calamy

Fate's Mistake

Fresh-fallen snow masked both their steps, muted the world in a gray blanket above and the white quiet below. It seemed to be always snowing in Merinesse.

Lil turned her face to the sky, blue eyes following the new snowflakes in their descent. It was snowing the first time she arrived here with Rono, too. She remembered that crazed and bloodied ascent. Her hand still had faint scars from the glass vial.

Cal faced her from a large expanse of snow. With the sky overcast, and the peculiar shadow-less lighting, it was almost just like old times. The only thing missing was the heat.

And Rono.

Have a super quick skewed messy scribble.
Don’t look at them, just read what’s written on the sign XD
I wanted to draw them smiling, but, oh my Universe, I dunno what is it really. It scares me O_o Sorry I’m not really in the mood to draw today, I just wanted to write “thank you”. I’m still afraid to look at them, ohhh shit… I f***ed up Rick’s mug so hard. What a fiasco.
And now you know why I don’t draw them smiling, I just can’t

Uhm, yeah, thanks for 200 followers! (I know, there are actually 4-10 active persons, but I like the number, I love you all guys, so THANK YOU to those who is still sticking around and looking through my stuff)

Oh my Universe, they look like total idiots

I’ll redraw this later. Because I don’t like it. At all.

Doe a Deer a Female Deer

read it on the AO3 at http://ift.tt/1DTF1Am

by lapsus_calami

It’s been three weeks and John still isn’t keen on keeping Stiles around. They’re in Oklahoma, only two states from South Dakota, and Stiles is starting to worry John really will leave him behind in Sioux Falls.

Words: 3538, Chapters: 1/?, Language: English

Series: Part 3 of No One Chooses This Liferead it on the AO3 at http://ift.tt/1DTF1Am

Diğer Adları: Eğri Kalmus Acorus calamus L. Kazip eğri Yalancı süzen Mide kökü Azak eğeri Hazan bel Hazan bal Familyası: Yılanyastığıgillerden, Aronstabgewâchse, Araceae Drugları: Eğri kökü; Calami rhizom Eğri yağı; Calami aetheroleum Eğri tentürü; Acoros Calamus Eğri kökü çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Giriş: Eğri Yılanyastığıgillerin alt grubu olan Calamusgillerden olup 3 önemli alt türü vardır. Bunlar; Asya Eğrisi; A.C.var.Anustatus BEES. (A.C.var.verus), Amerika Eğrisi; A.C.var.Amerikanus WULFF. Ve Türk Eğrisi; A.C.var.Calmus’u (A.C.var.vulgaris) sayabiliriz. Bunlardan Asya eğrisi Tetraploid, Türk eğrisi Triploid ve Amerikan eğrisi Diploid tipleri olup birbirinden ayrı kimyasal ırklardır. Osmanlılar zamanında 1550 yılında Anadolu’dan Avrupa’ya götürülmüş ve buralarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Zamanında Altınordu Türk devletine ait olan şimdiki Rus topraklarında Tatarlar yerleştikleri yerlere Eğriyi de götürerek oralarda kültür bitkisi olarak yetiştirmişlerdir. Çünkü bitkinin suyu temizlediğine inanmışlardır. Bu nedenle bitkiye Azak Eğri de denir. Vatanı Hindistan, Tayland ve Çin gibi tropik ülkeler olup onlardan İranlılara, onlardan da Türklerden Avrupa’ya yayılmıştır. Eskiden başta mide ve bağırsak ra-hatsızlıklarına karşı kullanılmıştır. Botanik: Eğri 40-130cm boyunda olup dikine yükselen eskrimci kılıcına benzeyen yapraklardan meydana gelir. Yaprakları ince uzun, kenarları hafif dalgalı ve yeşil şekildedir. Çiçekleri yapraklarının ortasının alt kıs-mında mısır koçanı şeklinde olup bu koçanın üzerinde 500-1000adet sarımsı yeşil renkli çiçeklerle donanmıştır. Avrupa ve Türkiye’de çiçekleri olgunlaşıp meyve vermeden solar. Bu nedenle ılıman ülkelerde kökle-rinden kesilen bir parça 15-20cm derinliğe dikilerek çoğalması sağlanır. Ancak Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde çiçekleri olgunlaşarak meyveye dönüşür. Kökleri 1-3cm çapında bir kalınlığa sahip olup 50-100cm boyunda olabilir ve oldukça sık saçak kökle çevresine tutunarak üst kısmında çokça yaprak çıkar. Yetiştirilmesi: Köklerinden kesilen küçük parçalar 15-20cm derinliğe 30-50cm aralıklarla su kenarlarına (durgun veya yavaş akan su) göl veya gölet kenarlarına ekilir. Hasat zamanı: 1m’yi bulan kökleri Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında sökülerek yıkanır. Üzerindeki kabuklar soyulur ve ortadan yarıldıktan sonra 15-20cm uzunluğundaki parçalara ayrılır. Gölgede, kuru ve havalı bir yerde kurutulur. Eğri kökleri sarımsı veya pembemsi beyaz renkte ise kaliteli ve kahverengimsi ise kalitesiz demektir. Birleşimi: Eğri kökünün birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayanbiliriz; a) Eter yağı türevleri %1,5-3,5 arasında olup bu da İzoasaron (=β-Asaron=cis-Asaron), α-Asoron, γ-Asaron ve Monoterpenlerden; Myrcen ve Kafur, Sesquiterpenlerden; Shyobunon, Episyhobunon, Acoron, Acoragermacron, Curcumen, Cadinen, ℓ-Camphen, Calamen, Humulen ve Guajen içerir. Amerika Eğrisi ve Türk Eğrisi %1,5-3,5 Eterik yağ türevleri içerirken Asya Eğrisinde bu oran %7-9’u bulabilir. Amerikan Eğrisinin Eter yağı, İzoasaron içermezken, Türk Eğrisi %13 oranında İzoasaron (β-Asaron) Asya Eğrisinin Eterik yağı %80 oranında İzoasaron’dan oluşur. b) Acı maddelerden; Acaron, Neoacaron ve Kryptoacaron içerir. c) Ayrıca Müsilajlar %25-40, Nişasta, Protein, Vitaminler, Mineraller, Palmitin asit, Asetik asit, Zamk ve Reçine içerir. Araştırmalar:  1) Japon ilim adamlarından Fujita ve ekibi kemeler üzerinde yaptıkları araştırmalarda Eğri kökünün kanserojen (kansere sebep olan) etkiye sahip olduğunu tespit etmişler. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için H.Wagner ve ekibi yaptıkları araştırmalarda aynı sonucu elde etmişlerdir. Kemeler üzerinde yapılan araştırmalar toplam 60 hafta sürmüş. Amerika Eğrisi β-Asoron içermediğinden kullanılmasında herhangi bir mahzur yoktur. (LP.83) 2) Dr.B.Jürgens kan kanseri olan hastalarını Eğri kökü ile tedavi ettiğini beyan etmiştir. (Hausrezepte der Naturheilkunde) 3) Hekim Susanne Köhler Eğri kökü ile bağırsak kanseri olan hastalarını iyileştirdiğini belirtmektedir. (Şifalı otlarla tedaviler) 4) Maria Treben Allah’ın bahçesindeki Şifalı Bitkiler (Heilkrâuter aus dem Garten Gottes) adlı kitabında Eğrinin başta kan kanseri (lösemi) ve akciğer kanserine karşı etkili olduğunu iddia etmiştir. Tesir şekli: İştah açıcı, mide asidini düzenleyici, mide ve bağırsakları kuv¬vetlendirici, şişkinliği giderici, safra artırıcı, ağrıları dindirici, haşereleri öldürücü ve krampları çözücüdür. Kullanılması:  a) Üniversite kliniklerinde yeterinde araştırma aypılmamıştır. b) Halk arasında Eğri kökü mide asidini düzenleyici yani mide asidi fazlalığını (Hiperasidite) azaltır ve mide asit yetmezliğini (Hipoasidite) normal seviyeye yükseltir. Ayrıca sindirim bozukluklarından mide üşüt¬mesi, mide krampları, mide ülseri, gastrit, bağırsak üşütmesi, ba-ğırsak krampları, bağırsak zafiyeti, şişkinlik, kabızlık ve kramplara karşı kullanılır. Açıklama: Eğri kökünün kanserojen olduğuna dair yapılan araştırmaları yeterli saymak mümkün değildir. Çünkü bu araştırmalar kemeler (lağım faresi) üzerinde yapılmış olup insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir. Dr.B.Jürgens kan kanserine (lösemi) etkili bir şekilde kullandığını beyan ederken Susanne Köhler bağırsak kanserini iyileştirdiğini bildirmektedir. Ayrıca bu bitki en az 2000 yıldır dünyanın birçok ülkesinde başta sindirim rahatsızlıklarına karşı kullanılmış ve herhangi bir yan tesir görülmemiştir. Mesela Sofur meyvesi insanlar için öldürücü derecede zehirli iken kuşlar bu bitki ile beslendikleri halde hiç bir şey olmaz. İkinci bir husus ise Eğri kökünün İnfus veya dekoktunun farklı şekilde etki etmeleridir. Çünkü haşlama ile deme eter yağı, acı maddeler geçer. Dekokta ise demde daha çok müsilaj bulunur ve eterik yağ olmaz. Infus çayı mide asidi yetersizliği (Hipoasidite) ve gastrite karşı, dekoktu ise mide asidi fazlalığı (Hiperasidite) ve gastrite kaşı kullanılır. Çayı: İnce kıyılmış iki kahve kaşığı Eğri kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve böylece haşlanır (Infus) ve de 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. İkinci bir metot ise iki kahve kaşığı Eğri otu demliğe konur ve üzerine 300-400ml soğuk su ilave edildikten sonra kaynatılır ve 10-15dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Burada Infus çayı hipoasiditeye karşı, dekokt çayı ise hiperasiditeye karşı etkilidir. Gökçek Gastrit çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Lavanta çiçeği >20 gr Papatya çiçeği >10 gr Rezene tohumu >10 gr Mübarek otu Gökçek Ülser çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Kaz otu >20 gr kılıç otu >10 gr Papatya çiçeği >10 gr Mübarek otu Gökçek Gökçek iştahsızlık ve sindirim çayı; >30 gr Eğri kökü >30 gr Nane yaprağı >20 gr Kedi otu kökü >20 gr Çentiyan kökü Gökçek Hipoasidite çayı  >20 gr Çentiyan kökü >20 gr Eğri kökü >20 gr Pelin otu >20 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu Gökçek Hiperasidite çayı  >20 gr Eğri kökü >20 gr Oğul otu >20 gr Nane yaprağı >20 gr Adaçayı yaprağı >20 gr Kedi otu kökü Gökçek İştahsızlık çay (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >20 gr Pelin otu >20 gr Mübarek otu >20 gr Eğri kökü >10 gr Tarçın kabuğu >10 gr Turunç kabuğu >10 gr Nane yaprağı >10 gr Acı yonca yaprağı Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık ve kramplı mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı);  >30 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >20 gr Nane yaprağı >15 gr Eğri kökü >10 gr Kedi otu kökü Gökçek Mide çayı (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >30 gr Çentiyan kökü >30 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Pelin otu Gökçek iştah açıcı çay; >20 gr Pelin otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Turunç kabuğu >20 gr Çenytiyan kökü >10 gr Acı yonca yaprağı >10 gr Tarçın kabuğu Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık, kramplı mide ve bağırsak rahatsız.); >25 gr Eğri kökü >25 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >25 gr Nane yaprağı Banyosu: Eğri kökünden 50-100gr iyice kaynatıldıktan sonra demi içi sıcak su ile dolu olan küvete boşaltılır ve karıştırılır. Bu banyo suyu ile 15-20dk banyo yaptıktan sonra 20-30dk dinlenilir. Aroma tedavisinde: Eğri kökleri su buharı ile damıtıldıktan sonra elde edilen eter yağı (uçucu yağ=esans) Aroma tedavisinde kullanılır. Eğri eter yağı alçak tansiyon, üşütme, halsizlik, dermansızlık, kan dolaşımı zafiyeti, iştahsızlık, sinirsel kalp rahtsızlıkları, mide ve bağırsak zafiyetine karşı kullanılır. Eğri esansından 2-3damla bir parça ekmeğe veya bir kesme şekere damlatılarak alınır. Banyo yaparken 10-15damla küvetteki suya ilave edilir ve banyo yapılır. Homeopati’de: Eğri kökü Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında söküldük-ten sonra iyice yıkanır, kabukları soyulur ve 20gr ince kıyıldıktan sonra bir şişeye konur. Üzerine 80ml %70’lik alkol ilave edilir ve iki günde bir çalkalanır. Bu şişe güneş ışığından uzakta 4-6hafta muhafaza edildikten sonra süzülerek Homeopati’de ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süre ile alınır. Yan tesirleri: Yukarıdaki araştırmalarda da konuya değindiğimiz gibi her şeye rağmen Asya Eğrisi asla kullanılmamalıdır. Türk Eğrisi 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Amerikan Eğrisinin kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ve bu bitkinin Türkiye’ye getirilip yetiştirilmesi.

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2015-01-10/egri-kalmus-acorus-calamus-l.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,

Doe a Deer a Female Deer

read it on the AO3 at http://ift.tt/1DTF1Am

by lapsus_calami

It’s been three weeks and John still isn’t keen on keeping Stiles around. They’re in Oklahoma, only two states from South Dakota, and Stiles is starting to worry John really will leave him behind in Sioux Falls.

Words: 3538, Chapters: 1/?, Language: English

Series: Part 3 of No One Chooses This Liferead it on the AO3 at http://ift.tt/1DTF1Am
Orlando & Ainsi parlait... & Blanche Gardin & Audrey Vernon

Laure Calamy et moi, c'est une vieille histoire. Pourtant le prénom Laure et moi n'allons pas très bien ensemble, mais que voulez-vous, je suis un homme faible. Je l'ai découverte dans l'adaptation d'Hamlet par Vincent Macaigne à Chaillot – je ne me souviens jamais du titre exact. Les comédiens nous avaient conviés sur scène (comme dans Idiot d'ailleurs),  je me dis qu’Élodie Bouchez et Audrey Tautou présentes dans la salle m'auront vu chanter et sautiller sur la scène de Chaillot, douce consolation. Laure batifolait déjà dans la boue, je pus profiter de sa… comment dire… liberté de mouvement. Elle était nue, voilà. Je la revois ce soir dans Orlando, je suis au troisième rang. Mais je me souviens encore et surtout du premier rang au Rond Point pour la pièce de Pauline Bureau « Modèle »… Elle en bustier… moi bouche bée, mon regard qui se perd dans son décolleté… son regard qui chope mon regard dans son décolleté…

Je suis également resté bouche bée à l'entrée du Théâtre de la Bastille devant Pierre Lapointe qui allait voir le même spectacle de danse que moi, mais pas pour les mêmes raisons. J'aurais voulu lui dire que je l'avais déjà vu plusieurs fois en concert, même à Montréal, qu'il fait partie de mes chanteurs québécois préférés avec Jean Leloup… Tout ce que j'ai fait, c'est me triturer la tête pour trouver la façon grâce à laquelle j'aurais pu l'aborder sans paraître idiot ou passer pour le fan de base. J'aurais pu lui dire : « C'est très bête ce que je vais vous dire, mais je vous adore ! », mais je n'ai pas osé. Pourtant il y a très peu de temps, j'ai entendu une de mes amies dire cela à un comédien et ça s'est très bien passé. J'en parlerai plus tard peut-être. Mais non, aucun stratagème n'est venu se former dans mon esprit malade. Quelques jours plus tard, je vis un tweet de Lapointe Pierre qui encensait ce spectacle, je pris mon courage à deux mains et écrivis en réponse : « Je pense tout comme toi, Monsieur Lapointe. »

Je ne parlerai pas non plus de mes deux incursions sur la péniche de la Nouvelle Seine pour les Seules en scène de Blanche Gardin (qu'est-ce qu'elle court bien quand je la croise aux Buttes Chaumont) et de Audrey Vernon, car j'ai le mal de mer. Et le mal de fleuve. Ça tangue. On ne se rend pas compte combien la Seine peut bouger au passage des bateaux pas si mouche que ça. Comme quand je suis allé voir les baleines dans le Saguenay au Québec… Je ne  compare pas ces deux comédiennes à des baleines, elles sont la grâce incarnée, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai tenu bon, j'ai pris la photo du rorqual commun et enfoui ma tête entre mes jambes (à l'époque j'étais plutôt souple) pour ne pas dégobiller ma poutine sur mes compagnons d'infortune. Ce fut un peu la même chose ici, je tins bon à chaque fois toute l'heure que durait le spectacle puis me répandis sur les quais de Seine. A ce moment-là passait Smaïn qui me regarda bizarrement. J'entends encore des filles qui passaient par là et qui, visiblement, fêtaient un EVJF dire « Mais si, il est connu, comment s'appelle-t-il ? » On me confond souvent avec quelqu'un de connu, mais je n'ai jamais su qui. En l'occurrence, elle parlait de ce fameux humoriste qui a sorti dernièrement un film avec Lorie et Mike Tyson.

Ces derniers mois, j'ai vu « Ainsi parlait… » au Théâtre de la Bastille, « Orlando » d'Olivier Py au Théâtre de la Ville, Blanche Gardin « Il faut que je vous parle » et Audrey Vernon « Chagrin d'amour » à la Nouvelle Seine.

Diğer Adları: Eğri Kalmus Acorus calamus L. Kazip eğri Yalancı süzen Mide kökü Azak eğeri Hazan bel Hazan bal Familyası: Yılanyastığıgillerden, Aronstabgewâchse, Araceae Drugları: Eğri kökü; Calami rhizom Eğri yağı; Calami aetheroleum Eğri tentürü; Acoros Calamus Eğri kökü çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Giriş: Eğri Yılanyastığıgillerin alt grubu olan Calamusgillerden olup 3 önemli alt türü vardır. Bunlar; Asya Eğrisi; A.C.var.Anustatus BEES. (A.C.var.verus), Amerika Eğrisi; A.C.var.Amerikanus WULFF. Ve Türk Eğrisi; A.C.var.Calmus’u (A.C.var.vulgaris) sayabiliriz. Bunlardan Asya eğrisi Tetraploid, Türk eğrisi Triploid ve Amerikan eğrisi Diploid tipleri olup birbirinden ayrı kimyasal ırklardır. Osmanlılar zamanında 1550 yılında Anadolu’dan Avrupa’ya götürülmüş ve buralarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Zamanında Altınordu Türk devletine ait olan şimdiki Rus topraklarında Tatarlar yerleştikleri yerlere Eğriyi de götürerek oralarda kültür bitkisi olarak yetiştirmişlerdir. Çünkü bitkinin suyu temizlediğine inanmışlardır. Bu nedenle bitkiye Azak Eğri de denir. Vatanı Hindistan, Tayland ve Çin gibi tropik ülkeler olup onlardan İranlılara, onlardan da Türklerden Avrupa’ya yayılmıştır. Eskiden başta mide ve bağırsak ra-hatsızlıklarına karşı kullanılmıştır. Botanik: Eğri 40-130cm boyunda olup dikine yükselen eskrimci kılıcına benzeyen yapraklardan meydana gelir. Yaprakları ince uzun, kenarları hafif dalgalı ve yeşil şekildedir. Çiçekleri yapraklarının ortasının alt kıs-mında mısır koçanı şeklinde olup bu koçanın üzerinde 500-1000adet sarımsı yeşil renkli çiçeklerle donanmıştır. Avrupa ve Türkiye’de çiçekleri olgunlaşıp meyve vermeden solar. Bu nedenle ılıman ülkelerde kökle-rinden kesilen bir parça 15-20cm derinliğe dikilerek çoğalması sağlanır. Ancak Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde çiçekleri olgunlaşarak meyveye dönüşür. Kökleri 1-3cm çapında bir kalınlığa sahip olup 50-100cm boyunda olabilir ve oldukça sık saçak kökle çevresine tutunarak üst kısmında çokça yaprak çıkar. Yetiştirilmesi: Köklerinden kesilen küçük parçalar 15-20cm derinliğe 30-50cm aralıklarla su kenarlarına (durgun veya yavaş akan su) göl veya gölet kenarlarına ekilir. Hasat zamanı: 1m’yi bulan kökleri Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında sökülerek yıkanır. Üzerindeki kabuklar soyulur ve ortadan yarıldıktan sonra 15-20cm uzunluğundaki parçalara ayrılır. Gölgede, kuru ve havalı bir yerde kurutulur. Eğri kökleri sarımsı veya pembemsi beyaz renkte ise kaliteli ve kahverengimsi ise kalitesiz demektir. Birleşimi: Eğri kökünün birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayanbiliriz; a) Eter yağı türevleri %1,5-3,5 arasında olup bu da İzoasaron (=β-Asaron=cis-Asaron), α-Asoron, γ-Asaron ve Monoterpenlerden; Myrcen ve Kafur, Sesquiterpenlerden; Shyobunon, Episyhobunon, Acoron, Acoragermacron, Curcumen, Cadinen, ℓ-Camphen, Calamen, Humulen ve Guajen içerir. Amerika Eğrisi ve Türk Eğrisi %1,5-3,5 Eterik yağ türevleri içerirken Asya Eğrisinde bu oran %7-9’u bulabilir. Amerikan Eğrisinin Eter yağı, İzoasaron içermezken, Türk Eğrisi %13 oranında İzoasaron (β-Asaron) Asya Eğrisinin Eterik yağı %80 oranında İzoasaron’dan oluşur. b) Acı maddelerden; Acaron, Neoacaron ve Kryptoacaron içerir. c) Ayrıca Müsilajlar %25-40, Nişasta, Protein, Vitaminler, Mineraller, Palmitin asit, Asetik asit, Zamk ve Reçine içerir. Araştırmalar:  1) Japon ilim adamlarından Fujita ve ekibi kemeler üzerinde yaptıkları araştırmalarda Eğri kökünün kanserojen (kansere sebep olan) etkiye sahip olduğunu tespit etmişler. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için H.Wagner ve ekibi yaptıkları araştırmalarda aynı sonucu elde etmişlerdir. Kemeler üzerinde yapılan araştırmalar toplam 60 hafta sürmüş. Amerika Eğrisi β-Asoron içermediğinden kullanılmasında herhangi bir mahzur yoktur. (LP.83) 2) Dr.B.Jürgens kan kanseri olan hastalarını Eğri kökü ile tedavi ettiğini beyan etmiştir. (Hausrezepte der Naturheilkunde) 3) Hekim Susanne Köhler Eğri kökü ile bağırsak kanseri olan hastalarını iyileştirdiğini belirtmektedir. (Şifalı otlarla tedaviler) 4) Maria Treben Allah’ın bahçesindeki Şifalı Bitkiler (Heilkrâuter aus dem Garten Gottes) adlı kitabında Eğrinin başta kan kanseri (lösemi) ve akciğer kanserine karşı etkili olduğunu iddia etmiştir. Tesir şekli: İştah açıcı, mide asidini düzenleyici, mide ve bağırsakları kuv¬vetlendirici, şişkinliği giderici, safra artırıcı, ağrıları dindirici, haşereleri öldürücü ve krampları çözücüdür. Kullanılması:  a) Üniversite kliniklerinde yeterinde araştırma aypılmamıştır. b) Halk arasında Eğri kökü mide asidini düzenleyici yani mide asidi fazlalığını (Hiperasidite) azaltır ve mide asit yetmezliğini (Hipoasidite) normal seviyeye yükseltir. Ayrıca sindirim bozukluklarından mide üşüt¬mesi, mide krampları, mide ülseri, gastrit, bağırsak üşütmesi, ba-ğırsak krampları, bağırsak zafiyeti, şişkinlik, kabızlık ve kramplara karşı kullanılır. Açıklama: Eğri kökünün kanserojen olduğuna dair yapılan araştırmaları yeterli saymak mümkün değildir. Çünkü bu araştırmalar kemeler (lağım faresi) üzerinde yapılmış olup insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir. Dr.B.Jürgens kan kanserine (lösemi) etkili bir şekilde kullandığını beyan ederken Susanne Köhler bağırsak kanserini iyileştirdiğini bildirmektedir. Ayrıca bu bitki en az 2000 yıldır dünyanın birçok ülkesinde başta sindirim rahatsızlıklarına karşı kullanılmış ve herhangi bir yan tesir görülmemiştir. Mesela Sofur meyvesi insanlar için öldürücü derecede zehirli iken kuşlar bu bitki ile beslendikleri halde hiç bir şey olmaz. İkinci bir husus ise Eğri kökünün İnfus veya dekoktunun farklı şekilde etki etmeleridir. Çünkü haşlama ile deme eter yağı, acı maddeler geçer. Dekokta ise demde daha çok müsilaj bulunur ve eterik yağ olmaz. Infus çayı mide asidi yetersizliği (Hipoasidite) ve gastrite karşı, dekoktu ise mide asidi fazlalığı (Hiperasidite) ve gastrite kaşı kullanılır. Çayı: İnce kıyılmış iki kahve kaşığı Eğri kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve böylece haşlanır (Infus) ve de 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. İkinci bir metot ise iki kahve kaşığı Eğri otu demliğe konur ve üzerine 300-400ml soğuk su ilave edildikten sonra kaynatılır ve 10-15dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Burada Infus çayı hipoasiditeye karşı, dekokt çayı ise hiperasiditeye karşı etkilidir. Gökçek Gastrit çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Lavanta çiçeği >20 gr Papatya çiçeği >10 gr Rezene tohumu >10 gr Mübarek otu Gökçek Ülser çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Kaz otu >20 gr kılıç otu >10 gr Papatya çiçeği >10 gr Mübarek otu Gökçek Gökçek iştahsızlık ve sindirim çayı; >30 gr Eğri kökü >30 gr Nane yaprağı >20 gr Kedi otu kökü >20 gr Çentiyan kökü Gökçek Hipoasidite çayı  >20 gr Çentiyan kökü >20 gr Eğri kökü >20 gr Pelin otu >20 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu Gökçek Hiperasidite çayı  >20 gr Eğri kökü >20 gr Oğul otu >20 gr Nane yaprağı >20 gr Adaçayı yaprağı >20 gr Kedi otu kökü Gökçek İştahsızlık çay (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >20 gr Pelin otu >20 gr Mübarek otu >20 gr Eğri kökü >10 gr Tarçın kabuğu >10 gr Turunç kabuğu >10 gr Nane yaprağı >10 gr Acı yonca yaprağı Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık ve kramplı mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı);  >30 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >20 gr Nane yaprağı >15 gr Eğri kökü >10 gr Kedi otu kökü Gökçek Mide çayı (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >30 gr Çentiyan kökü >30 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Pelin otu Gökçek iştah açıcı çay; >20 gr Pelin otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Turunç kabuğu >20 gr Çenytiyan kökü >10 gr Acı yonca yaprağı >10 gr Tarçın kabuğu Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık, kramplı mide ve bağırsak rahatsız.); >25 gr Eğri kökü >25 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >25 gr Nane yaprağı Banyosu: Eğri kökünden 50-100gr iyice kaynatıldıktan sonra demi içi sıcak su ile dolu olan küvete boşaltılır ve karıştırılır. Bu banyo suyu ile 15-20dk banyo yaptıktan sonra 20-30dk dinlenilir. Aroma tedavisinde: Eğri kökleri su buharı ile damıtıldıktan sonra elde edilen eter yağı (uçucu yağ=esans) Aroma tedavisinde kullanılır. Eğri eter yağı alçak tansiyon, üşütme, halsizlik, dermansızlık, kan dolaşımı zafiyeti, iştahsızlık, sinirsel kalp rahtsızlıkları, mide ve bağırsak zafiyetine karşı kullanılır. Eğri esansından 2-3damla bir parça ekmeğe veya bir kesme şekere damlatılarak alınır. Banyo yaparken 10-15damla küvetteki suya ilave edilir ve banyo yapılır. Homeopati’de: Eğri kökü Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında söküldük-ten sonra iyice yıkanır, kabukları soyulur ve 20gr ince kıyıldıktan sonra bir şişeye konur. Üzerine 80ml %70’lik alkol ilave edilir ve iki günde bir çalkalanır. Bu şişe güneş ışığından uzakta 4-6hafta muhafaza edildikten sonra süzülerek Homeopati’de ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süre ile alınır. Yan tesirleri: Yukarıdaki araştırmalarda da konuya değindiğimiz gibi her şeye rağmen Asya Eğrisi asla kullanılmamalıdır. Türk Eğrisi 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Amerikan Eğrisinin kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ve bu bitkinin Türkiye’ye getirilip yetiştirilmesi.

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2015-01-10/egri-kalmus-acorus-calamus-l.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,

[MULTI] Zouzou [DVDRIP]

[b]]Zouzou[/b]

[img]http://www.toopix.eu/userfiles/f8829f353e7ffb5fc3f2c3d5280ffea7.jpg[/img]

[img]http://dreamprez.online.fr/images/tp.jpg[/img]

[img]http://dreamprez.online.fr/img_post/Simple2/info_film.png[/img]

[b]Origine du film :[/b] Français
[b]Distributeur :[/b] Happiness Distribution
[b]Réalisateur :[/b] Blandine Lenoir
[b]Acteurs :[/b] Olivier Broche, Laure Calamy, Jeanne Ferronplus
[b]…

View On WordPress

Vieni, entra e coglimi, saggiami provami…
comprimimi discioglimi tormentami…
infiammami programmami rinnovami.
Accelera… rallenta… disorientami.

Cuocimi bollimi addentami… covami.
Poi fondimi e confondimi… spaventami…
nuocimi, perdimi e trovami, giovami.
Scovami… ardimi bruciami arroventami.

Stringimi e allentami, calami e aumentami.
Domami, sgominami poi sgomentami…
dissociami divorami… comprovami.

Legami annegami e infine annientami.
Addormentami e ancora entra… riprovami.
Incoronami. Eternami. Inargentami.

—  Patrizia Valduga

Diğer Adları: Eğri Kalmus Acorus calamus L. Kazip eğri Yalancı süzen Mide kökü Azak eğeri Hazan bel Hazan bal Familyası: Yılanyastığıgillerden, Aronstabgewâchse, Araceae Drugları: Eğri kökü; Calami rhizom Eğri yağı; Calami aetheroleum Eğri tentürü; Acoros Calamus Eğri kökü çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Giriş: Eğri Yılanyastığıgillerin alt grubu olan Calamusgillerden olup 3 önemli alt türü vardır. Bunlar; Asya Eğrisi; A.C.var.Anustatus BEES. (A.C.var.verus), Amerika Eğrisi; A.C.var.Amerikanus WULFF. Ve Türk Eğrisi; A.C.var.Calmus’u (A.C.var.vulgaris) sayabiliriz. Bunlardan Asya eğrisi Tetraploid, Türk eğrisi Triploid ve Amerikan eğrisi Diploid tipleri olup birbirinden ayrı kimyasal ırklardır. Osmanlılar zamanında 1550 yılında Anadolu’dan Avrupa’ya götürülmüş ve buralarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Zamanında Altınordu Türk devletine ait olan şimdiki Rus topraklarında Tatarlar yerleştikleri yerlere Eğriyi de götürerek oralarda kültür bitkisi olarak yetiştirmişlerdir. Çünkü bitkinin suyu temizlediğine inanmışlardır. Bu nedenle bitkiye Azak Eğri de denir. Vatanı Hindistan, Tayland ve Çin gibi tropik ülkeler olup onlardan İranlılara, onlardan da Türklerden Avrupa’ya yayılmıştır. Eskiden başta mide ve bağırsak ra-hatsızlıklarına karşı kullanılmıştır. Botanik: Eğri 40-130cm boyunda olup dikine yükselen eskrimci kılıcına benzeyen yapraklardan meydana gelir. Yaprakları ince uzun, kenarları hafif dalgalı ve yeşil şekildedir. Çiçekleri yapraklarının ortasının alt kıs-mında mısır koçanı şeklinde olup bu koçanın üzerinde 500-1000adet sarımsı yeşil renkli çiçeklerle donanmıştır. Avrupa ve Türkiye’de çiçekleri olgunlaşıp meyve vermeden solar. Bu nedenle ılıman ülkelerde kökle-rinden kesilen bir parça 15-20cm derinliğe dikilerek çoğalması sağlanır. Ancak Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde çiçekleri olgunlaşarak meyveye dönüşür. Kökleri 1-3cm çapında bir kalınlığa sahip olup 50-100cm boyunda olabilir ve oldukça sık saçak kökle çevresine tutunarak üst kısmında çokça yaprak çıkar. Yetiştirilmesi: Köklerinden kesilen küçük parçalar 15-20cm derinliğe 30-50cm aralıklarla su kenarlarına (durgun veya yavaş akan su) göl veya gölet kenarlarına ekilir. Hasat zamanı: 1m’yi bulan kökleri Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında sökülerek yıkanır. Üzerindeki kabuklar soyulur ve ortadan yarıldıktan sonra 15-20cm uzunluğundaki parçalara ayrılır. Gölgede, kuru ve havalı bir yerde kurutulur. Eğri kökleri sarımsı veya pembemsi beyaz renkte ise kaliteli ve kahverengimsi ise kalitesiz demektir. Birleşimi: Eğri kökünün birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayanbiliriz; a) Eter yağı türevleri %1,5-3,5 arasında olup bu da İzoasaron (=β-Asaron=cis-Asaron), α-Asoron, γ-Asaron ve Monoterpenlerden; Myrcen ve Kafur, Sesquiterpenlerden; Shyobunon, Episyhobunon, Acoron, Acoragermacron, Curcumen, Cadinen, ℓ-Camphen, Calamen, Humulen ve Guajen içerir. Amerika Eğrisi ve Türk Eğrisi %1,5-3,5 Eterik yağ türevleri içerirken Asya Eğrisinde bu oran %7-9’u bulabilir. Amerikan Eğrisinin Eter yağı, İzoasaron içermezken, Türk Eğrisi %13 oranında İzoasaron (β-Asaron) Asya Eğrisinin Eterik yağı %80 oranında İzoasaron’dan oluşur. b) Acı maddelerden; Acaron, Neoacaron ve Kryptoacaron içerir. c) Ayrıca Müsilajlar %25-40, Nişasta, Protein, Vitaminler, Mineraller, Palmitin asit, Asetik asit, Zamk ve Reçine içerir. Araştırmalar:  1) Japon ilim adamlarından Fujita ve ekibi kemeler üzerinde yaptıkları araştırmalarda Eğri kökünün kanserojen (kansere sebep olan) etkiye sahip olduğunu tespit etmişler. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için H.Wagner ve ekibi yaptıkları araştırmalarda aynı sonucu elde etmişlerdir. Kemeler üzerinde yapılan araştırmalar toplam 60 hafta sürmüş. Amerika Eğrisi β-Asoron içermediğinden kullanılmasında herhangi bir mahzur yoktur. (LP.83) 2) Dr.B.Jürgens kan kanseri olan hastalarını Eğri kökü ile tedavi ettiğini beyan etmiştir. (Hausrezepte der Naturheilkunde) 3) Hekim Susanne Köhler Eğri kökü ile bağırsak kanseri olan hastalarını iyileştirdiğini belirtmektedir. (Şifalı otlarla tedaviler) 4) Maria Treben Allah’ın bahçesindeki Şifalı Bitkiler (Heilkrâuter aus dem Garten Gottes) adlı kitabında Eğrinin başta kan kanseri (lösemi) ve akciğer kanserine karşı etkili olduğunu iddia etmiştir. Tesir şekli: İştah açıcı, mide asidini düzenleyici, mide ve bağırsakları kuv¬vetlendirici, şişkinliği giderici, safra artırıcı, ağrıları dindirici, haşereleri öldürücü ve krampları çözücüdür. Kullanılması:  a) Üniversite kliniklerinde yeterinde araştırma aypılmamıştır. b) Halk arasında Eğri kökü mide asidini düzenleyici yani mide asidi fazlalığını (Hiperasidite) azaltır ve mide asit yetmezliğini (Hipoasidite) normal seviyeye yükseltir. Ayrıca sindirim bozukluklarından mide üşüt¬mesi, mide krampları, mide ülseri, gastrit, bağırsak üşütmesi, ba-ğırsak krampları, bağırsak zafiyeti, şişkinlik, kabızlık ve kramplara karşı kullanılır. Açıklama: Eğri kökünün kanserojen olduğuna dair yapılan araştırmaları yeterli saymak mümkün değildir. Çünkü bu araştırmalar kemeler (lağım faresi) üzerinde yapılmış olup insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir. Dr.B.Jürgens kan kanserine (lösemi) etkili bir şekilde kullandığını beyan ederken Susanne Köhler bağırsak kanserini iyileştirdiğini bildirmektedir. Ayrıca bu bitki en az 2000 yıldır dünyanın birçok ülkesinde başta sindirim rahatsızlıklarına karşı kullanılmış ve herhangi bir yan tesir görülmemiştir. Mesela Sofur meyvesi insanlar için öldürücü derecede zehirli iken kuşlar bu bitki ile beslendikleri halde hiç bir şey olmaz. İkinci bir husus ise Eğri kökünün İnfus veya dekoktunun farklı şekilde etki etmeleridir. Çünkü haşlama ile deme eter yağı, acı maddeler geçer. Dekokta ise demde daha çok müsilaj bulunur ve eterik yağ olmaz. Infus çayı mide asidi yetersizliği (Hipoasidite) ve gastrite karşı, dekoktu ise mide asidi fazlalığı (Hiperasidite) ve gastrite kaşı kullanılır. Çayı: İnce kıyılmış iki kahve kaşığı Eğri kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve böylece haşlanır (Infus) ve de 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. İkinci bir metot ise iki kahve kaşığı Eğri otu demliğe konur ve üzerine 300-400ml soğuk su ilave edildikten sonra kaynatılır ve 10-15dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Burada Infus çayı hipoasiditeye karşı, dekokt çayı ise hiperasiditeye karşı etkilidir. Gökçek Gastrit çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Lavanta çiçeği >20 gr Papatya çiçeği >10 gr Rezene tohumu >10 gr Mübarek otu Gökçek Ülser çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Kaz otu >20 gr kılıç otu >10 gr Papatya çiçeği >10 gr Mübarek otu Gökçek Gökçek iştahsızlık ve sindirim çayı; >30 gr Eğri kökü >30 gr Nane yaprağı >20 gr Kedi otu kökü >20 gr Çentiyan kökü Gökçek Hipoasidite çayı  >20 gr Çentiyan kökü >20 gr Eğri kökü >20 gr Pelin otu >20 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu Gökçek Hiperasidite çayı  >20 gr Eğri kökü >20 gr Oğul otu >20 gr Nane yaprağı >20 gr Adaçayı yaprağı >20 gr Kedi otu kökü Gökçek İştahsızlık çay (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >20 gr Pelin otu >20 gr Mübarek otu >20 gr Eğri kökü >10 gr Tarçın kabuğu >10 gr Turunç kabuğu >10 gr Nane yaprağı >10 gr Acı yonca yaprağı Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık ve kramplı mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı);  >30 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >20 gr Nane yaprağı >15 gr Eğri kökü >10 gr Kedi otu kökü Gökçek Mide çayı (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >30 gr Çentiyan kökü >30 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Pelin otu Gökçek iştah açıcı çay; >20 gr Pelin otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Turunç kabuğu >20 gr Çenytiyan kökü >10 gr Acı yonca yaprağı >10 gr Tarçın kabuğu Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık, kramplı mide ve bağırsak rahatsız.); >25 gr Eğri kökü >25 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >25 gr Nane yaprağı Banyosu: Eğri kökünden 50-100gr iyice kaynatıldıktan sonra demi içi sıcak su ile dolu olan küvete boşaltılır ve karıştırılır. Bu banyo suyu ile 15-20dk banyo yaptıktan sonra 20-30dk dinlenilir. Aroma tedavisinde: Eğri kökleri su buharı ile damıtıldıktan sonra elde edilen eter yağı (uçucu yağ=esans) Aroma tedavisinde kullanılır. Eğri eter yağı alçak tansiyon, üşütme, halsizlik, dermansızlık, kan dolaşımı zafiyeti, iştahsızlık, sinirsel kalp rahtsızlıkları, mide ve bağırsak zafiyetine karşı kullanılır. Eğri esansından 2-3damla bir parça ekmeğe veya bir kesme şekere damlatılarak alınır. Banyo yaparken 10-15damla küvetteki suya ilave edilir ve banyo yapılır. Homeopati’de: Eğri kökü Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında söküldük-ten sonra iyice yıkanır, kabukları soyulur ve 20gr ince kıyıldıktan sonra bir şişeye konur. Üzerine 80ml %70’lik alkol ilave edilir ve iki günde bir çalkalanır. Bu şişe güneş ışığından uzakta 4-6hafta muhafaza edildikten sonra süzülerek Homeopati’de ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süre ile alınır. Yan tesirleri: Yukarıdaki araştırmalarda da konuya değindiğimiz gibi her şeye rağmen Asya Eğrisi asla kullanılmamalıdır. Türk Eğrisi 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Amerikan Eğrisinin kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ve bu bitkinin Türkiye’ye getirilip yetiştirilmesi.

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2015-01-10/egri-kalmus-acorus-calamus-l.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,

Diğer Adları: Eğri Kalmus Acorus calamus L. Kazip eğri Yalancı süzen Mide kökü Azak eğeri Hazan bel Hazan bal Familyası: Yılanyastığıgillerden, Aronstabgewâchse, Araceae Drugları: Eğri kökü; Calami rhizom Eğri yağı; Calami aetheroleum Eğri tentürü; Acoros Calamus Eğri kökü çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Giriş: Eğri Yılanyastığıgillerin alt grubu olan Calamusgillerden olup 3 önemli alt türü vardır. Bunlar; Asya Eğrisi; A.C.var.Anustatus BEES. (A.C.var.verus), Amerika Eğrisi; A.C.var.Amerikanus WULFF. Ve Türk Eğrisi; A.C.var.Calmus’u (A.C.var.vulgaris) sayabiliriz. Bunlardan Asya eğrisi Tetraploid, Türk eğrisi Triploid ve Amerikan eğrisi Diploid tipleri olup birbirinden ayrı kimyasal ırklardır. Osmanlılar zamanında 1550 yılında Anadolu’dan Avrupa’ya götürülmüş ve buralarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Zamanında Altınordu Türk devletine ait olan şimdiki Rus topraklarında Tatarlar yerleştikleri yerlere Eğriyi de götürerek oralarda kültür bitkisi olarak yetiştirmişlerdir. Çünkü bitkinin suyu temizlediğine inanmışlardır. Bu nedenle bitkiye Azak Eğri de denir. Vatanı Hindistan, Tayland ve Çin gibi tropik ülkeler olup onlardan İranlılara, onlardan da Türklerden Avrupa’ya yayılmıştır. Eskiden başta mide ve bağırsak ra-hatsızlıklarına karşı kullanılmıştır. Botanik: Eğri 40-130cm boyunda olup dikine yükselen eskrimci kılıcına benzeyen yapraklardan meydana gelir. Yaprakları ince uzun, kenarları hafif dalgalı ve yeşil şekildedir. Çiçekleri yapraklarının ortasının alt kıs-mında mısır koçanı şeklinde olup bu koçanın üzerinde 500-1000adet sarımsı yeşil renkli çiçeklerle donanmıştır. Avrupa ve Türkiye’de çiçekleri olgunlaşıp meyve vermeden solar. Bu nedenle ılıman ülkelerde kökle-rinden kesilen bir parça 15-20cm derinliğe dikilerek çoğalması sağlanır. Ancak Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde çiçekleri olgunlaşarak meyveye dönüşür. Kökleri 1-3cm çapında bir kalınlığa sahip olup 50-100cm boyunda olabilir ve oldukça sık saçak kökle çevresine tutunarak üst kısmında çokça yaprak çıkar. Yetiştirilmesi: Köklerinden kesilen küçük parçalar 15-20cm derinliğe 30-50cm aralıklarla su kenarlarına (durgun veya yavaş akan su) göl veya gölet kenarlarına ekilir. Hasat zamanı: 1m’yi bulan kökleri Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında sökülerek yıkanır. Üzerindeki kabuklar soyulur ve ortadan yarıldıktan sonra 15-20cm uzunluğundaki parçalara ayrılır. Gölgede, kuru ve havalı bir yerde kurutulur. Eğri kökleri sarımsı veya pembemsi beyaz renkte ise kaliteli ve kahverengimsi ise kalitesiz demektir. Birleşimi: Eğri kökünün birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayanbiliriz; a) Eter yağı türevleri %1,5-3,5 arasında olup bu da İzoasaron (=β-Asaron=cis-Asaron), α-Asoron, γ-Asaron ve Monoterpenlerden; Myrcen ve Kafur, Sesquiterpenlerden; Shyobunon, Episyhobunon, Acoron, Acoragermacron, Curcumen, Cadinen, ℓ-Camphen, Calamen, Humulen ve Guajen içerir. Amerika Eğrisi ve Türk Eğrisi %1,5-3,5 Eterik yağ türevleri içerirken Asya Eğrisinde bu oran %7-9’u bulabilir. Amerikan Eğrisinin Eter yağı, İzoasaron içermezken, Türk Eğrisi %13 oranında İzoasaron (β-Asaron) Asya Eğrisinin Eterik yağı %80 oranında İzoasaron’dan oluşur. b) Acı maddelerden; Acaron, Neoacaron ve Kryptoacaron içerir. c) Ayrıca Müsilajlar %25-40, Nişasta, Protein, Vitaminler, Mineraller, Palmitin asit, Asetik asit, Zamk ve Reçine içerir. Araştırmalar:  1) Japon ilim adamlarından Fujita ve ekibi kemeler üzerinde yaptıkları araştırmalarda Eğri kökünün kanserojen (kansere sebep olan) etkiye sahip olduğunu tespit etmişler. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için H.Wagner ve ekibi yaptıkları araştırmalarda aynı sonucu elde etmişlerdir. Kemeler üzerinde yapılan araştırmalar toplam 60 hafta sürmüş. Amerika Eğrisi β-Asoron içermediğinden kullanılmasında herhangi bir mahzur yoktur. (LP.83) 2) Dr.B.Jürgens kan kanseri olan hastalarını Eğri kökü ile tedavi ettiğini beyan etmiştir. (Hausrezepte der Naturheilkunde) 3) Hekim Susanne Köhler Eğri kökü ile bağırsak kanseri olan hastalarını iyileştirdiğini belirtmektedir. (Şifalı otlarla tedaviler) 4) Maria Treben Allah’ın bahçesindeki Şifalı Bitkiler (Heilkrâuter aus dem Garten Gottes) adlı kitabında Eğrinin başta kan kanseri (lösemi) ve akciğer kanserine karşı etkili olduğunu iddia etmiştir. Tesir şekli: İştah açıcı, mide asidini düzenleyici, mide ve bağırsakları kuv¬vetlendirici, şişkinliği giderici, safra artırıcı, ağrıları dindirici, haşereleri öldürücü ve krampları çözücüdür. Kullanılması:  a) Üniversite kliniklerinde yeterinde araştırma aypılmamıştır. b) Halk arasında Eğri kökü mide asidini düzenleyici yani mide asidi fazlalığını (Hiperasidite) azaltır ve mide asit yetmezliğini (Hipoasidite) normal seviyeye yükseltir. Ayrıca sindirim bozukluklarından mide üşüt¬mesi, mide krampları, mide ülseri, gastrit, bağırsak üşütmesi, ba-ğırsak krampları, bağırsak zafiyeti, şişkinlik, kabızlık ve kramplara karşı kullanılır. Açıklama: Eğri kökünün kanserojen olduğuna dair yapılan araştırmaları yeterli saymak mümkün değildir. Çünkü bu araştırmalar kemeler (lağım faresi) üzerinde yapılmış olup insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir. Dr.B.Jürgens kan kanserine (lösemi) etkili bir şekilde kullandığını beyan ederken Susanne Köhler bağırsak kanserini iyileştirdiğini bildirmektedir. Ayrıca bu bitki en az 2000 yıldır dünyanın birçok ülkesinde başta sindirim rahatsızlıklarına karşı kullanılmış ve herhangi bir yan tesir görülmemiştir. Mesela Sofur meyvesi insanlar için öldürücü derecede zehirli iken kuşlar bu bitki ile beslendikleri halde hiç bir şey olmaz. İkinci bir husus ise Eğri kökünün İnfus veya dekoktunun farklı şekilde etki etmeleridir. Çünkü haşlama ile deme eter yağı, acı maddeler geçer. Dekokta ise demde daha çok müsilaj bulunur ve eterik yağ olmaz. Infus çayı mide asidi yetersizliği (Hipoasidite) ve gastrite karşı, dekoktu ise mide asidi fazlalığı (Hiperasidite) ve gastrite kaşı kullanılır. Çayı: İnce kıyılmış iki kahve kaşığı Eğri kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve böylece haşlanır (Infus) ve de 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. İkinci bir metot ise iki kahve kaşığı Eğri otu demliğe konur ve üzerine 300-400ml soğuk su ilave edildikten sonra kaynatılır ve 10-15dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Burada Infus çayı hipoasiditeye karşı, dekokt çayı ise hiperasiditeye karşı etkilidir. Gökçek Gastrit çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Lavanta çiçeği >20 gr Papatya çiçeği >10 gr Rezene tohumu >10 gr Mübarek otu Gökçek Ülser çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Kaz otu >20 gr kılıç otu >10 gr Papatya çiçeği >10 gr Mübarek otu Gökçek Gökçek iştahsızlık ve sindirim çayı; >30 gr Eğri kökü >30 gr Nane yaprağı >20 gr Kedi otu kökü >20 gr Çentiyan kökü Gökçek Hipoasidite çayı  >20 gr Çentiyan kökü >20 gr Eğri kökü >20 gr Pelin otu >20 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu Gökçek Hiperasidite çayı  >20 gr Eğri kökü >20 gr Oğul otu >20 gr Nane yaprağı >20 gr Adaçayı yaprağı >20 gr Kedi otu kökü Gökçek İştahsızlık çay (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >20 gr Pelin otu >20 gr Mübarek otu >20 gr Eğri kökü >10 gr Tarçın kabuğu >10 gr Turunç kabuğu >10 gr Nane yaprağı >10 gr Acı yonca yaprağı Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık ve kramplı mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı);  >30 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >20 gr Nane yaprağı >15 gr Eğri kökü >10 gr Kedi otu kökü Gökçek Mide çayı (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >30 gr Çentiyan kökü >30 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Pelin otu Gökçek iştah açıcı çay; >20 gr Pelin otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Turunç kabuğu >20 gr Çenytiyan kökü >10 gr Acı yonca yaprağı >10 gr Tarçın kabuğu Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık, kramplı mide ve bağırsak rahatsız.); >25 gr Eğri kökü >25 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >25 gr Nane yaprağı Banyosu: Eğri kökünden 50-100gr iyice kaynatıldıktan sonra demi içi sıcak su ile dolu olan küvete boşaltılır ve karıştırılır. Bu banyo suyu ile 15-20dk banyo yaptıktan sonra 20-30dk dinlenilir. Aroma tedavisinde: Eğri kökleri su buharı ile damıtıldıktan sonra elde edilen eter yağı (uçucu yağ=esans) Aroma tedavisinde kullanılır. Eğri eter yağı alçak tansiyon, üşütme, halsizlik, dermansızlık, kan dolaşımı zafiyeti, iştahsızlık, sinirsel kalp rahtsızlıkları, mide ve bağırsak zafiyetine karşı kullanılır. Eğri esansından 2-3damla bir parça ekmeğe veya bir kesme şekere damlatılarak alınır. Banyo yaparken 10-15damla küvetteki suya ilave edilir ve banyo yapılır. Homeopati’de: Eğri kökü Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında söküldük-ten sonra iyice yıkanır, kabukları soyulur ve 20gr ince kıyıldıktan sonra bir şişeye konur. Üzerine 80ml %70’lik alkol ilave edilir ve iki günde bir çalkalanır. Bu şişe güneş ışığından uzakta 4-6hafta muhafaza edildikten sonra süzülerek Homeopati’de ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süre ile alınır. Yan tesirleri: Yukarıdaki araştırmalarda da konuya değindiğimiz gibi her şeye rağmen Asya Eğrisi asla kullanılmamalıdır. Türk Eğrisi 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Amerikan Eğrisinin kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ve bu bitkinin Türkiye’ye getirilip yetiştirilmesi.

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2015-01-10/egri-kalmus-acorus-calamus-l.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,

Diğer Adları: Eğri Kalmus Acorus calamus L. Kazip eğri Yalancı süzen Mide kökü Azak eğeri Hazan bel Hazan bal Familyası: Yılanyastığıgillerden, Aronstabgewâchse, Araceae Drugları: Eğri kökü; Calami rhizom Eğri yağı; Calami aetheroleum Eğri tentürü; Acoros Calamus Eğri kökü çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Giriş: Eğri Yılanyastığıgillerin alt grubu olan Calamusgillerden olup 3 önemli alt türü vardır. Bunlar; Asya Eğrisi; A.C.var.Anustatus BEES. (A.C.var.verus), Amerika Eğrisi; A.C.var.Amerikanus WULFF. Ve Türk Eğrisi; A.C.var.Calmus’u (A.C.var.vulgaris) sayabiliriz. Bunlardan Asya eğrisi Tetraploid, Türk eğrisi Triploid ve Amerikan eğrisi Diploid tipleri olup birbirinden ayrı kimyasal ırklardır. Osmanlılar zamanında 1550 yılında Anadolu’dan Avrupa’ya götürülmüş ve buralarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Zamanında Altınordu Türk devletine ait olan şimdiki Rus topraklarında Tatarlar yerleştikleri yerlere Eğriyi de götürerek oralarda kültür bitkisi olarak yetiştirmişlerdir. Çünkü bitkinin suyu temizlediğine inanmışlardır. Bu nedenle bitkiye Azak Eğri de denir. Vatanı Hindistan, Tayland ve Çin gibi tropik ülkeler olup onlardan İranlılara, onlardan da Türklerden Avrupa’ya yayılmıştır. Eskiden başta mide ve bağırsak ra-hatsızlıklarına karşı kullanılmıştır. Botanik: Eğri 40-130cm boyunda olup dikine yükselen eskrimci kılıcına benzeyen yapraklardan meydana gelir. Yaprakları ince uzun, kenarları hafif dalgalı ve yeşil şekildedir. Çiçekleri yapraklarının ortasının alt kıs-mında mısır koçanı şeklinde olup bu koçanın üzerinde 500-1000adet sarımsı yeşil renkli çiçeklerle donanmıştır. Avrupa ve Türkiye’de çiçekleri olgunlaşıp meyve vermeden solar. Bu nedenle ılıman ülkelerde kökle-rinden kesilen bir parça 15-20cm derinliğe dikilerek çoğalması sağlanır. Ancak Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde çiçekleri olgunlaşarak meyveye dönüşür. Kökleri 1-3cm çapında bir kalınlığa sahip olup 50-100cm boyunda olabilir ve oldukça sık saçak kökle çevresine tutunarak üst kısmında çokça yaprak çıkar. Yetiştirilmesi: Köklerinden kesilen küçük parçalar 15-20cm derinliğe 30-50cm aralıklarla su kenarlarına (durgun veya yavaş akan su) göl veya gölet kenarlarına ekilir. Hasat zamanı: 1m’yi bulan kökleri Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında sökülerek yıkanır. Üzerindeki kabuklar soyulur ve ortadan yarıldıktan sonra 15-20cm uzunluğundaki parçalara ayrılır. Gölgede, kuru ve havalı bir yerde kurutulur. Eğri kökleri sarımsı veya pembemsi beyaz renkte ise kaliteli ve kahverengimsi ise kalitesiz demektir. Birleşimi: Eğri kökünün birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayanbiliriz; a) Eter yağı türevleri %1,5-3,5 arasında olup bu da İzoasaron (=β-Asaron=cis-Asaron), α-Asoron, γ-Asaron ve Monoterpenlerden; Myrcen ve Kafur, Sesquiterpenlerden; Shyobunon, Episyhobunon, Acoron, Acoragermacron, Curcumen, Cadinen, ℓ-Camphen, Calamen, Humulen ve Guajen içerir. Amerika Eğrisi ve Türk Eğrisi %1,5-3,5 Eterik yağ türevleri içerirken Asya Eğrisinde bu oran %7-9’u bulabilir. Amerikan Eğrisinin Eter yağı, İzoasaron içermezken, Türk Eğrisi %13 oranında İzoasaron (β-Asaron) Asya Eğrisinin Eterik yağı %80 oranında İzoasaron’dan oluşur. b) Acı maddelerden; Acaron, Neoacaron ve Kryptoacaron içerir. c) Ayrıca Müsilajlar %25-40, Nişasta, Protein, Vitaminler, Mineraller, Palmitin asit, Asetik asit, Zamk ve Reçine içerir. Araştırmalar:  1) Japon ilim adamlarından Fujita ve ekibi kemeler üzerinde yaptıkları araştırmalarda Eğri kökünün kanserojen (kansere sebep olan) etkiye sahip olduğunu tespit etmişler. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için H.Wagner ve ekibi yaptıkları araştırmalarda aynı sonucu elde etmişlerdir. Kemeler üzerinde yapılan araştırmalar toplam 60 hafta sürmüş. Amerika Eğrisi β-Asoron içermediğinden kullanılmasında herhangi bir mahzur yoktur. (LP.83) 2) Dr.B.Jürgens kan kanseri olan hastalarını Eğri kökü ile tedavi ettiğini beyan etmiştir. (Hausrezepte der Naturheilkunde) 3) Hekim Susanne Köhler Eğri kökü ile bağırsak kanseri olan hastalarını iyileştirdiğini belirtmektedir. (Şifalı otlarla tedaviler) 4) Maria Treben Allah’ın bahçesindeki Şifalı Bitkiler (Heilkrâuter aus dem Garten Gottes) adlı kitabında Eğrinin başta kan kanseri (lösemi) ve akciğer kanserine karşı etkili olduğunu iddia etmiştir. Tesir şekli: İştah açıcı, mide asidini düzenleyici, mide ve bağırsakları kuv¬vetlendirici, şişkinliği giderici, safra artırıcı, ağrıları dindirici, haşereleri öldürücü ve krampları çözücüdür. Kullanılması:  a) Üniversite kliniklerinde yeterinde araştırma aypılmamıştır. b) Halk arasında Eğri kökü mide asidini düzenleyici yani mide asidi fazlalığını (Hiperasidite) azaltır ve mide asit yetmezliğini (Hipoasidite) normal seviyeye yükseltir. Ayrıca sindirim bozukluklarından mide üşüt¬mesi, mide krampları, mide ülseri, gastrit, bağırsak üşütmesi, ba-ğırsak krampları, bağırsak zafiyeti, şişkinlik, kabızlık ve kramplara karşı kullanılır. Açıklama: Eğri kökünün kanserojen olduğuna dair yapılan araştırmaları yeterli saymak mümkün değildir. Çünkü bu araştırmalar kemeler (lağım faresi) üzerinde yapılmış olup insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir. Dr.B.Jürgens kan kanserine (lösemi) etkili bir şekilde kullandığını beyan ederken Susanne Köhler bağırsak kanserini iyileştirdiğini bildirmektedir. Ayrıca bu bitki en az 2000 yıldır dünyanın birçok ülkesinde başta sindirim rahatsızlıklarına karşı kullanılmış ve herhangi bir yan tesir görülmemiştir. Mesela Sofur meyvesi insanlar için öldürücü derecede zehirli iken kuşlar bu bitki ile beslendikleri halde hiç bir şey olmaz. İkinci bir husus ise Eğri kökünün İnfus veya dekoktunun farklı şekilde etki etmeleridir. Çünkü haşlama ile deme eter yağı, acı maddeler geçer. Dekokta ise demde daha çok müsilaj bulunur ve eterik yağ olmaz. Infus çayı mide asidi yetersizliği (Hipoasidite) ve gastrite karşı, dekoktu ise mide asidi fazlalığı (Hiperasidite) ve gastrite kaşı kullanılır. Çayı: İnce kıyılmış iki kahve kaşığı Eğri kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve böylece haşlanır (Infus) ve de 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. İkinci bir metot ise iki kahve kaşığı Eğri otu demliğe konur ve üzerine 300-400ml soğuk su ilave edildikten sonra kaynatılır ve 10-15dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Burada Infus çayı hipoasiditeye karşı, dekokt çayı ise hiperasiditeye karşı etkilidir. Gökçek Gastrit çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Lavanta çiçeği >20 gr Papatya çiçeği >10 gr Rezene tohumu >10 gr Mübarek otu Gökçek Ülser çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Kaz otu >20 gr kılıç otu >10 gr Papatya çiçeği >10 gr Mübarek otu Gökçek Gökçek iştahsızlık ve sindirim çayı; >30 gr Eğri kökü >30 gr Nane yaprağı >20 gr Kedi otu kökü >20 gr Çentiyan kökü Gökçek Hipoasidite çayı  >20 gr Çentiyan kökü >20 gr Eğri kökü >20 gr Pelin otu >20 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu Gökçek Hiperasidite çayı  >20 gr Eğri kökü >20 gr Oğul otu >20 gr Nane yaprağı >20 gr Adaçayı yaprağı >20 gr Kedi otu kökü Gökçek İştahsızlık çay (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >20 gr Pelin otu >20 gr Mübarek otu >20 gr Eğri kökü >10 gr Tarçın kabuğu >10 gr Turunç kabuğu >10 gr Nane yaprağı >10 gr Acı yonca yaprağı Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık ve kramplı mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı);  >30 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >20 gr Nane yaprağı >15 gr Eğri kökü >10 gr Kedi otu kökü Gökçek Mide çayı (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >30 gr Çentiyan kökü >30 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Pelin otu Gökçek iştah açıcı çay; >20 gr Pelin otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Turunç kabuğu >20 gr Çenytiyan kökü >10 gr Acı yonca yaprağı >10 gr Tarçın kabuğu Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık, kramplı mide ve bağırsak rahatsız.); >25 gr Eğri kökü >25 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >25 gr Nane yaprağı Banyosu: Eğri kökünden 50-100gr iyice kaynatıldıktan sonra demi içi sıcak su ile dolu olan küvete boşaltılır ve karıştırılır. Bu banyo suyu ile 15-20dk banyo yaptıktan sonra 20-30dk dinlenilir. Aroma tedavisinde: Eğri kökleri su buharı ile damıtıldıktan sonra elde edilen eter yağı (uçucu yağ=esans) Aroma tedavisinde kullanılır. Eğri eter yağı alçak tansiyon, üşütme, halsizlik, dermansızlık, kan dolaşımı zafiyeti, iştahsızlık, sinirsel kalp rahtsızlıkları, mide ve bağırsak zafiyetine karşı kullanılır. Eğri esansından 2-3damla bir parça ekmeğe veya bir kesme şekere damlatılarak alınır. Banyo yaparken 10-15damla küvetteki suya ilave edilir ve banyo yapılır. Homeopati’de: Eğri kökü Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında söküldük-ten sonra iyice yıkanır, kabukları soyulur ve 20gr ince kıyıldıktan sonra bir şişeye konur. Üzerine 80ml %70’lik alkol ilave edilir ve iki günde bir çalkalanır. Bu şişe güneş ışığından uzakta 4-6hafta muhafaza edildikten sonra süzülerek Homeopati’de ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süre ile alınır. Yan tesirleri: Yukarıdaki araştırmalarda da konuya değindiğimiz gibi her şeye rağmen Asya Eğrisi asla kullanılmamalıdır. Türk Eğrisi 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Amerikan Eğrisinin kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ve bu bitkinin Türkiye’ye getirilip yetiştirilmesi.

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2015-01-10/egri-kalmus-acorus-calamus-l.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,

Diğer Adları: Eğri Kalmus Acorus calamus L. Kazip eğri Yalancı süzen Mide kökü Azak eğeri Hazan bel Hazan bal Familyası: Yılanyastığıgillerden, Aronstabgewâchse, Araceae Drugları: Eğri kökü; Calami rhizom Eğri yağı; Calami aetheroleum Eğri tentürü; Acoros Calamus Eğri kökü çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Giriş: Eğri Yılanyastığıgillerin alt grubu olan Calamusgillerden olup 3 önemli alt türü vardır. Bunlar; Asya Eğrisi; A.C.var.Anustatus BEES. (A.C.var.verus), Amerika Eğrisi; A.C.var.Amerikanus WULFF. Ve Türk Eğrisi; A.C.var.Calmus’u (A.C.var.vulgaris) sayabiliriz. Bunlardan Asya eğrisi Tetraploid, Türk eğrisi Triploid ve Amerikan eğrisi Diploid tipleri olup birbirinden ayrı kimyasal ırklardır. Osmanlılar zamanında 1550 yılında Anadolu’dan Avrupa’ya götürülmüş ve buralarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Zamanında Altınordu Türk devletine ait olan şimdiki Rus topraklarında Tatarlar yerleştikleri yerlere Eğriyi de götürerek oralarda kültür bitkisi olarak yetiştirmişlerdir. Çünkü bitkinin suyu temizlediğine inanmışlardır. Bu nedenle bitkiye Azak Eğri de denir. Vatanı Hindistan, Tayland ve Çin gibi tropik ülkeler olup onlardan İranlılara, onlardan da Türklerden Avrupa’ya yayılmıştır. Eskiden başta mide ve bağırsak ra-hatsızlıklarına karşı kullanılmıştır. Botanik: Eğri 40-130cm boyunda olup dikine yükselen eskrimci kılıcına benzeyen yapraklardan meydana gelir. Yaprakları ince uzun, kenarları hafif dalgalı ve yeşil şekildedir. Çiçekleri yapraklarının ortasının alt kıs-mında mısır koçanı şeklinde olup bu koçanın üzerinde 500-1000adet sarımsı yeşil renkli çiçeklerle donanmıştır. Avrupa ve Türkiye’de çiçekleri olgunlaşıp meyve vermeden solar. Bu nedenle ılıman ülkelerde kökle-rinden kesilen bir parça 15-20cm derinliğe dikilerek çoğalması sağlanır. Ancak Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde çiçekleri olgunlaşarak meyveye dönüşür. Kökleri 1-3cm çapında bir kalınlığa sahip olup 50-100cm boyunda olabilir ve oldukça sık saçak kökle çevresine tutunarak üst kısmında çokça yaprak çıkar. Yetiştirilmesi: Köklerinden kesilen küçük parçalar 15-20cm derinliğe 30-50cm aralıklarla su kenarlarına (durgun veya yavaş akan su) göl veya gölet kenarlarına ekilir. Hasat zamanı: 1m’yi bulan kökleri Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında sökülerek yıkanır. Üzerindeki kabuklar soyulur ve ortadan yarıldıktan sonra 15-20cm uzunluğundaki parçalara ayrılır. Gölgede, kuru ve havalı bir yerde kurutulur. Eğri kökleri sarımsı veya pembemsi beyaz renkte ise kaliteli ve kahverengimsi ise kalitesiz demektir. Birleşimi: Eğri kökünün birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayanbiliriz; a) Eter yağı türevleri %1,5-3,5 arasında olup bu da İzoasaron (=β-Asaron=cis-Asaron), α-Asoron, γ-Asaron ve Monoterpenlerden; Myrcen ve Kafur, Sesquiterpenlerden; Shyobunon, Episyhobunon, Acoron, Acoragermacron, Curcumen, Cadinen, ℓ-Camphen, Calamen, Humulen ve Guajen içerir. Amerika Eğrisi ve Türk Eğrisi %1,5-3,5 Eterik yağ türevleri içerirken Asya Eğrisinde bu oran %7-9’u bulabilir. Amerikan Eğrisinin Eter yağı, İzoasaron içermezken, Türk Eğrisi %13 oranında İzoasaron (β-Asaron) Asya Eğrisinin Eterik yağı %80 oranında İzoasaron’dan oluşur. b) Acı maddelerden; Acaron, Neoacaron ve Kryptoacaron içerir. c) Ayrıca Müsilajlar %25-40, Nişasta, Protein, Vitaminler, Mineraller, Palmitin asit, Asetik asit, Zamk ve Reçine içerir. Araştırmalar:  1) Japon ilim adamlarından Fujita ve ekibi kemeler üzerinde yaptıkları araştırmalarda Eğri kökünün kanserojen (kansere sebep olan) etkiye sahip olduğunu tespit etmişler. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için H.Wagner ve ekibi yaptıkları araştırmalarda aynı sonucu elde etmişlerdir. Kemeler üzerinde yapılan araştırmalar toplam 60 hafta sürmüş. Amerika Eğrisi β-Asoron içermediğinden kullanılmasında herhangi bir mahzur yoktur. (LP.83) 2) Dr.B.Jürgens kan kanseri olan hastalarını Eğri kökü ile tedavi ettiğini beyan etmiştir. (Hausrezepte der Naturheilkunde) 3) Hekim Susanne Köhler Eğri kökü ile bağırsak kanseri olan hastalarını iyileştirdiğini belirtmektedir. (Şifalı otlarla tedaviler) 4) Maria Treben Allah’ın bahçesindeki Şifalı Bitkiler (Heilkrâuter aus dem Garten Gottes) adlı kitabında Eğrinin başta kan kanseri (lösemi) ve akciğer kanserine karşı etkili olduğunu iddia etmiştir. Tesir şekli: İştah açıcı, mide asidini düzenleyici, mide ve bağırsakları kuv¬vetlendirici, şişkinliği giderici, safra artırıcı, ağrıları dindirici, haşereleri öldürücü ve krampları çözücüdür. Kullanılması:  a) Üniversite kliniklerinde yeterinde araştırma aypılmamıştır. b) Halk arasında Eğri kökü mide asidini düzenleyici yani mide asidi fazlalığını (Hiperasidite) azaltır ve mide asit yetmezliğini (Hipoasidite) normal seviyeye yükseltir. Ayrıca sindirim bozukluklarından mide üşüt¬mesi, mide krampları, mide ülseri, gastrit, bağırsak üşütmesi, ba-ğırsak krampları, bağırsak zafiyeti, şişkinlik, kabızlık ve kramplara karşı kullanılır. Açıklama: Eğri kökünün kanserojen olduğuna dair yapılan araştırmaları yeterli saymak mümkün değildir. Çünkü bu araştırmalar kemeler (lağım faresi) üzerinde yapılmış olup insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir. Dr.B.Jürgens kan kanserine (lösemi) etkili bir şekilde kullandığını beyan ederken Susanne Köhler bağırsak kanserini iyileştirdiğini bildirmektedir. Ayrıca bu bitki en az 2000 yıldır dünyanın birçok ülkesinde başta sindirim rahatsızlıklarına karşı kullanılmış ve herhangi bir yan tesir görülmemiştir. Mesela Sofur meyvesi insanlar için öldürücü derecede zehirli iken kuşlar bu bitki ile beslendikleri halde hiç bir şey olmaz. İkinci bir husus ise Eğri kökünün İnfus veya dekoktunun farklı şekilde etki etmeleridir. Çünkü haşlama ile deme eter yağı, acı maddeler geçer. Dekokta ise demde daha çok müsilaj bulunur ve eterik yağ olmaz. Infus çayı mide asidi yetersizliği (Hipoasidite) ve gastrite karşı, dekoktu ise mide asidi fazlalığı (Hiperasidite) ve gastrite kaşı kullanılır. Çayı: İnce kıyılmış iki kahve kaşığı Eğri kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve böylece haşlanır (Infus) ve de 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. İkinci bir metot ise iki kahve kaşığı Eğri otu demliğe konur ve üzerine 300-400ml soğuk su ilave edildikten sonra kaynatılır ve 10-15dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Burada Infus çayı hipoasiditeye karşı, dekokt çayı ise hiperasiditeye karşı etkilidir. Gökçek Gastrit çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Lavanta çiçeği >20 gr Papatya çiçeği >10 gr Rezene tohumu >10 gr Mübarek otu Gökçek Ülser çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Kaz otu >20 gr kılıç otu >10 gr Papatya çiçeği >10 gr Mübarek otu Gökçek Gökçek iştahsızlık ve sindirim çayı; >30 gr Eğri kökü >30 gr Nane yaprağı >20 gr Kedi otu kökü >20 gr Çentiyan kökü Gökçek Hipoasidite çayı  >20 gr Çentiyan kökü >20 gr Eğri kökü >20 gr Pelin otu >20 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu Gökçek Hiperasidite çayı  >20 gr Eğri kökü >20 gr Oğul otu >20 gr Nane yaprağı >20 gr Adaçayı yaprağı >20 gr Kedi otu kökü Gökçek İştahsızlık çay (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >20 gr Pelin otu >20 gr Mübarek otu >20 gr Eğri kökü >10 gr Tarçın kabuğu >10 gr Turunç kabuğu >10 gr Nane yaprağı >10 gr Acı yonca yaprağı Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık ve kramplı mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı);  >30 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >20 gr Nane yaprağı >15 gr Eğri kökü >10 gr Kedi otu kökü Gökçek Mide çayı (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >30 gr Çentiyan kökü >30 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Pelin otu Gökçek iştah açıcı çay; >20 gr Pelin otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Turunç kabuğu >20 gr Çenytiyan kökü >10 gr Acı yonca yaprağı >10 gr Tarçın kabuğu Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık, kramplı mide ve bağırsak rahatsız.); >25 gr Eğri kökü >25 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >25 gr Nane yaprağı Banyosu: Eğri kökünden 50-100gr iyice kaynatıldıktan sonra demi içi sıcak su ile dolu olan küvete boşaltılır ve karıştırılır. Bu banyo suyu ile 15-20dk banyo yaptıktan sonra 20-30dk dinlenilir. Aroma tedavisinde: Eğri kökleri su buharı ile damıtıldıktan sonra elde edilen eter yağı (uçucu yağ=esans) Aroma tedavisinde kullanılır. Eğri eter yağı alçak tansiyon, üşütme, halsizlik, dermansızlık, kan dolaşımı zafiyeti, iştahsızlık, sinirsel kalp rahtsızlıkları, mide ve bağırsak zafiyetine karşı kullanılır. Eğri esansından 2-3damla bir parça ekmeğe veya bir kesme şekere damlatılarak alınır. Banyo yaparken 10-15damla küvetteki suya ilave edilir ve banyo yapılır. Homeopati’de: Eğri kökü Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında söküldük-ten sonra iyice yıkanır, kabukları soyulur ve 20gr ince kıyıldıktan sonra bir şişeye konur. Üzerine 80ml %70’lik alkol ilave edilir ve iki günde bir çalkalanır. Bu şişe güneş ışığından uzakta 4-6hafta muhafaza edildikten sonra süzülerek Homeopati’de ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süre ile alınır. Yan tesirleri: Yukarıdaki araştırmalarda da konuya değindiğimiz gibi her şeye rağmen Asya Eğrisi asla kullanılmamalıdır. Türk Eğrisi 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Amerikan Eğrisinin kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ve bu bitkinin Türkiye’ye getirilip yetiştirilmesi.

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2015-01-10/egri-kalmus-acorus-calamus-l.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,

Diğer Adları: Eğri Kalmus Acorus calamus L. Kazip eğri Yalancı süzen Mide kökü Azak eğeri Hazan bel Hazan bal Familyası: Yılanyastığıgillerden, Aronstabgewâchse, Araceae Drugları: Eğri kökü; Calami rhizom Eğri yağı; Calami aetheroleum Eğri tentürü; Acoros Calamus Eğri kökü çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Giriş: Eğri Yılanyastığıgillerin alt grubu olan Calamusgillerden olup 3 önemli alt türü vardır. Bunlar; Asya Eğrisi; A.C.var.Anustatus BEES. (A.C.var.verus), Amerika Eğrisi; A.C.var.Amerikanus WULFF. Ve Türk Eğrisi; A.C.var.Calmus’u (A.C.var.vulgaris) sayabiliriz. Bunlardan Asya eğrisi Tetraploid, Türk eğrisi Triploid ve Amerikan eğrisi Diploid tipleri olup birbirinden ayrı kimyasal ırklardır. Osmanlılar zamanında 1550 yılında Anadolu’dan Avrupa’ya götürülmüş ve buralarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Zamanında Altınordu Türk devletine ait olan şimdiki Rus topraklarında Tatarlar yerleştikleri yerlere Eğriyi de götürerek oralarda kültür bitkisi olarak yetiştirmişlerdir. Çünkü bitkinin suyu temizlediğine inanmışlardır. Bu nedenle bitkiye Azak Eğri de denir. Vatanı Hindistan, Tayland ve Çin gibi tropik ülkeler olup onlardan İranlılara, onlardan da Türklerden Avrupa’ya yayılmıştır. Eskiden başta mide ve bağırsak ra-hatsızlıklarına karşı kullanılmıştır. Botanik: Eğri 40-130cm boyunda olup dikine yükselen eskrimci kılıcına benzeyen yapraklardan meydana gelir. Yaprakları ince uzun, kenarları hafif dalgalı ve yeşil şekildedir. Çiçekleri yapraklarının ortasının alt kıs-mında mısır koçanı şeklinde olup bu koçanın üzerinde 500-1000adet sarımsı yeşil renkli çiçeklerle donanmıştır. Avrupa ve Türkiye’de çiçekleri olgunlaşıp meyve vermeden solar. Bu nedenle ılıman ülkelerde kökle-rinden kesilen bir parça 15-20cm derinliğe dikilerek çoğalması sağlanır. Ancak Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde çiçekleri olgunlaşarak meyveye dönüşür. Kökleri 1-3cm çapında bir kalınlığa sahip olup 50-100cm boyunda olabilir ve oldukça sık saçak kökle çevresine tutunarak üst kısmında çokça yaprak çıkar. Yetiştirilmesi: Köklerinden kesilen küçük parçalar 15-20cm derinliğe 30-50cm aralıklarla su kenarlarına (durgun veya yavaş akan su) göl veya gölet kenarlarına ekilir. Hasat zamanı: 1m’yi bulan kökleri Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında sökülerek yıkanır. Üzerindeki kabuklar soyulur ve ortadan yarıldıktan sonra 15-20cm uzunluğundaki parçalara ayrılır. Gölgede, kuru ve havalı bir yerde kurutulur. Eğri kökleri sarımsı veya pembemsi beyaz renkte ise kaliteli ve kahverengimsi ise kalitesiz demektir. Birleşimi: Eğri kökünün birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayanbiliriz; a) Eter yağı türevleri %1,5-3,5 arasında olup bu da İzoasaron (=β-Asaron=cis-Asaron), α-Asoron, γ-Asaron ve Monoterpenlerden; Myrcen ve Kafur, Sesquiterpenlerden; Shyobunon, Episyhobunon, Acoron, Acoragermacron, Curcumen, Cadinen, ℓ-Camphen, Calamen, Humulen ve Guajen içerir. Amerika Eğrisi ve Türk Eğrisi %1,5-3,5 Eterik yağ türevleri içerirken Asya Eğrisinde bu oran %7-9’u bulabilir. Amerikan Eğrisinin Eter yağı, İzoasaron içermezken, Türk Eğrisi %13 oranında İzoasaron (β-Asaron) Asya Eğrisinin Eterik yağı %80 oranında İzoasaron’dan oluşur. b) Acı maddelerden; Acaron, Neoacaron ve Kryptoacaron içerir. c) Ayrıca Müsilajlar %25-40, Nişasta, Protein, Vitaminler, Mineraller, Palmitin asit, Asetik asit, Zamk ve Reçine içerir. Araştırmalar:  1) Japon ilim adamlarından Fujita ve ekibi kemeler üzerinde yaptıkları araştırmalarda Eğri kökünün kanserojen (kansere sebep olan) etkiye sahip olduğunu tespit etmişler. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için H.Wagner ve ekibi yaptıkları araştırmalarda aynı sonucu elde etmişlerdir. Kemeler üzerinde yapılan araştırmalar toplam 60 hafta sürmüş. Amerika Eğrisi β-Asoron içermediğinden kullanılmasında herhangi bir mahzur yoktur. (LP.83) 2) Dr.B.Jürgens kan kanseri olan hastalarını Eğri kökü ile tedavi ettiğini beyan etmiştir. (Hausrezepte der Naturheilkunde) 3) Hekim Susanne Köhler Eğri kökü ile bağırsak kanseri olan hastalarını iyileştirdiğini belirtmektedir. (Şifalı otlarla tedaviler) 4) Maria Treben Allah’ın bahçesindeki Şifalı Bitkiler (Heilkrâuter aus dem Garten Gottes) adlı kitabında Eğrinin başta kan kanseri (lösemi) ve akciğer kanserine karşı etkili olduğunu iddia etmiştir. Tesir şekli: İştah açıcı, mide asidini düzenleyici, mide ve bağırsakları kuv¬vetlendirici, şişkinliği giderici, safra artırıcı, ağrıları dindirici, haşereleri öldürücü ve krampları çözücüdür. Kullanılması:  a) Üniversite kliniklerinde yeterinde araştırma aypılmamıştır. b) Halk arasında Eğri kökü mide asidini düzenleyici yani mide asidi fazlalığını (Hiperasidite) azaltır ve mide asit yetmezliğini (Hipoasidite) normal seviyeye yükseltir. Ayrıca sindirim bozukluklarından mide üşüt¬mesi, mide krampları, mide ülseri, gastrit, bağırsak üşütmesi, ba-ğırsak krampları, bağırsak zafiyeti, şişkinlik, kabızlık ve kramplara karşı kullanılır. Açıklama: Eğri kökünün kanserojen olduğuna dair yapılan araştırmaları yeterli saymak mümkün değildir. Çünkü bu araştırmalar kemeler (lağım faresi) üzerinde yapılmış olup insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir. Dr.B.Jürgens kan kanserine (lösemi) etkili bir şekilde kullandığını beyan ederken Susanne Köhler bağırsak kanserini iyileştirdiğini bildirmektedir. Ayrıca bu bitki en az 2000 yıldır dünyanın birçok ülkesinde başta sindirim rahatsızlıklarına karşı kullanılmış ve herhangi bir yan tesir görülmemiştir. Mesela Sofur meyvesi insanlar için öldürücü derecede zehirli iken kuşlar bu bitki ile beslendikleri halde hiç bir şey olmaz. İkinci bir husus ise Eğri kökünün İnfus veya dekoktunun farklı şekilde etki etmeleridir. Çünkü haşlama ile deme eter yağı, acı maddeler geçer. Dekokta ise demde daha çok müsilaj bulunur ve eterik yağ olmaz. Infus çayı mide asidi yetersizliği (Hipoasidite) ve gastrite karşı, dekoktu ise mide asidi fazlalığı (Hiperasidite) ve gastrite kaşı kullanılır. Çayı: İnce kıyılmış iki kahve kaşığı Eğri kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve böylece haşlanır (Infus) ve de 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. İkinci bir metot ise iki kahve kaşığı Eğri otu demliğe konur ve üzerine 300-400ml soğuk su ilave edildikten sonra kaynatılır ve 10-15dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Burada Infus çayı hipoasiditeye karşı, dekokt çayı ise hiperasiditeye karşı etkilidir. Gökçek Gastrit çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Lavanta çiçeği >20 gr Papatya çiçeği >10 gr Rezene tohumu >10 gr Mübarek otu Gökçek Ülser çay; >20 gr Eğri kökü >20 gr Meyan kökü >20 gr Kaz otu >20 gr kılıç otu >10 gr Papatya çiçeği >10 gr Mübarek otu Gökçek Gökçek iştahsızlık ve sindirim çayı; >30 gr Eğri kökü >30 gr Nane yaprağı >20 gr Kedi otu kökü >20 gr Çentiyan kökü Gökçek Hipoasidite çayı  >20 gr Çentiyan kökü >20 gr Eğri kökü >20 gr Pelin otu >20 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu Gökçek Hiperasidite çayı  >20 gr Eğri kökü >20 gr Oğul otu >20 gr Nane yaprağı >20 gr Adaçayı yaprağı >20 gr Kedi otu kökü Gökçek İştahsızlık çay (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >20 gr Pelin otu >20 gr Mübarek otu >20 gr Eğri kökü >10 gr Tarçın kabuğu >10 gr Turunç kabuğu >10 gr Nane yaprağı >10 gr Acı yonca yaprağı Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık ve kramplı mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı);  >30 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >20 gr Nane yaprağı >15 gr Eğri kökü >10 gr Kedi otu kökü Gökçek Mide çayı (tıkanma, şişkinlik, hipoasidite ve iştahsızlık); >30 gr Çentiyan kökü >30 gr Civanperçemi otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Pelin otu Gökçek iştah açıcı çay; >20 gr Pelin otu >20 gr Kantaron otu >20 gr Turunç kabuğu >20 gr Çenytiyan kökü >10 gr Acı yonca yaprağı >10 gr Tarçın kabuğu Gökçek mide ve bağırsak çayı (tıkanma, şişkinlik, iştahsızlık, kramplı mide ve bağırsak rahatsız.); >25 gr Eğri kökü >25 gr Kimyon tohumu >25 gr Papatya çiçeği >25 gr Nane yaprağı Banyosu: Eğri kökünden 50-100gr iyice kaynatıldıktan sonra demi içi sıcak su ile dolu olan küvete boşaltılır ve karıştırılır. Bu banyo suyu ile 15-20dk banyo yaptıktan sonra 20-30dk dinlenilir. Aroma tedavisinde: Eğri kökleri su buharı ile damıtıldıktan sonra elde edilen eter yağı (uçucu yağ=esans) Aroma tedavisinde kullanılır. Eğri eter yağı alçak tansiyon, üşütme, halsizlik, dermansızlık, kan dolaşımı zafiyeti, iştahsızlık, sinirsel kalp rahtsızlıkları, mide ve bağırsak zafiyetine karşı kullanılır. Eğri esansından 2-3damla bir parça ekmeğe veya bir kesme şekere damlatılarak alınır. Banyo yaparken 10-15damla küvetteki suya ilave edilir ve banyo yapılır. Homeopati’de: Eğri kökü Nisan’da veya Eylül-Ekim aylarında söküldük-ten sonra iyice yıkanır, kabukları soyulur ve 20gr ince kıyıldıktan sonra bir şişeye konur. Üzerine 80ml %70’lik alkol ilave edilir ve iki günde bir çalkalanır. Bu şişe güneş ışığından uzakta 4-6hafta muhafaza edildikten sonra süzülerek Homeopati’de ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süre ile alınır. Yan tesirleri: Yukarıdaki araştırmalarda da konuya değindiğimiz gibi her şeye rağmen Asya Eğrisi asla kullanılmamalıdır. Türk Eğrisi 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Amerikan Eğrisinin kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur ve bu bitkinin Türkiye’ye getirilip yetiştirilmesi.

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2015-01-10/egri-kalmus-acorus-calamus-l.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,