hwns

Yn yr un gwynt â’r Carcharorion a’r un estheteg mae Roughion yn samplo’u gorffennol er mwyn ffurfio caneuon electronig. 

O’r un erthygl gan Lindsey Catherine Cornum ar indigenous futurism

Indigenous futurism does not care for speed so much as sustainability, not so much for progress as balance, and not power but relation.

Nid dyfodoliaeth Marinetti yw hwn, yn llawn cyflymder aruthrol, datblygiad dall cyfalafol a diwydiant caled trechaf treisied ond dyfodoliaeth sydd yn meithrin perthynas rhwng gorffennol a dyfodol. Mae’n ddyfodoliaeth sydd yn ceisio dychmygu ac ail-ddychmygu cyd-berthynas traddodiad ac addasiad mewn cylch llesol yn hytrach na llinell syth ddinistriol.

Blog Cerddoriaeth Golwg360: Gwobrau'r Selar a sut i adolygu gig?

Rwyf wedi ysgrifennu pwt bach ar gyfer Blog Cerddoriaeth Golwg 360 yr wythnos hon yn crynhoi noson Wobrau’r Selar a chwestiynu sut yn union y mae modd i un person bach (yn yr achos hwn, fi!) grisiali holl ddigwyddiadau a naws un gig… a hynny’n ddiduedd a theg. 

(A do, llwyddais i wthio fy ffordd i’r rhes ffrynt pan ddaeth Candelas i’r llwyfan… eto.)

http://www.golwg360.com/celfyddydau/178719-sut-i-adolygu-gig