guix

GUIX: IL PACKAGE MANAGER DEL FUTURO!

E’ di questi giorni la notizia del rilascio della prima versione alpha di Guix, un nuovo package manager funzionale basato su nix e sviluppato interamente al progetto GNU. Un package manager deve occuparsi di tutti gli aspetti relativi ai pacchetti software, partendo dalla creazione, sino ad arrivare all’installazione e all’aggiornamento. La dicitura “funzionale” di questo software, deriva dal fatto di considerare la creazione dei pacchetti proprio come una funzione matematica, inserendo i sorgenti, le librerie e gli script come input, ed ottenendo il pacchetto come output, senza considerare le dipendenze a “compile time” o a “run time”, che garantirebbe, a fronte di un input definito, un risultato costante e ripetibile.Tra le caratteristiche di questo gestore di pacchetti, oltre a quelle ovvie di installazione ed aggiornamento, spiccano l’inserimento delle funzioni di rollback (tornare indietro da un aggiornamento) e la possibilità di utilizzo anche per utenti normali ( non amministratori), con profili specifici per ciascuno. Sfruttando la propria directory home, è possibile far si che due utenti differenti possano utilizzare due versioni differenti del medesimo software. Un’ altra interessante caratteristica di questo software è il “garbage collector” (guix-gc), che è in grado di individuare quali pacchetti non sono più utilizzati da nessun utente ed eliminarli.Guix si aggiunge alla già folta pattuglia di software GNU utilizzati da numerose distribuzioni, ma questa interessante applicazione non approderà presto sui sistemi GNU/Linux mainstream, infatti, è difficile pensare che Red Hat e derivate rinuncino a “rpm” e Debian GNU/Linux e derivate a dpkg

Fonte: gnu.org

Mattia Boggio

(…) No es tarea fácil la asunción de nuestra propia forma de ser. No nos enseñan a ser nosotros mismos, sino a serlo según mamá o papá, según la familia, según los modelos sociales, según la tradición, según la religión, según… Cuando realmente somos como queremos se produce la paradoja de que nos sabe mal. Asumir nuestra propia esencia es una tarea de por vida, que queda abortada cada vez que lamentamos ser como somos. ¿Y qué es lo que somos? Seres en proceso, que aprenden de sí mismos. Si nos sabe mal ser como somos, eso es lo que aprenderemos. (…)

Xavier Guix a El Pais Semanal 22/03/2015

vimeo

LABORATORIO ESCÉNICO LOS MENOS “El sudor del signo” + “Oluz” - Teatre Físic El 28 de Febrer i el 1 de Març a l’Antic Teatre - http://ift.tt/IzMWIu - Creació i producció de Los Menos Amb la intervenció de Juan Montoro, Erika Trejo, Pedro Albentosa, Frida Trejo i Nazareth Martín Amb la participació de Joaquión Lisón, Pepe Martini, Kolomiona i Amanda culebras El sudor del signo és una co-producció de L’Antic Teatre/Adriantic http://ift.tt/1M3XTpm → El sudor del signo és un treball de noves dramatúrgies on Los Menos decideixen col·locar al seu autor sobre l’escenari i que la pulsió psicofísica d’escriure (amb guix sobre taulons d’encofrar) es converteixi en un fet escènic sense que allò escrit arribi a un estadi de comunicació amb el públic. Juntament amb ell, a l’altra cara del mateix escenari, una dona es cita amb ella mateixa repetides vegades, acte que es converteix en una impossibilitat narrativa per ella. Oluz és una peça de teatre físic que aborda l’arquetip de la dona en captiveri incidint en el seu empoderament després de llargs anys d’immoral foscor sexual amb el seu segrestador. Per les situacions viscudes, inimaginables per nosaltres, hem decidit realitzar un acte poètic de purificació de tots aquells espais profanats anomenats Zulo: Oluz. El Laboratorio Escénico Los Menos neix l’any 2012 a la ciutat de Murcia, a causa de la inquietud dels seus artistes per crear obres i experiències en total llibertat. Els integrants són artistes multidisciplinars, que treballen entre l’art visual, l’escènic i la literatura. El grup ha presentat l’obra Oluz estrenada el 2012, així com la seva versió literària del mateix nom. Després d’un llarg any d’entrenament i laboratori, es troba actualment immers en la creació de La suor del signe. LABORATORIO ESCÉNICO LOS MENOS “El sudor del signo” + “Oluz” - 28/02/15 Antic Teatre Antic Teatre BCN March 26, 2015 at 07:21AM