Watch on welshmusic-cerddoriaethcymraeg.tumblr.com

Cantre’r Gwaelod - Gwawr Loader

Can brydferth, hudolus yw hon gan Gwawr Loader am gariad ifanc - “Cantre’r Gwaelod yn y lloer, / a gwely serch i ddau yn ddeunaw oed.  / Llaw yn gwasgu ffydd yn dynn, / yn gysur cyfun rhag ein hamser prin….”

A beautiful, enchanting song by Gwawr Loader called ‘Cantre’r Gwaelod’ (The Lowland Hundred) about young love - “The Lowland Hundred by the moon, / and a bed of love for two at eighteen years. / A hand squeezing faith tightly, / combined comfort from our precious time.”

visardist replied to your post:visardist replied to your post:also I had a…

dinners with grandma. so awkward. Gwawr’s antics will be doubly entertaining. (but Sade will be firmly on the side of ‘I’ve been married & don’t wish to do it again’ for yeeeeears)

I mean, Roisin will be a fantastic grandma to the kids, I’m sure. Just. Confusedly polite to Sade and with a lot of ear-tugs for her mab because seriously Cadogan Eamon Thomas. Seriously.

Codi Gyda'r Haul - Gwawr

Can/Song: Codi Gyda’r Haul (Rising With the Sun)
Canwr/Singer: Gwawr Loader
Album: Yfory (Tomorrow)

Gwrandewch ar y gan yma / Listen to the song here

Geiriau:
Codi gyda’r haul. Wedi cysgu mor hir heb sylwi.
Codi gyda’r haul. Strydoedd cynnar yn d’arwain di i mi.
Gorwedd mewn trwy foreue’r gaea’. Breuddwydio’n ddwfn dan yr haul.
Ond nawr yn sydyn ma’r byd yn braf.

Codi gyda’r haul. Dyddiau tywyll ymhell y tu ol nawr.
Codi gyda’r haul. Ma’r byd yn newid bob toriad gwawr.
Mae ‘na awyr las yn dy lygaid. Hiraeth trwm yn fy mron.
Ond ti yw’r allwedd sy’n agor fy nghalon.

Mae ‘na awyr las yn dy lygaid. Hiraeth trwm yn fy mron.
Ond ti yw’r allwedd sy’n agor fy nghalon.

ENGLISH TRANSLATION:
Rising with the sun, have slept so long without noticing.
Rising with the sun, early streets leading you to me.
Lying in during the winter morning. Dreaming deeply under the sun.
But now, suddenly, the world is fine.

Rising with the sun, dark days far behind me now.
Rising with the sun, the world is changing with each daybreak.
There’s a blue sky in your eyes, a deep longing in my breast.
But you are the key that opens my heart.

There’s a blue sky in your eyes, a deep longing in my breast.
But you are the key that opens my heart.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video