CAS: If you don’t want my help, then I will follow Josiah’s trail to Colorado. I have to do something, Dean.
DEAN: All right, fine. But Sam’s coming with you. - Stairway to Heaven (9x22)

EXCITED AKO. :DD

Gusto ko nang umalis. hahaha. Gusto ko ulit magbaksayon dun. Buhay-Prinsesa nanaman ako. TAHAHAHA. Sana huwag tumapat sa birthday ni lolo’t lola. ABA. Sayang yun ! maghahanda sila tapos WALA AKO ?! Di  pwede yooon ! XD 

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video