Daily Telegraph: Serbët ekzekutuan në Prishtinë 5.000 shqiptarë, në vitin 1912 (Foto)

Daily Telegraph: Serbët ekzekutuan në Prishtinë 5.000 shqiptarë, në vitin 1912 (Foto)

Korrespodentët e huaj në Ballkan akuzojnë ushtarët dhe oficerë serbë për mizoritë e kryera kundër shqiptarëve në Shqipëri.

Po ashtu ata akuzojnë edhe malazezët për krimet e kryera në rajonin e Shqipërisë së veriut.

Sipas korrespodentit të Daily Telegraph, i cili kishte raportuar për Luftën Ballkanike tregon për mizoritë e Ushtrisë së Serbisë te kryera mbi shqiptarët.

Korrespondenti i Telegraph…

View On WordPress

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video