evan-bird said:

@ Senyc - Rithex, Zexel, Phaerux.

Senyc tilted his head in thought, fingers tapping on the table surface.  ”This is difficult, they are all my brothers.  I would take a bullet for each and also fuck, or link.  Which ever term you would like to use.”  He looked troubled.  ”I would fuck Zexel as I believe he would be more receptive to the offer, take a bullet for Phaerux as a fellow scientist and he does not make rude remarks regarding my tail.  By process of elemination I would murder Rithex but only to put him out of his misery.  On the condition if he lost control and started murdering life forms for no logical reason.”

bronephreinel:

Imagine Person A singing “You are my sunshine” as Person B slowly dies in their arms.

(TW Character death)

"Sing something," came the brunette’s voice, escaping from those pale lips in a hollow whisper, weak in the stale air that has them both trapped, here. Trembles wrecked Misaki’s frame as he bit back sour tears that stung at the corners of his eyes, but never once did he stop his hand.. Stroking through the wet locks of blue hair staining his lap.

"Sing what?"

Saruhiko’s lips spread in a strained smile at the sound of his reply, and Misaki could see the pain- in those dark, dulling eyes looking up to catch Misaki’s with just a bare hint of his usual snark in them.. As if Saruhiko was trying his very best to mock Misaki for throwing the question at him. 

"Just.. Anything.."

"I-"

"P-please.."

Read More

Gece nasil bekliyorsa gunduzun bitmesini, bende oylece sukunetle sabrediyorum elemin zerrelere indirgenmesini.
Bana dokun
Hisset, icimdeki cehennemin atesini.
Bana bak
Gor , gozlerimdeki ates boceklerini.

Sahi sen hic ates bocegi gordun mu ?

……..

Seni eleme emanet etmeliyim 
Çünkü elem, 
Sevinçten çok sağlam 
Ve kalıcı. 
Çocuk! Bu acımasız, 
Bu can alıcı 
Zaman, üstün gelir hepimize… 
Ben seni elemin ellerine, 
Emanet edip gidiyorum. 

……….

H. HATEMİ

gory-insanity said:

Nazo huffed. "Gender has nothing to do with power. And of course I think Dark Mist and I are gods. How else did I create my own perfect galaxy?" He grinned knowing that he can turn his creations into killing machines anytime he wanted to. Of course, he'd never do such a thing but he wanted the girl to fear him and his abilities

Sakura just sighed and opened a portal, “You do not think I can do that as well?” Sakura asked and threw a black hole to eleminate the stars and other chaotic planets, when the planets were gone she destroyed the black hole and made her own little universe. “There, I am finished.” She said and showed Nazo her creation. Duel monsters roamed free and battles against each other. Many colorful plants were there as well as purple water and a pink sky.

Handmade adjustable hemp bracelet infused with magnesite & fossil agate. Wear for at least one month to feel benefits. TO BUY go to storeenvy link in bio OR email mysticalmakings@reborn.com

Magnesite:
Metaphysical- intuition and higher conciousness. Dissolve mental instability.
Physical - migraines. Teeth and bones. Healthy metabolism. Detoxifies body odors.
Works well with aries, libra and scorpio.

Fossil Agate:
Chakras - Base
Metaphysical - memory & concentration.
Physical - blood vessels. Eleminates fatigue. Helps absorb zinc, calcium, magnesium & vit A.
Works well with capricorn, taurus, virgo & Gemini.
One size fits all :)

ROLE; ✵ (host)

hello! since i really see this as an opportunity for petra to explore those memories that didn`t seem to make it to hive city (aka dying in canon), i thought it would be interesting to give her the host role for this event. i`ll be making a pretty mid-length starter soon after cranking out a reply or two, and replies to this event will be pretty much a priority until the end.

just to be clear, the premise she`s under will be canonverse, summarized below:

Read More

Anwalt: ...den Anfang. Schreib an das Vetamt, geh zum Anwalt

…den Anfang. Schreib an das Vetamt, geh zum Anwalt, schreib dem Staatsanwalt, schreib ans Finanzamt, schreib die Medien an, starte eine Petition. Falls bereits geschehen, lass uns daran teilhaben, lass…
21.09.14 00:11 | Germany | rudelstellungen-klargestellt.de
14 « Die Blume der Gemüsegarten September 2014 Bei Gericht in Gronnland fragt der Staatsanwalt den Angeklagten: ?Wo waren Sie in der Nacht vom 17. November zum 16. Maerz?? (371) . | The Elemin Theme…
20.09.14 12:12 | Germany | chrisjournal.org


eingeschaltet das zum DM an das Wafer Medien ‘ne soweit nun Chip Aroma dieser neunter Monat des Jahres bei Strafgerichtshof in dieser Ankläger Güter sie in dieser Nacht vom November zu einem


Vergeltungstheorie - www.schwachpunktfinden.de - Privatklage Forensicher Service von strafaktelesen.de:

* Irrtum
* beschädigt
* objektiver Tatbestand
* falsche Verdächtigung


Meinhard und Karena sprechen eine klare Empfehlung und 5 Sterne für www.schwachpunktfinden.de aus!
EVRİM - TERSİNİM KIYASLAMASI

image


Evrim Tersinim Kıyaslaması

1)-Her şeyden önce evrim pozitif bilimin gözlem ve deneylerle şartına uymaz. Halbuki tersinim yaralanma, hastalanma, sakatlanma, ihtiyarlama vb. şeklinde gözlenir ve yaşanır.

2)-Evrim başta termodinamik olmak üzere tüm doğal kanun kural ilkelerle çelişir. Tüm doğal kanun, kural, ve ilkeler düzmece teorilerle eğilip bükülerek sahte evrim gerçeğine evrime uydurmaya çalışılır.

3)-Yanıtlayamadığı yüzlerce soru olduğu halde taraftarlarınca inkarı mümkün olmayan gerçek kabul edilen evrim pagan bir din haline getirilerek bilimsellikten çıkarılmıştır.

4)-Mutasyonların tümü az yada çok zararlıdır.Faydalı mutasyon yoktur. Kanser,anemi vb hastalıkların nedenleri bu konuda en güçlü kanıtlardır.

5)-Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanma olayı her canlıda bulunan korunma savunma bağışıklık ve çevreye uyum sistem ve mekanizmalarının doğal sonucudur. Evrimle ilgisi yoktur.

6)-Canlılar mevcut yapılarını ve yaşam avantajlarını korumaya çalışırlar.

7)-Canlılar korunma savunma bağışıklık ve çevreye uyum sistem ve mekanizmalarıyla ZARARLILARDAN korunurlar. Faydalıları seçmezler.

8)-Yapılarını yaşam avantajlarını koruyamayan canlılar elemine olurlar. Buna doğal elenme denilir.

9)-Doğal elenme doğal seleksiyonun tam karşıtıdır. Bu nedenle doğal seleksiyon yanlıştır.

10)-Canlılar zaman içinde gen havuzları dahilinde değişirler.Buna çeşitlenme denilir.

11)-Dar alanda (allopatrik) çeşitlenme ve seksüel seçilim ırkların oluşma nedenidir.

12)-Türler arasında aşılması mümkün olmayan engeller vardır.Türlerden türlere geçiş imkansızdır,

 13)-Tersinim tüm doğal kanun kural ve ilkelerle uyum içindedir.Hiç biriyle çelişmez.

Hepsini temel alır.

ONLARDA ÖJENİZME KURBAN OLABİLİRLERDİ.

Aşağıda öjenizmin ne kadar yanlış ve insanlık dışı bir uygulama olduğu konusunda bir kaç örnek vereceğiz.

Vermekteki amacımız örnek aldıklarımızın bu gün rastlantılarla yaşadıkları, bir bakıma onları rastlantıyla tanıdığımızı, onlara benzeyen ya da benzemeyen belki de milyonlarca kişinin öjenist düşüncelerle yok edildiklerini bir kez daha hatırlatarak insanlığın yüz karası olarak nitelediğimiz bu olayın kulaklarımıza küpe olmasıdır.

Geçmişteki hata ve yanlışlarımızdan ders alalım da öjenizm gibi hasta düşüncelerin, daha da kötüsü uygulamaların bir daha insanlık tarihinde boy göstermesine izin vermeyelim.

                                                           = = =                                       JOHANNES KEPLER

Johannes Kepler 1571 yılında Almanya’nın güneyinde bulunan Weil’da doğdu.

Çocukluğunda çok hasta olmasından dolayı ellerinde ve gözlerinde kalıcı bozukluk olmuştu.

Eğer öjenistlerin eline geçmiş olsaydı BU DAHİNİN ağır hastalığından ve kalıcı sakatlıklarından dolayı elemine edileceği, yaşamasına izin verilmeyeceği kesindir.

Buna rağmen Tübingen Üniversitesi’ne girdi ve öğrenim gördü. 1591’de yüksek lisans derecesi aldı. 

image

                                        Johannes Kepler

Graz’da matematik profesörlüğü yaptı.

Bu dönemde yazdığı Evrenin Gizleri adlı yapıtında açıkladığı gezegen sistemiyle ünlü astronomlar arasına katıldı.

1598’de Graz’daki Protestanların kenti terk etmelerinin istenmesi üzerine Kepler dönemin ünlü astronomu olan ve Prag’da devlet matematikçisi olarak çalışan Danimarkalı astronom Tycho Brahe’nin çağrısıyla Prag’a yerleşti.

Tycho’nun ölümü üzerine imparator II. Rudolf tarafından onun yerine atandı.

Tycho Brahe’nin derlediği değerli astronomik gözlemlerden yararlanan Kepler, gezegenlerin hareketleriyle ilgili çalışmaları sırasında Mars’ın yörüngesini incelerken kendi adıyla anılan yasaların ilk ikisini buldu.

II. Rudolf’un yerine geçen kardeşi, Kepler’i Yukarı Avusturya devletleri matematikçisi olarak atadı.

Linz’de kaldığı 14 yıl içinde iki kitap yazan Kepler, burada üçüncü yasasını keşfetti.

Kepler yasaları şunlardır.

1. yasa: Bütün gezegenler, odaklarından birinde Güneş’in bulunduğu elips biçimli yörüngeler üzerinde hareket eder.

2. yasa: Bir gezegeni Güneş’e bağlayan doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.

3. yasa: Gezegenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş’e olan uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır.

1626’da Avusturya’da Protestanlara karşı başlayan yıldırma ve baskı, Keplerin önce Ulm, daha sonra Regensburg kentlerinde zor bir hayat sürmesine neden oldu.

1627’de Rudolf Cetvelleri başlığı altında gezegenlerin temel tablolarını yayınladı.

Kepler, astroloji gibi mistik olaylara inanmasına karşın astronomi bilimine olan büyük katkılarıyla bu bilimin çehresini değiştirdi.

1629’da Silezya’ya çağrıldı. Orada bir yıl çalıştıktan sonra, 1630 yılında Almanya’nın Regensburg kentinde öldü.

image

 
Stephen Hawking İngilizlerce bir fizik dehası olarak kabul edilir, onların ve evrimcilerin iftihar kaynağıdır.

Genç yaşta bir hastalığa tutularak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Öjenist kurallar uygulansaydı özürlü olduğundan elemine edilecek, bizde onu tanımayacaktık.

= = =

image


Franklin Delano Roosevelt çocukluğunda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatı boyunca bir daha yürüyemedi ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.


Öjenik kurallara göre elemine edilmesi gerekirdi ama o Amerika’nın 32nci ve en uzun süre görevde bulunan başkanı olmayı başardı.

Öyle ki o Amerika başkanlarının en iyilerinden birisidir. Öjenistlerin eline düşse idi yok edilecekti.

= = =

imageHellen Keller (solda) ve öğretmeni yarı görme özürlü Anne Sullivan, 1898 yılında birlikte bir çalışma anında (sağda).

Helen Keller’in başarısında kendisi de yarı görme özürlü olan öğretmeni Anne Sullivan’ın çok büyük emeği vardır.

Öjenizme göre her ikisininde bebekliklerinde elemine edilecek, hayat sahnesinden silineceklerdi.

= = =

Helen Keller d. 27 Haziran 1880 ö. 1 Haziran 1968 yılları arasında yaşamış ABD’li pedagog, yazar ve hatiptir.

Bayan Helen Keller ve yaşamı öjenizmin ne kadar mantıksız, insanlık dışı ve aptalca bir felsefe olduğunun bir başka kanıtıdır.

Helen Keller bebeklik çağından itibaren kör-sağır ve dilsizdi.

Öjenizme göre hemen elemine edilmeliydi.

Fakat Helen Keller özürlerine rağmen korkunç denebilecek azmi ve sabrıyla başardıkları, onu efsanevi bir kişilik haline getirmiştir.

Helen keller kör sağır ve dilsiz olmasına rağmen beş lisan biliyor, bisiklet, kano ve yelkenli ile gezintiye çıkıp, yüzüyor, satranç oynayabiliyor, makaleler, dizi kitapları yazabiliyordu.

Helen Keller hayatını kendisi gibi özürlülere yardımcı olmaya adamış müstesna bir kişiliktir.

Başta Amerikan Görme Engelliler Vakfı olmak üzere çok sayıda organizasyonda görev almış ve görevleri nedeniyle dünyanın pek çok yerine seyahat etmiştir.
 
                                            = = = =


1919 yılındaki ölümünden sonra Haeckel’in fikirleri Nazilere miras kalmıştır diyebiliriz.

Aynı fikirlerin hararetle Galton’un da desteklemesi güçlü bir şekilde nazilerce kabulüne neden olmuştur.

Amerikalı Dr. Harry Haiselden’in bu konudaki tutumu ve Nazi lideri Adolf Hitler’e kayıtlı olduğu dernek vasıtasıyla maddi, manevi desteği öjenist uygulamaların başlama nedenlerinden biridir. (Öjenist uygulamalar bölümüne bakınız)

Adolf Hitler iktidara geldikten kısa bir süre sonra doğruluğuna gönülden inandığı öjeniyi resmi devlet politikası olarak başlattı.

Alman toplumu içindeki akıl hastaları, sakatlar, doğuştan körler ve kalıtsal hastalıklara sahip olanlar, özel sterilizasyon merkezlerinde toplandılar.

Bu kişilere, Alman ırkının saflığını ve evrimsel gelişimine engel parazitler ya da bir an önce tedavi edilmesi gereken toplumsal bir hastalık olarak görülüyorlardı.

Nitekim bir süre sonra toplumdan soyutlanan bu insanlar, Hitler’den gelen gizli bir talimata öldürülüp yok edilmişlerdir.

#nevergiveup #goals #inspiration #don’tquit #pjvette #mycoachingsolutions Don’t make the mistake of thinking that if something didn’t work the first time or the third time that it’s not meant to be. Don’t be robbed of a great idea. Sometimes there’s just one factor that needs to change to make it work. Every ‘failure’ is really just a process of elemination so don’t give up when you’re so close to the breakthrough you’ve been dreaming of. Try again! For coaching support & customized strategies that work for you, visit FB My Coaching Solutions.

Prozess: ...Museums war möglich, nachdem der Staatsanwalt di

…Museums war möglich, nachdem der Staatsanwalt die Garantie erhalten hatte, dass dadurch die Rekonstruktion … Museums war möglich, nachdem der Staatsanwalt die Garantie erhalten hatte, dass dadurch die Rekonstruktion…
12.09.14 01:03 | Germany | de.screen.yahoo.com
…14.09.14 « ????? September 2014 Bei Gericht in Gronnland fragt der Staatsanwalt den Angeklagten: ?Wo waren Sie in der Nacht vom 17. November zum 16. Maerz?? (366) Recent Posts . | The Elemin Theme . Design…
14.09.14 10:54 | Germany | chrisjournal.org


wo jener Staatsanwalt die Garantievertrag in Verwahrung nehmen mithin jene Erneuerung folglich dieser Kläger Die Garantie beziehen daraufhin Wafer Monat des Herbstbeginns benachbart Strafgericht rein dieser Beschwerdeführer Waren sie rein der Nacht vom elfter Monat des Jahres zu dem


verwendet - www.schwachpunktfinden.de - Beendigung einer Straftat Digitale Forensik 2.0 mit strafaktelesen.de :

* Ermittlungsrichter
* spoof
* Verbrechen
* Todesgefahr


Veit und Silke sprechen eine klare Empfehlung und 5 Sterne für www.schwachpunktfinden.de aus!
Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video