doofpot

Onderzoek Vangheluwe in Brugge ligt al maanden stil

De bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik hoorde vandaag vier procureurs des konings. De Brugse procureur Jean-Marie Berkvens herinnerde er nog aan dat het Brugse opsporingsonderzoek naar Roger Vangheluwe stilligt in afwachting van een akkoord met de Brusselse procureur Bulthé.


Aan het einde van de hoorzitting van Jean-Marc Berkvens kwam ook de Brugse bisschop Roger Vangheluwe ter sprake. Het opsporingsonderzoek in Brugge ligt reeds maanden stil door de klacht die in naam van het slachtoffer van de bisschop bij de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy werd ingediend. Er zijn reeds twee gesprekken geweest met Bruno Bulthé om een oplossing te vinden, aldus nog Berkvens.

Geen druk
Danièle Reynders en Berkvens benadrukten dat ze nooit enige druk ondervonden van kerkelijke overheden over dossiers van seksueel misbruik in een kerkelijke relatie. “Ik heb geen rechtstreekse of onrechtstreekse lijn met de kerk, bisschop Vangheluwe of iemand anders. Mijn enige rechtstreekse lijn is die met mijn procureur-generaal”, aldus Berkvens.

De huidige bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, heeft hij tweemaal gebeld, een eerste maal toen er geruchten waren dat Vangheluwe naar het buitenland zou gaan, en een tweede maal met instemming van de procureur-generaal om de cijfers van het bisdom te krijgen over misbruik in de kerk.

Specialisten
Reynders lichtte toe dat zowel het Luikse parket als de Luikse lokale en federale politie over gespecialiseerde mensen beschikken voor dossier van pedofilie en seksueel misbruik van minderjarigen. Het gaat om twee of drie magistraten en 24 gespecialiseerde agenten waarvan drie of vier van de federale politie. De Luikse procureur zei nog dat ze persoonlijk geen voorstander is van een verlenging van de verjaringstermijnen voor pedofilie. (belga/adb)

De verschrikkelijke aanslag op de redactieburelen van de satirische tijdschrift ‘Charlie Hebdo’ is een nieuwe ‘moslimdaad’, die de wereld dient te waarschuwen voor de verschrikkingen van dit ‘rigide geloof’.. Dat is wat de mainstream media ons weer aan alle kanten tonen. Maar is dat zo…? Wanneer leren we nou eens om écht en met neutrale ogen naar de feiten te kijken..? Waarom hebben we meteen een VOOR-oordeel, zónder dat we feitelijk weten wat er daadwerkelijk gebeurd is..? En als er alweer heftige bewijzen opduiken, dat er waarschijnlijk weer gerotzooid is met ‘bewijs’, dan is het helemaal zaak op je tellen te passen..

Zwijgende bisschop komt weer vrij

In Amerika is bekendgemaakt dat de veroordeelde bisschop William Lynn weer vrijkomt na achttien maanden cel. Eerder werd hij veroordeeld omdat hij verzweeg dat twee priesters zich hadden vergrepen aan kinderen.

Geen voldoende bewijs voor aanmoediging
Het hof in Pennsylvania besluit nu om hem vrij te laten omdat er niet voldoende bewijs is getoond dat de geestelijke het kindermisbruik aanmoedigde of mogelijk maakte. 

Ophef
De zaak veroorzaakte nogal wat ophef in de Verenigde Staten omdat Lynn de eerste hoge katholieke is die wordt veroordeeld voor de manieren waarop de katholieke kerk met misbruik is omgegaan. 

Update 3 januari: Gisteren is Lynn vrijgelaten

Foto: bisschop Willam Lynn (Bron)

Bestaan geheimen nog?

Doofpotten zijn als telegrammen. Ze sterven uit. Denk niet dat een prijsverschil onopgemerkt blijft, want dat is niet zo. Denk niet dat een slechte behandeling in een winkel tussen de vier muren blijft, want een vertelwaardige ervaring is als een geluidsgolf; ze gaat overal doorheen. Denk niet dat een lokale aanbieding als een Stealth vliegtuig onder de radar blijft, want niets is meer lokaal.

De schoenenverkoper, de Sonosslijter, de Harrodslivreier en de schooldirecteur, ze leven in een tijd die hen heeft ingehaald. Het enige geheim dat nog bestaat is het publiek geheim. Exit doofpot. Geen geheimen. Vraag maar aan generaal David Petraeus. Als het hoofd van de CIA geen geheim meer kan bewaren weten we genoeg.

27 januari. Argentijnse president wil inlichtingendiensten opdoeken

Augusto Pinochet en Jorge Videla

De Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner wil de veiligheidsdiensten in haar land afschaffen. Hiermee hoopt ze  ongeoorloofde en gewelddadige praktijken van geheim agenten een halt toe te roepen. Vorige week werd openbaar aanklager Alberto Nisman onder mysterieuze omstandigheden dood aangetroffen. Nisman had een pistool in zijn hand, dat niet van hem was. Hij zou zeer belastend bewijsmateriaal hebben gevonden voor de betrokkenheid van hoge Argentijnse functionarissen bij het beschermen van Iraanse verdachten van een aanslag op een Joods centrum in Buenos Aires in 1984. De zaak zou in de doofpot gestopt zijn om een Iraans-Argentijnse handelsovereenkomst te beschermen. Ook president Kirchner zelf zou bij deze doofpot betrokken zijn. Nisman zou dit alles gaan openbaren, maar voordat hij die kans kreeg stierf hij dus.

President Kirchner, die onder vuur ligt, pleit zichzelf nu vrij door met de beschuldigende vinger te wijzen naar overijverige veiligheidsdiensten die ongevraagd de president en andere hoge functionarissen wilden beschermen tegen deze mogelijke ontmaskering. Daarmee verwees ze expliciet naar het besmette en bloedige verleden van de Argentijnse geheime diensten tijdens de periode van de militaire dictatuur in haar land, net als in andere landen in Zuid-Amerika, in de jaren ’70 en ’80. Volgens Kirchner hebben deze hun slechte gewoonten uit die tijd kennelijk nog niet afgeleerd.

In landen als Argentinië, Chili en Paraguay vonden in de loop van de jaren ’70 militaire coups plaats. Generaals als Jorge Videla en Augusto Pinochet vonden namelijk dat marxistische of communistische partijen teveel invloed hadden gekregen. In de context van de Koude Oorlog was het volgens de militairen, die traditionele katholieke burgerlijke waarden in hun land, evenals hun bevoorrechte positie, bedreigd zagen door revolutionaire jongelingen. Aanhangers als de op het beleid van Juan Perón geïnspireerde Montoneros of  het Marxistische Revolutionaire Volksleger in Argentinië werden na deze coups door veiligheidsdiensten opgejaagd, gearresteerd, gemarteld en gedood.

In Argentinië en omringende landen is deze periode bekend komen te staan als de periode van de Guerra Sucía, of ‘Vuile Oorlog’. De oorlog tegen ongewenste elementen was hard, maar ook hard nodig volgens de juntaleiders en hun handlangers. Doodseskaders, ultrarechtse milities, militairen en politieagenten doodden in deze periode tienduizenden ‘ongewenste elementen’ in de Zuid-Amerikaanse landen waar een militaire coup had plaatsgevonden (en dat gebeurde bijna in elk land). Een voorbeeld is het Chileense Batallón de Inteligencia 601, dat minstens 22.000 mensen ‘liet verdwijnen’ en doodde.

De ‘zuiveringen’ vonden op zo’n grote, internationale schaal plaats dat er zelfs een naam voor bestaat die het staatsterrorisme in Zuid-Amerika onder één noemer plaatst: rechtse dictaturen voerden gezamenlijk ‘Operatie Condor’ uit, bedoeld om Zuid-Amerika van de linkse ondergang te redden. Het is niet moeilijk voor te stellen dat met zulke verheven doelen en militaire benamingen de betreffende veiligheidsdiensten zich ingrijpen permitteerden dat menselijkerwijs absoluut niet door de beugel kon. De in het nauw gedreven president Kirchner suggereert vandaag dat deze elementen binnen de Zuid-Amerikaanse autoriteiten kennelijk nog steeds op eigen houtje bezig zijn met het voeren van een ‘vuile oorlog’ tegen ongewenste elementen als aanklager Nisman.

youtube

De overbodige griepprik.

POLITIE INTIMIDATIE

EN dan liegt de politie Hilversum glashard vanachter een telefoon en in een slordig vodje
tegenaangiftes tegen zowel de wsg als de j.p.v.d.bent worden voor het gemak maar even in de doofpot gestopt
hoezo zijn ze bang voor de waarheid.?
nu hebben ze weer iets nieuws uit hun hoge hoed getoverd.dit keer geen gebeurtenis a la 2 december 2014.nee.die wordt even onder de deurmat geschoven.
nee.nu gaat het om 14 januari j.l.
een regelrechte snoeiharde leugen.!!
ik dus verhaal halen.kwamen ze eerst met twee burgerauto,s bij mij voor de deur een potje intimideren om niets.toen ik daarnaar vroeg logen ze dat ze mijn telefoonnummer niet hadden.hoezo.mijn gegevens op die brief kwamen van mijn id kaart.waar mijn telefoonnummer bij staat.!!
echt.ze liegen waar je bij staat.!!
en toen ik zei dat ze een brief in de bus hadden kunnen stoppen,suggereerden ze dat ze niet konden ruiken,of ik al dan niet wilde komen.ja duhhhhh.het was gewoon teveel werk.
Toen durfden ze ook nog te stellen,dat er geen vertrouwenspersoon bij het zgn”“verhoor”” mocht zijn,terwijl dat wettelijk gezien wel mag.
En dit mannetje was net zo jong als mijn oudste zoon.totaal geen gelijkheid.!!20 jaar.!! een baby,tje.!!
ik heb er nu 3 advocaten op zitten.en alledrie zeggen ze hetzelfde.”ZWIJGEN ALS HET GRAF”.!!!
Dit is regelrecht treiteren,zuigen.!!
het bloed onder mijn nagels vandaan halen.!!
ik tolereer dit niet meer.!!
fijne avond.!!
EN dan liegt de politie Hilversum glashard vanachter een telefoon en in een slordig vodje

tegenaangiftes tegen zowel de wsg als de j.p.v.d.bent worden voor het gemak maar even in de doofpot gestopt
hoezo zijn ze bang voor de waarheid.?

nu hebben ze weer iets nieuws uit hun hoge hoed getoverd.dit keer geen gebeurtenis a la 2 december 2014.nee.die wordt even onder de deurmat geschoven.
nee.nu gaat het om 14 januari j.l.
een regelrechte snoeiharde leugen.!!

ik dus verhaal halen.kwamen ze eerst met twee burgerauto,s bij mij voor de deur een potje intimideren om niets.toen ik daarnaar vroeg logen ze dat ze mijn telefoonnummer niet hadden.hoezo.mijn gegevens op die brief kwamen van mijn id kaart.waar mijn telefoonnummer bij staat.!!
echt.ze liegen waar je bij staat.!!

en toen ik zei dat ze een brief in de bus hadden kunnen stoppen,suggereerden ze dat ze niet konden ruiken,of ik al dan niet wilde komen.ja duhhhhh.het was gewoon teveel werk.

Toen durfden ze ook nog te stellen,dat er geen vertrouwenspersoon bij het zgn”“verhoor”” mocht zijn,terwijl dat wettelijk gezien wel mag.

En dit mannetje was net zo jong als mijn oudste zoon.totaal geen gelijkheid.!!20 jaar.!! een baby,tje.!!

ik heb er nu 3 advocaten op zitten.en alledrie zeggen ze hetzelfde.”ZWIJGEN ALS HET GRAF”.!!!

Dit is regelrecht treiteren,zuigen.!!
het bloed onder mijn nagels vandaan halen.!!

ik tolereer dit niet meer.!!

fijne avond.!!

FBI-stukken over 9/11 spreken van zeer rijke ‘tegenstander’ uit Jeruzalem

De Amerikaanse overheid heeft meer informatie vrijgegeven over rijke Saoedi’s die in Sarasota in de staat Florida woonachtig waren en twee weken voor de aanslagen op 9/11 plotseling het land ontvluchtten.

De FBI heeft zwaar gecensureerde stukken geopenbaard, waarin valt te lezen over een ‘tegenstander’ van de Verenigde Staten. In een rapport van de FBI uit april 2002 staat:

Het FBI-kantoor in Tampa heeft vastgesteld dat (zwart gemaakt) een tegenstander van de Verenigde Staten van Amerika is. (Zwart gemaakt) verblijft in Jeruzalem. (Zwart gemaakt) heeft in zijn woning naar verluidt diverse bijeenkomsten georganiseerd om de VS en haar beleid te bekritiseren. (Zwart gemaakt) zou een zeer rijke internationale zakeman zijn.

In november 2001 bezocht (zwart gemaakt) de VS voor het eerst. Hij reisde naar Sarasota in Florida, opende een bankrekening en was van plan in het zuiden van Florida een huis te kopen. (Zwart gemaakt) heeft onthuld dat (zwart gemaakt) bang is voor (zwart gemaakt) en vreest dat (zwart gemaakt) van plan is de VS aan te vallen.

De passages die zwart zijn gemaakt worden pas in 2039 vrijgegeven. Wie probeert de overheid te beschermen? De krant Broward Bulldog spande in 2012 een rechtszaak aan nadat de toegang tot een FBI-onderzoek naar de Saoedi’s uit Sarasota – Abdulaziz al-Hijji, zijn vrouw Anoud en haar vader Esam Ghazzawi, adviseur van een Saoedische prins – werd geweigerd.

Uit de pagina’s blijkt dat de al-Hijji’s kort voor 9/11 in allerijl de VS hebben verlaten en dat er ‘vele connecties’ zijn gevonden tussen de Saoedi’s en de personen die worden geassocieerd met de ‘aanvallen op 9/11’. Toch heeft de FBI deze connecties openlijk ontkend.

Volgens Thomas Julin, de advocaat van Broward Bulldog, blijkt uit de vrijgegeven stukken dat de FBI zeer belangrijke informatie in de doofpot heeft gestopt. Wie is deze tegenstander en zeer rijke internationale zakenman? Wie probeert de FBI te beschermen? Waarom worden hier geen vragen over gesteld?