7

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında,

gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde,

insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde,

Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda,

yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,

rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde

elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.

Bakara 164. Ayet-i Kerime Meali

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video