3

Det är något väldigt utlämnande, närmast förnedrande över de nya sittplatserna i anslutning till järnvägsstationer.

Nyköping och Östersund får verka som avskräckande exempel.

Till råga på allt ska de också fungera som “mötesplats”. Grattis alla röreslsehindrade, eller nåt.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video