galopagos

What source was there back then, save for our overelaborate nervous circuitry, for the evils we were seeing or hearing about simply everywhere.
My answer: There was no other source. This was a very innocent planet, except for those great big brains.
—  Kurt Vonnegut, Galapagos
instagram

#Galopagos Sea Lion waddling on the deck. #BAMF

Allopatrik yalıtım ile tür oluşur mu?

 

image

Allopatrik yalıtıma en güzel örnek Galopagos ispinozlarıdır. Darwin bu kuşlardaki değişimleri evrim zannetmişti.

Alıntı:

Allopatrik yalıtım ile tür oluşumu.


Eğer bir populasyonun bir parçası coğrafik olarak yalıtılırsa, değişik evrimsel güçler yavaş yavaş bu yalıtılmış populasyonu (keza ana populasyonu) değiştirmeye başlar ve bir zaman sonra her iki populasyon aralarında verimli,döl meydana getiremeyecek kadar farklılaşırlar.

Karalar, özellikle çöller, tuz bileşimi ve derişimi farklı sular, buz setleri su hayvanları için; denizler, nehirler, yüksek dağlar, büyük sıcaklık farkları, buzlar, kara hayvanları için yalıtım nedenleridir.

En iyi coğrafik yalıtım adalarda görülür.

Çok yakın bölgelerde yaşayan bazı akraba hayvan gruplarında da bu yalıtım görülebilir.

Örneğin suda yaşayan bazı türlerin çok yakın akrabaları, su kenarlarındaki yaprakların altlarında bulunan nemli yerlerde; keza iki yakın akraba populasyondan biri toprak diğeri ağaçlar üzerinde yaşayabilir (Ekolojik Yalıtım).

Bu populasyonların birbirleriyle teması çok az olacağından ve her birine farklı evrimsel güçler etki edeceğinden, bir zaman sonra aralarında daha büyük farklılaşmalar meydana gelir.

Cevap:

Bu iddiada bulunan evrimcilerimize; ana popülasyonla ırkları oluşturan diğer popülasyonlar arasında oluştuğu iddia edilen farklılaşmanın içinde ana şablonda (örneğin kromozom sayıları) var mı diye sormak gerek.

Bir türün çeşitlenme yoluyla ana şablonu (örneğin kromozom sayıları) değişip farklılaşır mı?

Kromozom sayıları değişmeden türleşme oluşur mu?

Türleri birbirlerine ayıran binlerce özellik milyonlarca ayrıntı ile biçimlendirilmiştir.

Her özelliğin değişip bir başka canlıya ait özelliğe dönüşmesi için milyonlarca ayrıntının değişmesi ve bunların yeni canlı için yeniden organizesi ile ancak mümkün olabilir.

Oluşan türleşme değil, çeşitlenmedir.

“Bir zaman sonra her iki popülasyon aralarında verimli,döl meydana getiremeyecek kadar farklılaşırlar” Diye yazmak kolay fakat kanıtlamak zor.

İki popülasyon arasında verimli döl meydana getirilemeyecek olması başlı başına türleşmeye kanıt mıdır?

Verimli döl meydana getirilememenin biyolojik uyuşmazlıklar kadar başka nedenleri olamaz mı?

Şöyle oluverdi böyle oluverdi edebiyatı bilimsel kanıt yerine geçmiyor.

İşte evrim bu sakat mantık üzerine kurgulanmıştır.