ساخت ایران

مجموعه کوتاه «ساخت ایران» منتشر شد. ام‌پی۳ «ساخت ایران» را میتوانید به صورت رایگان از ساندکلاد ملتفت دریافت کنید. در این مجموعه قاف، داریوش، کابوس، آرشام، صفیر، رض و بیداد حضور دارند. آهنگسازان «ساخت ایران» سعید دهقان، سینا مهدوی و حسن هستند و تنظیم آهنگها را مهدیار آقاجانی انجام داده است. اشعار «ساخت ایران» را اینجا بخوانید

هنرمندان این اثر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
Quf: Facebook - Twitter - Instagram
Dariush: Facebook - Twitter - Instagram
Kaboos: Facebook - Twitter - Instagram
Safir: Facebook - Twitter - Instagram
Rez: Facebook - Instagram
Bidad: Facebook - Instagram
Saeed Dehghan: Facebook - Twitter - Instagram
Sina Mahdavi: Facebook - Twitter
Mahdyar Aghajani: Facebook - Twitter - Instagram
Hirad Sabaghian: Twitter - Instagram
Moltafet: Facebook - Twitter - Instagram

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video