help4syria

4

-

عربي:
في تاريخ 21/08/2013 قامت عصابة بشار الأسد التي تسيطر على حكومة سوريا بقوة السلاح ابتداءً من الساعة 2 فجراً بقصف ريف العاصمة الدمشقية بعدة صواريخ محرمة دولياً, وقد دلت جميع المشاهدات على أنها صواريخ محملة برؤوس أسلحة كيميائية, نتج عنها مقتل ما يزيد عن 1200 انسان خلال ساعات قليلة. معظمهم من النساء والأطفال في عدة قرى وعلى مساحة 10 كيلومترات من المناطق المصابة.
نحن -الشعب السوري- نعيش هذه المجازر ضد الإنسانية منذ ما يزيد عن عامين, وسيستمر هذا النظام بقتل شعبه طالما استطاع ذلك.

ندعو البشرية أجمعها وكل من له قدرة للوقوف ضد قاتلي الإنسانية و مساعدة الشعب المظلوم للوقوف في وجه ظالمه.

أحيوا إنسانيتكم بالوقوف مع الشعب في سوريا.

تركي:
21/08/2013 Tarihinde ülkeyi gaspla ve silahla yöneten Beshar Esad Güçleri gece yarısı 02:00 ‘den başlayarak Şamın Balyönlerini kimyasal silahla bombalamaya başladı. 2 saat içinde çoğunluğu bayan ve çocuk olmak üzere 1200’den fazla kişi can verdi. Öyleki Bu silahların kullanılması tüm dünyada yasaklanmıştır. Gelen bütün görüntüler ve delaletler kimyasal başlıklarla Doğu Guta Şehrine 10 KM mesafedeki bütün köylerin bu bombalamadan etkilendiği saptanmıştır. 
Biz Suriye Halkı Bu Katliamları 2 seneden fazla yaşıyoruz ve Bu rejim bu katliamları yapmaya devam edecek.
Bütün insanlığı bu insanlık dışı katile karşı durmaya davet ediyor ve Suriye Halkının yanında durmaya çağırıyoruz.
İçinizdeki insanlığı Suriye Halkıyla Durarak Yeşertin…

انكليزي:
in 21\8\2013 The Assad gang as the head of the Syrian regime bombed Damascus countryside using internationally- banned missels with chemical heads being proved. The first toll counts more than 1200 mostly of children and women in a number of villages ,10 KM arround the targeted areas . We- The Syrian people - are living day by day with this anti-human massacres …This regime will carry on the massacres as long as he can. Whoever is capable to stand against these criminals by supporting the Syrian people in their revolution should take part.
Refresh your human sense by supporting Syria.

فرنسي:
Le 21\08\2013 la mafia de Bashar Al-Assad qui contrôle le gouvernement syrien par la force des armes, au alentour de 02h du matin, bombarda la campagne de la capitale syrienne Damas avec plusieurs missiles internationalement interdits. Toutes les images ont montré des missiles chargés d'armes chimiques en tuant plus de 1200 personnes en quelques heures, pour la plupart des femmes et des enfants, dans plusieurs villages sur une superficie de 10 kilomètres. Nous-le peuple syrien-nous vivons ces massacres contre l'humanité depuis plus de deux ans et le régime syrien continuera à tuer des gens tant qu'il le pourra. 

Nous demandons à tous les humains et l'ensemble des personnes ayant la capacité à se lever contre les criminels et aider le peuple opprimé pour résister à l'oppression. Ressusciter votre humanité avec les gens en Syrie

إيطالي:
In data 21/08/2013 le milizie di bashar alassad, che hanno il controllo sul governo siriano, hanno cominciato alle due del mattino a bombardare il sobborgo della capitale damascena con missili proibiti internazionalmente. Sulla punta dei missili ci sono armi chimiche, che hanno ucciso più di 1200 persone, la maggior parte donne e bambini dopo aver colpito le zone che interessano una regione dal raggio di 10 kilometri.
Noi - il popolo siriano - viviamo questi crimini contro l'umanità da più di due anni e il regime continuerà ad uccidere visto che ha il permesso per farlo.
Invitiamo tutta l'umanità e tutti coloro che hanno la possibilità di fermarsi contro l'uccisione dell'umanità e di aiutare questo popolo oppresso contro l'oppressore.
Svegliate la vostra umanità stando accanto al popolo siriano.

ألماني
Mittwoch, 21.08.2013 / Damaskus Syrien
Die Regierungsbande von Baschar al Assad, die Syrien lediglich durch Waffengewalt kontrolliert hat heute Morgen gegen 02:00 Uhr das Umland der Haupstadt Damascus mit International verbotenen Raketen beschossen, Die Beobachtungen ergaben, das diese Raketen mit chemischen Sprengköpfen versehen waren und zum Tode von mindestens 1200 Menschen innerhalb von wenigen Stunden geführt haben, und zwar in mehreren Dörfern im Umkreis von 10 Km von der betroffenen Gegend. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder, Wir, die Syrische Bevölkerung, erleben diese Massaker seit mehr als zwei Jahren und dieses Regime wird sich nicht scheuen weiterhin so zu verfahren, solange die Möglichkeit gegeben ist. Wir fordern die Menschen auf der ganzen Welt alle ihre Fähigkeiten zu mobilisieren, Stellen Sie sich auf die Seite des Syrischen Volkes gegen seinen Mörder. Zeigen Sie Ihre Menschlichkeit und unterstützen Sie das Syrische Volk

روسي:
На 21/08/2013, банда Башара аль-Асада, который контролирует правительство Сирии силой оружия, начиная с 2 утра Обстрел села столице Дамаске несколько ракет запрещенное всех представлениях они показали ракеты загружаются с руководителями Химическое оружие привело к гибели более 1200 человек, в течение нескольких часов, большинство из них женщины и дети, в нескольких деревнях в районе 10 километров от пострадавших .районов Мы - сирийского народа - жить в этой резни против человечности более двух лет назад, и эта система будет продолжать убивать людей до тех пор, как .он может Мы призываем все егоﺎ человечество способности противостоять убийцы человечества и помочь угнетенным людям встать перед лицом несправедливо. “Принесите свой человечества Baelloukon с людьми в .Сирии

بالصيني:
阿萨德团伙为团长的叙利亚政权轰炸大马士革农村使用化学头的国际禁止missels的证明。第一条收费计算1200余人大多是妇女和儿童在一些村庄,10公里,以防万一目标区域。我们叙利亚人民 - 生活逐日这种反人类的大屠杀……这一制度将进行大屠杀,只要他能。无论是谁盖的Martyr Ryan Omyan ; Born on ¼/2009 , was Killed on 8/7/2012 by Snipers of Bloody Bashar Al Assad in Deraa , Shame on Humanity , Shame on us for letting this innocent Angel Die , Shame on you Bashar , All the Circles of Hell won’t Satisfy my Reprisals i Shall Wreak on you . Long Live Revoultion , Long Live #Syria

2

-

This is not the Little Match Girl.

This is not another fairy Grimm’s tale.

This is happening now, in Syria:

This is Wasim Zakkour, who lived a lonely orphan and died a lonely soul.

His parents died by ASSad’s shelling.

He had nothing left in the world but over-sized shoes to protect his feet from the rubble and the cold streets.

His hunger was only met with dried up bread-crumbs. 

He carried a black garbage bag, collecting recyclable items to sell, to the few buyers left.

This is the childhood of a Syrian little boy! 

But the criminals were not satisfied. So, here he is by the side of the road, a black bag in hand, and over-sized shoes nearby.

No funeral, no coffin.

-

This is not the end of a life…

This is the end of a nation…

THIS is the end of civilization…and the end of history…

The end of humanity.

-

Now go ahead. Cry a little. Then go enjoy your children. 

We lost ours.

-

صمتنا يقتلهم

السفّاح بشار الأسد لا بد أن يؤتى به للعدالة، شاءت روسيا أم أبت

أوقفوا المذبحة في سوريا

-

Pray for Syria!

-

This is what ASSad’s troops did in the village of Bayda, in Banyas.

Those, according to ASSad’s TV, are “terrorists that had to be taken out” to restore peace to that village.

..As you can see, no chemical weapons were used, so you don’t need to be upset or angry, and you don’t need to do anything. Go on with your lives, as if this is not happening, ..go on….

-

بأي ذنب قتلوا

أيها الأوغاد : الا تريدون ان تتركوا في قلوبنا شفقة و رحمة نحو أطفالكم و نسائكم و دافعا للدفاع عنهم عندما تدور عليكم الدوائر ؟