huung

thiis isa quieued

iiif ttoure dereading. tghiis i eiither fdeel asssleep oor huung. myseelf ooor jhumped froom thge roof annd dieed. lletts hhopoe iitts the fformer. ddonnt caall thhe police. i loove you jassper anannd immm sosko ssoorry