เอมุJustGotSatsukiedさんはTwitterを使っています ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิดแห่งเทคนิคใหม่…. //คือเธอจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะไม่ต้องทำอีกอย่างนึงที่ขี้เกียจ

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video