Bikol Translation # 5 - Soledad by Angela Manalang-Gloria

Soledad
ni Angela Manalang-Gloria
dakitaramon hali sa Ingles ni Jusan Misolas

Sarong sakrilehio, kurahaw kan mga kataid,
Kun papano niya pinasa an kada linib
Tangaring palaogon an daso’. Dai ninda masabot
Kun papanong an babaying pighubog nin orgulyo
Asin nakalaom sa kristal na pangarap pinadulag
An pinakahustong panahon, o kun tano
Tinalikdan an buhay na bastante sa arak asin tinapay
Para sa halipot na kakapayan sa taid kan lalaki.
Dai naapos an aniningal kan eskandalo.
Alagad mayong nakahuna na kagayunan an makua
Kan katedral nin saiyang kalag na pinapasilyab
Kan kagustuhan kan soltero, o binayaan siya kan lalaki
Na malaom sa awreola nin kalayo…
Kan mayong mahiling kundi an mga aguhang sulo’,
Pigmaldisyon kan banwa’ an daragang namuot nin biyo
Asin namidbid an saiyang langit sa tahaw kan diklom.


9/2/14 ante 11:30, Naga City

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video