gwawr

youtube

Cantre'r Gwaelod - Gwawr Loader

Can brydferth, hudolus yw hon gan Gwawr Loader am gariad ifanc - “Cantre'r Gwaelod yn y lloer, / a gwely serch i ddau yn ddeunaw oed.  / Llaw yn gwasgu ffydd yn dynn, / yn gysur cyfun rhag ein hamser prin….”

A beautiful, enchanting song by Gwawr Loader called ‘Cantre'r Gwaelod’ (The Lowland Hundred) about young love - “The Lowland Hundred by the moon, / and a bed of love for two at eighteen years. / A hand squeezing faith tightly, / combined comfort from our precious time.”

Codi Gyda'r Haul - Gwawr

Can/Song: Codi Gyda'r Haul (Rising With the Sun)
Canwr/Singer: Gwawr Loader
Album: Yfory (Tomorrow)

Gwrandewch ar y gan yma / Listen to the song here

Geiriau:
Codi gyda'r haul. Wedi cysgu mor hir heb sylwi.
Codi gyda'r haul. Strydoedd cynnar yn d'arwain di i mi.
Gorwedd mewn trwy foreue'r gaea’. Breuddwydio'n ddwfn dan yr haul.
Ond nawr yn sydyn ma'r byd yn braf.

Codi gyda'r haul. Dyddiau tywyll ymhell y tu ol nawr.
Codi gyda'r haul. Ma'r byd yn newid bob toriad gwawr.
Mae ‘na awyr las yn dy lygaid. Hiraeth trwm yn fy mron.
Ond ti yw'r allwedd sy'n agor fy nghalon.

Mae 'na awyr las yn dy lygaid. Hiraeth trwm yn fy mron.
Ond ti yw'r allwedd sy'n agor fy nghalon.

ENGLISH TRANSLATION:
Rising with the sun, have slept so long without noticing.
Rising with the sun, early streets leading you to me.
Lying in during the winter morning. Dreaming deeply under the sun.
But now, suddenly, the world is fine.

Rising with the sun, dark days far behind me now.
Rising with the sun, the world is changing with each daybreak.
There’s a blue sky in your eyes, a deep longing in my breast.
But you are the key that opens my heart.

There’s a blue sky in your eyes, a deep longing in my breast.
But you are the key that opens my heart.

BBC News - Wales: Cyfle euraid arweinwyr y gwrthbleidiau

BBC News - Wales

The latest stories from the Wales section of the BBC News web site.

Cyfle euraid arweinwyr y gwrthbleidiau
http://www.bbc.co.uk/newyddion/32328280
Apr 16th 2015, 09:50

Y ddadl wleidyddol ddiweddaraf sy'n cael sylw Gohebydd Seneddol BBC Cymru Elliw Gwawr, wrth i bum arweinydd y gwrthbleidiau geisio denu pleidleiswyr.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nkS/HV5Mtm

BBC News - Wales: Gwasanaeth i gofio Gallipoli

BBC News - Wales

The latest stories from the Wales section of the BBC News web site.

Gwasanaeth i gofio Gallipoli
http://www.bbc.co.uk/newyddion/32461346
Apr 25th 2015, 09:20

Gwasanaeth wedi'i gynnal ar doriad gwawr yn Sir Benfro i nodi can mlynedd ers i filwyr lanio yn Gallipoli yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nkS/HV5Mtm