Belajar itu boleh salah yang tak boleh itu bohong.
—  fredian Tony, dosen sosiologi umum yang lumayan lah dibawa beranalog berat kalo diajar sama beliau. His thoughts truly heavy hehe
Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video