Het weer

Een coole actie tegen de opwarming van de aarde 

01 februari 2011 | rotterdam | nieuwsbericht

Vrijdag 4 februari 2011 is het weer Warme Truiendag!

Klimaatverandering: ik trek het mij aan! Trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad en maak er een energiezuinige dag van.  

Wat is de Warme Truiendag?
Op vrijdag 4 februari 2011 vindt in Nederland en België voor de vijfde keer de Warme Truiendag plaats. De Warme Truiendag is een initiatief van Het Klimaatverbond (Vereniging Klimaatverbond Nederland). In Rotterdam werkt het Klimaatverbond samen met het Rotterdam Climate Initiative en Sport en Recreatie. Op de Warme Truiendag dragen deelnemende scholen in het basis- en het voortgezet onderwijs en gemeentelijke diensten concreet iets positiefs bij aan het milieu. De bedoeling is dat iedereen op vrijdag 4 februari een extra warme trui aandoet en de verwarming enkele graden lager zet, waardoor het klimaat gespaard wordt.  

Kyoto
De Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Eén graad lager betekent namelijk 7 % minder energieverbruik en daardoor 7 % minder CO2-uitstoot.

Meer info op www.warmetruiendag.nl


Weather Rotterdam

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video