. When customers sign in on Facebook their personal information is also collected and they receive eBay advertising that is custom to their needs.

image

Integrity: Permission marketing is incorporated through eBay’s “About us” section on their website. This availability of the companies profile allows consumers to gain trust from the reassurance of the legitimacy of the company. EBay also provides “Privacy” statements to reassure customers that their private information will not be abused or shared. This information is made available at any time.

image

5 I's and Facebook

image

Identification: Facebook users are required to sign on every time before they are allowed access to any material on the website. This is shown in the top right hand corner of the webpage when you first search for Facebook.

image

Once logged into the website the users name will be displayed in the top next to the search bar. This is also a link to the users profile. Along with Facebook creating an identity for every user they can also track the region you are in by looking at your IP address and server.

image

Individualisation: Almost every feature whether it is security, personal details or friend’s lists, can be tailor made and customised by the user and this information can be chopped and changed depending on the users preferences. Examples of individualisation include creating groups for various purposes (left hand column menu) and liking pages can help to individualise a user’s news feed as it can link other users who has liked it.                                                             .

image

Interaction: Facebook is a website with a purpose to help people interact. There are many ways to connect to the Facebook group through their website. One of the most common is providing helpful feedback to the company on areas needed for improvement.

image

Another form of interaction that users can follow is the report button located on every users page. This button allows users to report directly to the Facebook Corporation about any confronting or inappropriate activity. once clicked there are a list of options to choose from on what you want to report about and this then gets sent to the company to be investigated.  

image

                                     

Integration: Facebook is grouped and integrated with a number of websites. One of the most popular is forbes.com and on the home page there are options to log in via your Facebook account or connect to the forbes.com Facebook page directly from the home page. Along with these links Facebook has links on millions of other websites and within some blogging domains html coding can be customised to add in social media buttons. This is shown at the top left hand corner of my blog where you can click on the link to one of the social media pages and reblog or post about it.

image

Integrity: When setting up a Facebook account the user is asked to agree to the terms and conditions. Below is a small portion of the responsibilities Facebook takes into account when dealing with user’s personal information. By having an ethical code of conduct allows users to feel relaxed and safe when on the site.

image

Along with the  information a document of Facebook’s terms and conditions can be found on the internet through Google or via the Facebook home page. By having information easily accessible users feel comfortable and safer when user the Facebook domain.

facebook.com, 2014, Facebook, California, viewed 2 September 2014, <https://www.facebook.com/>

the way foucault goes through how hyper individualisation into categories and binarys in constant hierarchies came to be was really grueling for me to read (cause foucault is just hard to read for me) but also super rewarding becuase like….u know in my mind thats the way its always been?? its so cool to learn how and when it came into being, and for what purpose

The Celts & the Marriage of Heaven and Earth

Whether the early Celts regarded Heaven and Earth as husband and wife is uncertain. Such a conception is world-wide, and myth frequently explains in different ways the reason of the separation of the two. Among the Polynesians the children of heaven and earth—the winds, forests, and seas personified—angry at being crushed between their parents in darkness, rose up and separated them. This is in effect the Greek myth of Uranus, or Heaven, and Gæa, or Earth, divorced by their son Kronos, just as in Hindu myth Dyaus, or Sky, and Prithivi, or Earth, were separated by Indra. Uranus in Greece gave place to Zeus, and, in India, Dyaus became subordinate to Indra. Thus the primitive Heaven personified recedes, and his place is taken by a more individualised god. But generally Mother Earth remains a constant quantity. Earth was nearer man and was more unchanging than the inconstant sky, while as the producer of the fruits of the earth, she was regarded as the source of all things, and frequently remained as an important divinity when a crowd of other divinities became prominent. This is especially true of agricultural peoples, who propitiate Earth with sacrifice, worship her with orgiastic rites, or assist her processes by magic. With advancing civilisation such a goddess is still remembered as the friend of man, and, as in the Eleusinia, is represented sorrowing and rejoicing like man himself. Or where a higher religion ousts the older one, the ritual is still retained among the folk, though its meaning may be forgotten.

The Celts may thus have possessed the Heaven and Earth myth, but all trace of it has perished. There are, however, remnants of myths showing how the sky is supported by trees, a mountain, or by pillars. A high mountain near the sources of the Rhone was called “the column of the sun,” and was so lofty as to hide the sun from the people of the south. It may have been regarded as supporting the sky, while the sun moved round it. In an old Irish hymn and its gloss, Brigit and Patrick are compared to the two pillars of the world, probably alluding to some old myth of sky or earth resting on pillars.Traces of this also exist in folk-belief, as in the accounts of islands resting on four pillars, or as in the legend of the church of Kernitou which rests on four pillars on a congealed sea and which will be submerged when the sea liquefies—a combination of the cosmogonic myth with that of a great inundation. In some mythologies a bridge or ladder connects heaven and earth. There may be a survival of some such myth in an Irish poem which speaks of the drochet bethad, or “bridge of life,” or in the drochaid na flaitheanas, or “bridge of heaven,” of Hebridean folk-lore.

Those gods who were connected with the sky may have been held to dwell there or on the mountain supporting it. Others, like the Celtic Dispater, dwelt underground. Some were connected with mounds and hills, or were supposed to have taken up their abode in them. Others, again, dwelt in a distant region, the Celtic Elysium, which, once the Celts reached the sea, became a far-off island. Those divinities 
worshipped in groves were believed to dwell there and to manifest themselves at midday or midnight, while such objects of nature as rivers, wells, and trees were held to be the abode of gods or spirits. Thus it is doubtful whether the Celts ever thought of their gods as dwelling in one Olympus. The Tuatha Dé Danann are said to have come from heaven, but this may be the mere assertion of some scribe who knew not what to make of this group of beings.

(SOURCE)

The Five i's

Within internet marketing there exist a marketing mix that helps explain the different components of internet marketing.  These five i’s are extremely important for an entities online marketing strategy and include, identificationIndividualisation, InteractionIntegration and Integrity. 

Example of the Five i’s

asos.com 

asos is an online clothing store that sells all popular brands of clothing along with their house made clothing label.  asos targets students and teenagers from the age of 14 - 28 years old.  They often strive to have the greatest quality product at the lowest possible price. 

image

Identification: asos offer the option for new and existing customers to create an account. This allows the company to easily identify the client and helps understand and know the customer in some detail.

image

Individualisation: asos individuals the client in many ways. firstly any information such as their name, currency of choice, saved items and their account is tailored to suit their needs.  Further, based off of previously viewed or purchased items, asos will generate further product suggestions.

image

Interaction: asos offers a C2C interaction in their market place.  This is a public forum for people to interact with others, discuss the latest fashion and also buy and sell products.

image

Integration & Integrity: asos offers a comprehensive support channel via different avenues.  They have an extensive F&Q, they offer ‘contact us options’ and consumers can also contact them via their social media accounts. 

www.soccerbible.com

The soccerbible is an online football (soccer) resource powerhouse.  It offers in depth analysis and reviews on all the latest footballing gear for players.  It is of extremely high quality and attracts a wide audience.  soccerbible targets anyone that is interested in the latest football gear between the ages of 16 - 32.  

image

Identification: soccerbible allows customers to create a free account that identifies them by means such as what football team they support and what their favourite brands may be.

image

Individualisation: based off of a clients viewed products, their favourite brands, and trending articles, soccerbible will make suggestions on other products that they may like to view.  

image

Interaction: Members have the option to discuss and share their views and opinions on the websites public forum page. They can also post comments on posts and personal contact other members of the soccerbible community.

image

Integration & Integrity: soccerbible offers a ‘contact us’ feature along with interaction on all social media platforms that the site has access to.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video