Suck It And See In Dutch

she’s thunderstorms - zij is onweer

black treacle - zwarte stroop

brick by brick - baksteen per baksteen

the hellcat spangled shalalala - …. de helkat…. versierde…shalalala…?

don’t sit down ‘cause i’ve moved your chair - ga niet zitten want ik heb je stoel verplaatst

library pictures - bibliotheekfoto’s

all my own stunts - al mijn eigen capriolen

reckless serenade - roekeloze serenade

piledriver waltz - de wals van de heimachine?

love is a laserquest - liefde is een laser…zoektocht?

suck it and see - zuig het en zie (THE FUCK?)

that’s where you’re wrong - daar zit je fout

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video