cereol

4

En tot stof zult gij wederkeren

Zo ben je het onderwerp van veel discussie,
onderhandelingen en compromissen,
een heuse projectaanpak en dito projectleider
en wordt je binnenste omgetoverd
tot een gedurfd ontwerp,
dat ook nog betaalbaar is.
Een monument gered van de sloop
maar ook maar voor zolang.
Vlammen maakten een einde
aan veel goede bedoelingen
en aan de hoop op iets heel moois.
De gebluste fik
ging naadloos over in een vastgoedcrisis.

Overmacht breekt ambitie,
en het gevoel dat mooie dingen
maakbaar zijn. 

4

Mooie dingen die je weinig ziet

Externe veiligheid is iets dat je vaker hoort en wat leidt tot het verplaatsen van functies, met name industrie, uit de stad. Er zijn goede redenen om dat te doen. Nadeel eraan is dat de verrassing ook een beetje uit de stad verdwijnt. Veel vormen lijken op elkaar, hoezeer architecten ook hun best doen. Zodra oud wordt vernieuwd, ontstaat er een voorspelbaarheid van vormen, af en toe doorbroken door iets dat ontworpen is om te doorbreken.

Bij industriële gebouwen lijkt het adagium van Louis Sullivan (“Form ever follows function, and this is the law”) veel meer een rol te spelen. Niets wordt ontworpen voor het visuele effect. En dat maakt verrassingen mogelijk.

Jammer dat je er soms voor om moet rijden. Verrast worden tijdens een blokje om het huis is zoveel aangenamer.      

Blijft natuurlijk de vraag of je die mooie dingen iedere dag wilt zien. Anders gevraagd: Ben je blij als je eerst een bomenrij of een andersoortige overgang tussen stad en (betrekkelijk) lege ruimte hebt, daar mooie dingen die horen bij bedrijvigheid voor in de plaats krijgt?