Watch on osmanligarden.tumblr.com

BismillahirRahmanirRahim

Q: What Does It Mean To Be A Mureed?

-Answered By Sahibul Saif-Sheykh Abdul Kerim Efendi Hz.

Osmanli Dergahi, NY

SABİT B. CIZ’ (SALEBE) EL ENSARİ (R.A)

image

    

         233- SABİT B. CIZ’ (SALEBE) EL ENSARİ (R.A)

      Sabit b. Cız’ (Salebe) Selime oğullarındandır. Annesi beni Uzrelerden Ünas bint-i Sa’d’tır.

      Sabit b. Cız’ (Salebe) ikinci Akabe beyatında hazır bulundu. Bedir, Uhud Hendek ve diğer bütün savalarda katıldı. Taif muhasarasında şehit oldu.

      Allah (c.c) ondan razı olsun.

BismillahirRahmanirRahim Medet Ya Seyidi Ya Sultanul Awliya, Medet. What is the meaning of beyat? Who knows what beyat is? I will tell you what beyat is. When the Holy Prophet (alayhi salatu wa sal…

Watch on osmanligarden.tumblr.com

BismillahirRahmaniRahim,

"WHAT IS MUREEDIYYA?”

Published on Apr 12, 2012

www.Naksibendi.us - Shaykh Abdulkerim el Kibrisi, a khalifah of Shaykh Nazim el Kibrisi, answers a question on  live broadcast.
OSMANLI DERGAHI - New York

UMEYR B. HARİS EL ENSARİ (R.A)

image

     

             234- UMEYR B. HARİS EL ENSARİ (R.A)

      Umeyr b Haris b. Lebde, Selime oğullarındandır. Annesi Kebşe bint-i Nabi’dir.

      Umeyr b.Haris ikinci Akabe beyatında hazır bulundu. Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı.

      Allah (c.c) ondan razı olsun.

AMR B. HARİS EL ENSARİ (R.A)

 

image

                        237- AMR B. HARİS EL ENSARİ (R.A)

 

      Amr b. Haris b. Lebde b. Amr Selime oğullarından olup Umeyr b. Haris’in kardeşidir.

      Amr b. Haris ikinci Akabe beyatında hazır bulunmuş olan ensardandır.

      Allah (c.c) ondan razı olsun.

MÜNZİR B. AMR EL ENSARİ (R.A)

image

 

                 241-  MÜNZİR B. AMR EL ENSARİ (R.A)

      Münzir b.Amr b. Huneys Hazrec oğullarındandır. Annesi Selime oğullarından Hind bint-i Münzir’dir.

      İslamiyet’ten önce Araplar arasında yazı yazan pek az bulunurken Münzir b. Amr yazı yazardı.

      Münzir b.Amr ikinci Akabe beyatında on ik kalbe temsicisinden birisi olrak bulunmuş olan ensardandır. Bedir, Uhud savaşlarına katıldı. Bir-i Maune’de müşrikler tarafından kuşatılarak arkadaşları ile birlikte şehit edilmiştir.

      Allah (c.c) ondan razı olsun.

ÜMMÜ ÜMÂRE NESİBE EL ENSARİ (R.ANHA)

 

image

           242- ÜMMÜ ÜMÂRE NESİBE EL ENSARİ (R.ANHA)

 Ümmü Ümâre Nesibe bint-i Kâ’b b. Amr Mazin b. Neccar oğulları kadınlarındandır. Annesi Rebab bint-i Abdullah b. Habib’tir.

      Ümmü Ümâre Nesibe hatun ikinci Akabe beyatında hazır olan iki ensar kadınlarından biri olup Uhud, Hayber, Huneyn savaşlarına katılmış; Uhud savaşında önce yaralıları sulamak istemiş, Müslümanların bozguna uğradığını görünce kocası ve oğulları ile peygamberimizn önünde savaşmış ağır yaralar almıştır.

      Bu konuda peygamberimiz:

      -Uhud günü sağıma soluma döndükçe ancak Ümmü Umare’nin savaştığını görürdüm buyurmuştur.

      Ümmü Ümâre Nesibe hatun peygamberimizn vefatından sonra Müseylemetülkezzab’ın üzerine gönderilen İslam ordusunda da bulunup savaşmış, bu savaşta on iki yerinden kılıç ve mızrak yarası almıştır.

      Allah (c.c) ondan razı olsun. 

ÜMMÜ MENİ’ ESMA EL ENSÂRİ (R.ANHA)

 

image

             443- ÜMMÜ MENİ’ ESMA EL ENSÂRİ (R.ANHA)

      Ümmü Meni’ Esma bint-i Amr b. Adiyy Selime oğulları kadınlarındandır.

      Ümmü Meni’ Esma hatun iknci Akabe beyatında hazır bulunan ensar kadınlarından birisidir.

         Allah (c.c) ondan razı olsun.

EBU MABED EKSEM B. CEVN(ABDÜLUZZA) (R.A)

image

 245-EBU MABED EKSEM B. CEVN(ABDÜLUZZA) (R.A)

 

      Ebu Mabed Eksem b. Cevn(Abduluzza) Huzaalardandır. Kendisi Ümmü Mabedin kocası idi.

      Peygamberimizin sütsüz koyunda süt çıkarma mucizesini görünce peşlerinden gitti ve kafileye Rim vadisinde yetişti. Beyat etti. Müslüman olarak geri döndü.

      Ebu Mabed sık, sık Medine’ye gider gelirdi. Peygamberimiz bir gün ona:

      -Ey Eksem! Araplara tapmaları için putları ilk getiren Amr b. Luhay’ı cehennemde bağırsaklarını sürürken gördüm de onun kadar sana benzeyen, senin kadarda onu benzeyen bir kimse görmedim buyurmuştu.

      Bunun üzerine Ebu Mabed:

      -Ya Resulallah! Bu benzeyişin bana zarar vermesinden korkuyorum dedi.

      Bunun üzerine peygamberimiz:

      -Ey Eksem! Amr b. Luhay’a benzediğin için sakın korkma Sen müminsin, o ise kafirdir. O İsmail b. İbrahim’in (a.s.) dinini ilk değiştiren, putlar diken; bahîre, saîbe, vasîle hâmî bid’atlerini ihdas eden, bu nedenle cehenneme atılan bir kimsedir buyurdu.

      Allah (c.c) ondan razı olsun.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video