demonfoe

Te związki przyzwoitsze i wyznać się godzi
Że Rusin z jednych z nami początków pochodzi
Jedna krew, jedna mowa, taż natura twarda,
Taż śmiałość niewzruszona i śmierci pogarda
Niech w gruzach starych ruin nieprawość zawali
Klęski któreśmy wzajem i wzięli i dali
My wierząc w przyjaźń tego brata
Łatwo reszty potędze o przemyśle świata
—  Adam Naruszewicz, XVIII wiek