Ex-Miss USA or should we call her Miss Party Girl! Former Miss USA Rima Fakih was arrested for a DUI last week.  To top it off TMZ has a photo of the former pageant queen drinking at a party in Michigan. The photo was taken just hours before Fakih the police arrested er on suspicion of DUI.

Fakih took to twitter, denying that she was ever in Michigan but once the photo surfaced her attorney told a local newspaper, Rima was “very saddened and very apologetic for he situation that she is in right now”. Hopefully,  she’s learned her lesson.  Drinking and driving is bad kids!

[button align=”left” link=”http://www.tmz.com/2011/12/15/miss-usa-rima-fakih-dui-party-pictures/#.TuoRG2UWn8k”]via @TMZ[/button]

Seen this? #Exclusive :: Jessica Biel’s Little Brother Disses Justin Timberlake

Original Article

anonymous said:

neden ilahiyat?

Beş yaşından beri fakih/fıkıhçı olmak istediğim, helal-haram ayrımının bilindiği, Allah kelamının temel alındığı bir fakültede örtümle ve tesettürümle okumak istediğim için.

Sual: Fıkıh ilmi mi yoksa tefsir ilmi mi önemli? Camideki kursa gidiyorum. Hocamız, lüzumlu iman ve fıkıh bilgisini öğretmeden, (Tefsir dersleri yapacağız) diyor. Bir Müslümanın, önce tefsir mi öğrenmesi lazım?
CEVAP
Fıkhı bilmeden dine uymak mümkün olmaz. Çünkü dinin temeli fıkıhtır. İbni Âbidin hazretleri, (Fıkhı öğrenmek her Müslümana farz-ı ayndır) buyuruyor. (Redd-ül Muhtar)
Bu konudaki birkaç hadis-i şerif:
(Dinin temel direği, fıkıhtır.) [Beyhekî]
(İbadetlerin en kıymetlisi, fıkhı öğrenmek ve öğretmektir.) [İbni Abdilberr]
(Fıkıh bilmeden ibadet eden, karanlık gecede eksik bina yapıp, düzeltmek için gündüz yıkana benzer.) [Deylemî]
(Âlimlerin en hayırlısı da fakihlerdir.) [İ. Maverdî]
(Allah, iyilik etmek istediği kulunu fakih yapar.) [Buhârî]
Kur’an-ı kerimin mânâsını, yalnız Muhammed aleyhisselam anlamış ve bildirmiştir. Tefsir, Resulullah efendimizin mübarek lisanından Sahabe-i kirama ve onlardan Tâbiîne, Tebe-i tâbiîne ve böylece bize kadar sağlam kaynaklarla gelen bilgilerdir.
Müfessir, kelam-ı ilahiden, murad-ı ilahiyi anlayan derin âlim demektir. İmam-ı Beydâvî hazretleri bunlardan biridir. Bu tefsir kitaplarını da anlayabilmek için, yirmi ana ilmi, iyi öğrenmek gerekir. Ana ilimlerden biri, tefsir ilmidir. Bu yirmi ana ilmin kolları, seksen ilimdir. Türkiye’de ilk defa Kur’an tercümesini, Cihan Kitabevi sahibi Misak isimli Hristiyan bir Ermeni başlatmıştır. Maksat dinimizi bozmaktır. İmam-ı Gazâlî hazretleri, (Fâsık ve bid’at ehli, Kur’an’ın mânâsını anlayamaz) buyuruyor. (İhya) [Bid’at ehli, Ehl-i sünnet itikadında olmayan, mezhepsiz olan demektir.]

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video