defedate

i like how everyone who’s defeding that toosexist twitter account is white straight males who have “gamer” or something in their bio

"Gönül yan, senin yanışın nice işler halleder
Gece yarısı bir dua nice yüz belâyı defeder
Sevgilinin bütün nazına, cefasına aldırma
Mülkünden melekûtuna hicapları kaldırır
Bunu sadece kendi hizmetçisine nasib eder
Aşkın tabibi İsa nefesli, pek şefkatlidir
Sende dert görmese hangi derdi deva eder
Kendini Rabbine bırak, işinle beraber
Sana kimse acımaz, ama O rahm eder
Bu karanlık kaderimden usandım, ne olur
Umulur ki seherde bana bir dua eder
Hafız yandı, zülfünden bir koku almadan
Belki bu arzuya bir sabah yeli vasıl eder”

*(Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22)*
*(Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.) (23)*
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır”
“Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”
“La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”
“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere *”La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim*” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”
“Sıkıntılı iken *“Hasbünallah ve ni’mel-vekîl*” deyiniz!”
“Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.”
 “Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa*, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm*’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.”
İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa *La havle vela kuvvete illa billah* okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم‬ …
“Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”