halita

ܩܚܚܬ ܐ

bâtıniyye-i hurufiyye

 Kabala sefirot adı verilen olusma’nın otuziki asamasını söyle sıralar: içinde herseyin tohum halinde bulundugu ilk özdeksel halita, can veren hava, su , ates, bas yönü, ayak yönü, sag, sol, ön, arka, öz, nicelik, nitelik, görelik, etki, edilgi, zaman, mekan, sahip olma, karsıtlık, sonsuz akıl zeka üçlemesi zihin alemi, bagıs adalet güzellik üçlemesi ahlak alemi, güç yerkaplama ölçü üçlemesi özdeksel alemi, zihin alemi ahlak alemi özdeksel alem üçlemesi tanrı. bunlardan herbirisi tevratın tanrıya verdigi adlardan birini ve sonuncusu adonai adını alır. hepsi birden adam kadmon, yani örnek insandır.