ch.440

  • James:Hello, Padfoot. How long have you been sleeping with Moony?
  • Sirius:What?
  • James:How long have you been sleeping with Remus?
  • Sirius:That’s disgusting and wrong. I don’t even get- w-why would- I- I’ve never had sex… with anyone, anywhere. It’s none of your- you have… the nerve, the audacity. Moony is my friend and a prefect, and he is terrible, face-wise. And how… how do I know, frankly, that you’re not sleeping with him? Maybe you are. Maybe you’re trying to throw me off. Hmmm… check and mate.
  • Lily:I have no words.
  • James:It was just a joke!
  • Lily:Oh, no, wait. I thought of some. Jerk! Ass, arrogant, inconsiderate, mindless, frat-boy, lowlife, butt-faced miscreant!
  • James:[indignantly] “Butt-faced miscreant”?
  • Lily:Why would you do something like that?
  • James:I’m sorry, “butt-faced miscreant”?

Cậu, cậu sôi nổi như màu đỏ. Cậu thích tớ vì tớ nhẹ nhàng như màu xanh thanh thoát. Cậu chạm vào tớ để đột nhiên tớ nở rộ một trời tử đinh hương và rồi cậu quyết định rằng cậu đơn giản không cần màu tím.

[the-lady-of-february]

Translated from the original saying:

You were red. You liked me ‘cause I was blue. You touched me and suddenly I was a lilac sky and you decided purple just wasn’t for you.

[Someone]

Credit Ảnh

“Cám ơn em đã ở bên anh bao nhiêu năm qua… Nói thế nào được nhỉ, gọi là giam lỏng, giam lỏng anh bao nhiêu năm qua. Anh tin tương lai chúng ta còn dài, còn rất nhiều điều cùng làm với nhau, như là du lịch vòng quanh thế giới, điều này còn chưa hoàn thành. Quan trọng là phải khỏe mạnh. Ai ra đi trước thực ra không quan trọng, quan trọng là khi ở bên nhau, chúng ta thật sự vui vẻ.”

●  Trương Trí Lâm

●  Facebook: Tu Es Mon Lilas