b1nib2

Mama's love

Unconditional :)

  • Na kahit minsan nasusuway mo siya, nasasagot, at kung malupit ka eh napapaiyak, mamahalin at mamahalin ka pa din nila. 
  • Handang magpakahirap sa trabaho, sa Pilipinas man o sa malayong lugar, mabigyan ka lang ng magandang buhay at kinabukasan.

Yan ang Mama’s love. :)

Happiness isn’t hard to find. It’s beside you. It’s in front of you. It’s at your back. It’s around you. It’s just a matter of appreciation. :)