"Aktörler ne şanslıdır! Tragedyada mı komedyada mı oynayacaklar, ağlatacaklar mı güldürecekler mi, gülecekler mi gözyaşı mı dökecekler, bunu kendileri seçebilirler. Ama gerçek hayatta işler farklıdır. Çoğu kadın ve erkek başa çıkamayacakları roller oynamaya zorlanırlar. Guildensternlerimiz bize Hamlet oynar, Hamletlerimiz Prens Hal gibi komiklik yapmak zorunda kalır. Dünya bir sahnedir; ama roller kötü dağıtılmıştır."

-Oscar Wilde

Jemdat Nasr Marble Cylinder Seal, c. 3100-2900 BC

Jemdet Nasr is a tell or settlement mound in Babil Governorate, Iraq (ancient southern Mesopotamia) that is best known as the eponymous type site for the Jemdet Nasr period (3100–2900 BC).

A number of cylinder seals, stamp seals and cylinder seal impressions on the clay tablets have been found at Jemdet Nasr. Stylistically, these seals are a continuation of the preceding Uruk period. The cylinder seals display humans as well as animals in a very crude style. Over 80 of the clay tablets bore a sealing, showing humans, animals, buildings, containers and more abstract designs. Interestingly, none of the sealings on the tablets was made by the seals that were found at the site, indicating that sealing either occurred outside Jemdet Nasr or that seals could also be made of perishable materials.

Copacabana, seen from Babilônia | Rio de Janeiro

"Until the Pereira Passos reforms, downtown Rio de Janeiro had been a heterogeneous jumble of commercial establishments […] along with residences running the social gamut from the poorest tenements (called cortiços, “honeycombs”) to the palatial homes of millionaires. […] The Cariocas, inhabitants of Rio de Janeiro, moved out of the center of town in two directions. The impoverished denizens of the vanishing cortiços took shelter in the new hillside shantytowns called favelas scattered throughout the city on ground too steep for other constructions or else moved out along railroad lines to the North Zone. Meanwhile, the prosperous former inhabitants of the old downtown settled increasingly in the beachfront neighborhoods of Copacabana and Ipanema in the South Zone, now connected to the city center by a recently excavated tunnel.” (Vianna, Hermano (1999): The Mystery of Samba. The University of North Carolina Press. P. 3f.; original italics)

NAZAR BONCUĞUNUN KÖKENİ

Kökeni Sümerler’e, Babiller’e ve Eski Mısır’a uzanan nazar değmesi inanışına göre, insanın taşıdığı olumsuz düşünceler, fikrin dışarıya açılmış biçimi olan gözlerden dışarı çıkar. Bu da, bakışlarla olur. Buna, vurucu güç adı verilir. Vurucu gücü önlemek ve ondan korunmanın yolu ise, “göze gözle karşı gelmek” olmuş.

Nazarın ve nazar boncuğunun izleri, Mısır’a M.Ö. 4800-M.Ö. 5000 yıllarına uzanıyor. Dünyadaki tüm kötülükleri gören Mısır imparatoru Osiris’in gözünün, yoksulluğu ve cehaleti uzaklaştırdığına inanılırdı. Oğlu Horus, gözlerini açtığında ortalığın aydınlandığı (iyilik) kapattığında karanlık (kötülük) olduğu düşünülürdü.

Şekli gözü andıran her şeyin, insanı kötü düşünceden, nazardan koruduğu inancı yaygınlık kazanmış. Özellikle Eski Mısır’da “Osiris’in Gözü” ya da “Horus’un Gözü”, nazara karşı korunma yollarından önemli figürlerindendir.

Güneş tanrısı Osiris’i öldüren Seth’den öç almak isteyen Horus’un gözü, kavga sırasında aynı zamanda amcası olan karanlıklar ve kötülükler tanrısı Seth tarafından parçalanır. Bilimlerin ve tıbbın kurucusu olan Toth parçaları toplar ve gözü eski haline getirir. Ancak 1 / 64’lük parçası eksiktir ve bu parça, Toth’un büyü ve sihir gücü tarafından tamamlanır.

Daha sonra Horus’un bu gözünü simgeleyen hiyeroglif resim, uzak görüşlülüğün, beden dokunulmazlığının ve sonsuz doğurganlığın simgesi olarak, gemi, araba mumya, vazo gibi nazardan korunması gereken gereçlerin üzerine çizilmeye başlanmıştır. Mısırlılar önem ve değer verdikleri her şeyi, koruyabilmek için üzerine Horus’n gözünü çizdiler. Bu çizimler daha sonra Anadolu’ya ulaştı ve büyük bir olasılıkla onu ilk defa Fenikeliler (M.Ö. 2500-M.S. 65) cam üzerine geçirdi.

Bugün bir nazar boncuğuna bakarken, binlerce yıldır kesintisiz devam eden bir süreci bir saniye daha ileriye taşıyoruz. Birisine nazar boncuğu hediye ederken, aslında binlerce yıldan bu yana devam eden bir geleneği sürdürüyoruz.

Ayrıca nazar boncuğu takıp nazar değmemesini diliyorsanız Horusa inanıyorsunuzdur, Allaha inandığınızı söyleyip aynı zamanda nazarlık da takıyorsanız “çok tanrılı din” sistemine dahil olmuşsunuzdur..

Düşün, sorgula…

Progressives Need To Make Hard Choices About ISIS

"There are children dying on the mountain, on the roads. There is no water, no vegetation, they are completely cut off and surrounded by Islamic State. It’s a disaster, a total disaster." - Marzio Babille, Iraq Representative for UNICEF.

Progressives are at a historical fork in the road. ISIS — the band of militant, theocratic murderers and atrocity-mongers under the command of so-called “caliph” Abu Bakr al-Baghdadi — has forced a confrontation between two irreconcilable beliefs that are core to the classic progressive mindset: “Solidarity,” and “anti-war.” The empathy is heavily engaged by the struggles of everyday people caught in ISIS’s path — whole villages hurled into ditches and callously machine-gunned, thousands forced to flee up the side of a sacred but remorseless mountain, starving and dehydrated while rifle-toting jackals encircle them and wait for them to die.

Read more here

i dont think we need to be opinionated on everything people do in their life bc frankly thats annoying . there is this one person on here that is so serious about au natural and not shaving or cutting hair and even up to circumcision and strongly talks about “people embrace your naturalness!” but like cmon thats none of your business of all things on the earth to worry about? like some that is bald or not? does it affect you somehow that they dont do the same as you?

birgün başımızda sevda rüzgarları eserse
deli deli yıldırımlar düşerse yüreğimize
hızlanır kan dolaşımı
babil’ in asma bahçeleri değildir artık
dünyanın bilmem kaçıncı harikası
“karanlığın bahçesinde açan gülümüzdür.”
hüzün dolarsa içine bir gece yarısı
çevir gözlerini güneşin doğacağı yere
” çek bir soluk rüzgarından sevdamızın,
” kapı” yı, ” duvar” ı,
“kara kara gelen ölüm” ü düşünme
çevir gözlerini güneşin doğacağı yere

(A. Kadir - Andante)

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video