clayflower

Diên Vỹ Boutique | 218 Pasteur, quận 3, HCM
nằm bên trong Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.


Diên Vỹ Boutique là một nơi chốn nhỏ nhưng có đầy vật dụng dễ thương, những tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm được làm tay từ người họa sĩ khéo léo.

Ở đây cung cấp những lớp học uy tín về handmade tại Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, các lớp khai giảng thường xuyên, bao gồm: Lớp hoa đất sét, tranh đất sét, lớp búp bê, lớp vẽ áo dài, lớp học làm bánh…. do họa sĩ đứng lớp.

Ở Diên Vỹ Boutique luôn có hoa và cây cỏ nhỏ lẫn lộn trong hàng đống những vật dụng trang trí, búp bê xinh xắn, hỗn độn, thoải mái. Mời bạn ghé chơi nhưng nhớ liên lạc trước khi đến.

SĐT: 0120 452 1920 (Hằng).

clayflowers asked:

Once you get this, you have to say five things you like about yourself, publicly, then send this to 10 of your favorite followers (non-negotiable) (positivity is cool)

aww thank you girl 

oh god um okay

i like my hair

i like my eyes

i think im a decent violin player

also a decent powerlifter

i have great friends (which I chose so it counts)

#гиацинты #цветыручнойработы #цветыизглины #цветы #цветыизполимернойглины #весна #холодныйфарфор #керамическаяфлористика #полимернаяглина #ручнаяработа #flowers #beautiful #purple #spring #coldporcelain #claycraft #clayflowers #polymerclay #handmade by el_florescence