Dzisiaj na tatakaPIG

Porady

Informacje gospodarcze

Informacje dla pracodawców

E-grupa

Ciekawostki

Region

Bieżące działania, pomysły i opinie przedsiębiorców izbowych codziennie na tatakaPIG. Oprócz tego: informacje gospodarcze, dla pracodawców, e-biznes, region, technologie, porady, ciekawostki, imprezy, oraz fotogalerie z aktualnych i archiwalnych wydarzeń izbowych.

Nie masz jeszcze konta? Napisz do nas na koszalin@izba.info, a my wyślemy Ci zaproszenie lub stworzymy konto.

8/17/2014

image

Przed kilkoma godzinami czatowałem z Maćkiem Piaseckim, autorem tegotygodniowej winiety, o Patti Smith i napisałem mu, że trochę bałem się pójść na jej koncert w stołecznym Parku Sowińskiego po tym, jak widziałem ją w Sali Kongresowej 10 sierpnia 2002 i był to występ tak doskonały, że nadal mam ciarki na jego wspomnienie. Teraz trochę mi wstyd, bo - pomijając kwestie budżetowe - zachowałem się niczym moi przełożeni z “CKM-u”, którzy po wydrukowaniu mojej recenzji składaka “Land (1975-2002)”, zapowiadającej tamten koncert i uzupełnionej dużym zdjęciem artystki, zwątpili w adekwatność jej postaci do innych postaci kobiecych pojawiających się na łamach pisma. Tymczasem gdybym miał streścić w jednym zdaniu przekaz rozpiętej już na pięć dekad twórczości Smith, powiedziałbym, że brzmi on: nigdy nie wolno wątpić w człowieka. Skorzystali podwójnie ci, co byli, bo nie dość, że było dobrze (www.youtube.com/playlist?list=PLyM6meELLZZp0RlbfvBjoFKvsikHPCntm - sądząc po numeracji, klipów będzie aż 12), to być może była to ostatnia wizyta tej wielkiej poetki rock’n’rolla w Polsce, gdzie przecież sprzedają się raczej nieco inni artyści (dobra frekwencja na dzisiejszym koncercie to ogromny sukces w dobie obfitości festiwali i imprez z bardziej rozbudowanym line-upem).

image

Jakie są role zwyczajnego zgromadzenia członków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Zwyczajne zgromadzenie członków spółki to obok nadzwyczajnego zgromadzenia członków spółki jeden ze sposobów funkcjonowania najistotniejszego organu spółki zoo Zwyczajne zgromadzenie współudziałowców odbywa się jeden raz w każdym roku kalendarzowym, wcześniej niż przed upływem pół roku od finalizacji danego roku obrotowego. W wypadku przeważającej liczby spółek z o.o. zwyczajne zgromadzenie współudziałowców zdarza się przed upływem 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Jaki jest temat posiedzenia zwyczajnego zgromadzenia współudziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zwyczajne zgromadzenie przede wszystkim jest zobowiązany dokonać analizy i zaakceptować sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie budżetowe spółki z o.o., które jest wytworzone przez zarząd spółki. Jeśli spółka zoo wypracowała zysk, zgromadzenie wspólników rozdysponuje ten przychód. Jeśli jednak firma osiągnęła stratę, zgromadzenie współudziałowców jest zobligowane powziąć rozporządzenie w sprawie możliwości uzupełnienia tego niedoboru.

Z wyjątkiem rozporządzeń związanych z majatkiem spółki zoo zwyczajne zgromadzenie współudziałowców spółki z o.o. podejmuje postanowienia ponadto co do kwestii osobowych – daje absolutorium członkom organów spółek (na przykład komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Przyznanie absolutorium zwalnia członków organów od ponoszenia odpowiedzialności wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za czynności pełnione jako członek organu tejspółki.

Na pewno nie jest wyłączone przedsiębranie przez zwyczajne zgromadzenie członków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością innych działań. Podczas narady takiego zgromadzenia mogą zostać uchwalone uchwały nawiązujące do wszystkich aspektów działania tej spółki, nie ma konieczności zwoływania następnego zgromadzenia współudziałowców dla rozstrzygania nad pozostałymi kwestiami.

Echa rosyjskiego embarga: UE "gromadzi dane", Polska czeka na łaskę, Mołdawia sama sobie pomaga. W Portugalii cięcia budżetowe, Francja w stagnacji. Zagraniczne firmy będą mogły mieć udziały w ukraińskich gazociągach.

Echa rosyjskiego embarga: UE “gromadzi dane”, Polska czeka na łaskę, Mołdawia sama sobie pomaga. W Portugalii cięcia budżetowe, Francja w stagnacji. Zagraniczne firmy będą mogły mieć udziały w ukraińskich gazociągach.

1. Eksperci państw członkowskich o rosyjskim embarguPolska żywność a embargo rosyjskieMołdawia: ulgi dla sadowników po rosyjskim embargu.

13.08.2014 (IAR) – Dziś (14.08., początek o g.9.30) kolejne rozmowy o rosyjskim embargu. Eksperci ds. rolnictwa państw członkowskich spotkają się w Brukseli, by omówić wpływ sankcji Moskwy na unijny rynek, a także możliwości wsparcia poszkodowanych rolników.

View On WordPress

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video