gallret

youtube

Ulf Dageby - Gallret

youtube

Possibly the best song in the world.

Redan från början fanns idén att använda ett galler för att öka skyddsnivån. Denna typ av skydd utprovades i slutet av 50-talet och visade sig ha mycket god effekt mot anflygande stridsdelar med riktad sprängverkan från olika typer av pansarvärnsvapen. Det galler som fästes frontalt på S-vagnen gjorde att stridsdelarna utlöstes så tidigt att de tappade mycket av sin effekt då RSV-strålen träffade huvudpansaret. Även verkan från underkalibrerade- och pilprojektiler kunde nedbringas avsevärt om de träffade gallret. Denna skyddslösning, som hölls hemlig ända fram till pansartruppernas 50-års jubileum 1992, gjorde att Strv 103 under mer än 20 års tid var den frontalt bäst skyddade stridsvagnen i världen. Det som ytterligare bidrog till vagnens goda överlevnadsförmåga var sidopansarets utformning med bränslet som extra skydd utanför huvudpansaret, vagnens låga profil, den minimala målytan och det kraftigt sluttande frontpansaret.Via Ointres.se

OCTOBER 19.

today is my birthday. or it’s actually soon over. i had a great day.

here, have  a picture of me when i was 14 and still skinny

So much gore on my dash lately. Drowned bodies, two-pieced man on the railway and blown head with remains of womans curly haired scalp lying on her chest isn’t the type of pictures I need when I’m trying to look at the bright side of life.