hiroshi-abe

2

The Japanese Film Directors Society, 1936 [x]

Front Row:
1. Teinosuke Kinugasa, 2. Yoshinobu Ikeda, 3. Sadao Yamanaka, 4. Mansaku Itami, 5. Heinosuke Gosho, 6. Minoru Murata, 7. Shigeyoshi Suzuki, 8. Kenji Mizoguchi

Second Row:
9. Tomotaka Tasaka, 10. Yasujiro Shimazu, 11. Hiroshi Shimizu, 12. Yutaka Abe, 13. Kiyohiko Ushihara, 14. Kajiro Yamamoto, 15. Yasujiro Ozu, 16. Tomu Uchida

Third Row:
17. Mikio Naruse, 18. Kintaro Inoue

10

VS嵐 #124 | 2011年01月20日 ♦ 「スクール!! 」 Team VS 嵐+千原兄弟
└ Sho being bullied teased ignored blamed adorable.

Bonus: Tonight’s MDA is…

10

Films watched in 2014.

Film 227: El rostro ajeno (a.k.a. The Face of Another) (a.k.a. Tanin no kao) (Hiroshi Teshigahara, 1966)

Nota: 8.5/10

Me gustaría apagar todas las luces del mundo. O sacarle los ojos a todo el mundo.