glong

glong

glong thang sgrol ma lha khang - {glong thang sgrol ma temple [founded in the time of srong btsan sgam po in khams ‘dan ma sa khul, 1 of the ru gnon gyi gtsug lag khang bzhi] [IW]

glong thang sgrol ma lha khang - {glong thang sgrol ma temple [IW]

gzhu khyim - Sagitarrius: nyi khyim zhag nyi bar skar gnas 18 char tshe sun goes into the house of Saggitarius, lho glong shar ma'i tshangs thig steng dgun nyi ldog 'char [IW]

rig 'dzin 'jigs med gling pa - tert?n and revealer of the glong chen snying thig, 1729 - 1798 [RY]

ru gnon gtsug lag khang - king srong btsan sgam po'i skabs bod chags yul gyi sa dgra srin mo gan rkyal du nyal ba lta bu'i left and right palms of the hands and soles of the feet gyi kha gnon du bzhengs pa khams glong thang sgrol ma, spa gro skye chu, tsal rigs shes rab sgrol ma, tsangs pa rlung gnon te lha khang bzhi [IW]

Đắk Nông : Rắn hổ chúa dài 3 m cắn chết phạm nhân

Đắk Nông : Rắn hổ chúa dài 3 m cắn chết phạm nhân

Ngày 20/4, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành thả con rắn hổ mang chúa nặng 4kg, dài gần 3m về Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, huyện Đắk G’long theo quy định.

Đắk Nông : Rắn hổ chúa dài 3 m cắn chết phạm nhân

Con rắn được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tại trại giam Đắk Plao, huyện Đắk G’long vào ngày 2/4. Trong lúc lao động tại khuôn viên trại, phạm nhân…

View On WordPress