delete(d)

If there’s one thing i hate it’s “for every note this gets- i’ll put back my suicide date by one day” posts. Speaking from personal experience, notes on  a blogging website isn’t going to fix the deep-seeded issues that causes suicidal thoughts, and although yeah, it might give them momentary bliss of “oh, people care.” no- clicking a button can’t count as caring and it won’t. They probably won’t even click on their blog or find out their name.

Especially if you’re posting on someone else’s behalf- it’s altogether a shitty thing to do. You’re drawing attention to their mental instability and suddenly their private life is exposed to everyone who sees & reblogs it.

Not to mention it guilt-trips people into reblogging it, but altogether it’s just offensive to people like myself who have struggled with suicidal thoughts to see it trivialized like that. You don’t care- you’re fishing for notes and attention.

9

Costume seriesEliza Dooley

“Tôi luôn bị ám ảnh bởi cảm giác đột nhiên không còn tin tưởng một người nào nữa. Nhiều lúc cũng muốn thật tâm tốt với một người nhưng con người đều khó hiểu hơn tôi tưởng. Họ chỉ luôn nhìn vào một điểm mà tôi chưa thể trọn vẹn tốt với họ. Nhưng tôi cũng có những nguyên tắc sống của riêng mình. Là vậy, thế là họ không hiểu, họ bắt đầu bác bỏ hết những cố gắng, những việc tôi từng tót với họ rồi những lời nói xấu sau lưng được hình thành, tôi biết nhưng tôi im lặng mà… những lúc đó toàn là tôi bắt đầu xem họ là những người thân thiết.
Hỏi thử xem rồi tôi còn có thể tin tưởng thêm ai nữa?”

●   duongmoclam

●  Facebook: Tu Es Mon Lilas