entrepen

Watch on romanpost.tumblr.com

Inside the Y Combinator Experience With the Founders of Codecademy [VIDEO] http://t.co/lAtmbCEU via @mashstartups #socialenterprise #startups #entrepeneur

Seth Godin's Start Up School - Session 4

Seth Godin’s Start Up School – Session 4

Tune into Seth Godin’s Start Up School on WCKG, weekdays at 10a for a comprehensive education about starting, operating and sustaining your own business!

Session 4: Welcome to the fourth session of Seth Godin’s Startup School. Join best-selling author Seth Godin as he provides business advice for entrepreneurs and freelancers from this rare workshop. During this session Seth explains how…

View On WordPress

The Story of Mark Cuban’s Success

The Story of Mark Cuban’s Success

Mark Cuban’s Advice for Aspiring Entrepreneurs

“Go after it!

The thing about being an entrepreneur is that it’s all to you. A lot of people like to make excuses, “I don’t have connections” or “I don’t have money”.

If you find something that you love to do, be great at it and see if you can turn it into a business. Worse case is, you…

View On WordPress

Uke 18. E is for entrepreneurship

Uke 18

Dette er et innblikk i hva som skjer på KHIO design, Master, Grafisk design og Illustrasjon 2014-2015

Denne uken har det vært første av tre uker hvor vi skal se på entrepenørskap. 

Entreprenørskap er å etablere og/eller utvikle en ny forretningsmessig virksomhet, bedrift eller annen organisasjon. En person som viser entreprenørskap omtales gjerne som gründer eller entreprenør, og innehar evner og kompetanse innen innovasjon, finans og forretning. Bærekraftighet ut fra etterspørsel og positiv balanse mellom kostnader og produksjon er sentralt. Entreprenørskap opererer innenfor et entreprenørskap-økosystem.

Innovasjon i entreprenørskap er gjerne rettet mot nytenking innen forretningsidé, produktidé med utviklng av prototyp, eller mot ulike deler av en etableringsprosess eller en endringsprosess.

Design er en bedrift. Noen unge designere har som mål å starte sine egne bedrifter, vanligvis etter en periode med å jobbe for større selskaper. Det er mange ferdigheter som er nødvendig for å jobbe som designer, og også til å ha en bedrift. Dessuten er verden i forandring, med nye teknologier, sosiale drivere og endret profil av befolkningen medfører endringer i markedene og samfunnet for øvrig. 

Så det er viktig å:
- Begynne å bli interessert i virksomheten og tenker på design som en bedrift
- Begynne å fokusere på hvordan du kan ta med designferdigheter og bedriften trenger sammen
- Utvikle et langsiktig mål om å lære alt du kan om å kjøre en ‘design business’ og 'business av design’
- Identifisere hva du trenger å lære og vet om bedrifter
- Feire bedriften ferdigheter, siden de er også kreative ferdigheterLæreren vi hadde mandag til onsdag var Jussi Passio.

Og på torsdagen hadde vi Anniken Fjelberg

Stian Tranung