academici

Israël schendt in Gaza vrijwel alle aspecten van het internationaal recht

Israël schendt in Gaza vrijwel alle aspecten van het internationaal recht

De Morgen

Advocaten, juristen en academici houden een pleidooi voor een onmiddellijke boycot van en sancties tegen Israël.

Israël schendt in Gaza vrijwel alle aspecten van het internationaal recht

Advocaten, juristen en academici houden een pleidooi voor een onmiddellijke boycot van en sancties tegen Israël.

Vorige week riepen 150 artsen onze politici op om Israël scherp te…

View On WordPress

Our Italian interview with #Artribune Magazine. 

We are so honoured to have been mentioned.

Il collezionista ha l’opera, il curatore/museo ne ha bisogno per una mostra. Ma come fanno a conoscersi reciprocamente e a mettersi in contatto? Ebbene sì, finora nessuno aveva pensato a fornire una piattaforma d’incontro di questo genere. Ora però c’è Vastari, progetto basato a Londra e capitanato da Bernadine Brocker. L’abbiamo intervistata.

I’m still reading through the full policy memo (pdf), but the main points:

  • All federal agencies with more than $100 million in research & development funding must make their research openly available within 1 year of publishing.
  • This includes open publishing of the digital data from their research.
  • Research archives must be accessible and searchable.
  • Someone must care for long-term archiving
  • This applies to all projects that receive grant money from these agencies.
  • Draft plans for all this must be done within 6 months.
  • This must be done within their current budget. Nobody gets extra funds to do this properly.

This is fucking huge.

Addendum

The PLoS has terrific response applauding the new directive, as well as asking all of us to contact our representatives and tell them to support the Fair Access to Science and Technology Research Act.1

  1. Text of the bill (pdf), I’ll update with an Open Congress link after it shows up.

Addendum the second

The National Science Foundation and its partners have announced their commitment to expanding their open access programs. Some agencies have already been doing a lot for open research with things like NASA’s GitHub account.

Waarom zouden we staken aan de universiteit?

NIEUWS ELDERS - En toch moeten we aan de slag: ook al kost dat ons academici wellicht die kostbare tijd die nodig is om mee te blijven doen in de academische ratrace.. De reden daarvoor is eigenlijk al vaak genoeg gegeven: omdat de universitaire wereld aan het ontsporen is. Studenten en medewerkers hebben de zeggenschap over de universiteiten verloren, en universiteitsbestuurders rijden een roekeloze koers. De gevolgen zijn ingrijpend: ongekende schaalvergroting, intensivering van de onderwijslast, dalende kwaliteit van het onderwijs en een vergaande toename van de werkdruk. Deze ontwikkelingen hebben alles te maken met de verandering van financieringsstromen – aangestuurd vanuit Den Haag, maar goedgekeurd en vaak besproken met de samenwerkende universiteitsbesturen. De vaste financiering van onderwijs en onderzoek is veranderd in prestatiefinanciering: het onderwijs wordt betaald op basis van aantallen diploma’s en studiepunten, het onderzoek via fondsen van waaruit onderzoeksgeld wordt verdeeld op basis van voortdurende competitie. Dit leidt tot perverse prikkels, zoals het ‘opkrikken van studierendementen’ in het onderwijs (ofwel: zoveel mogelijk studenten moeten zo snel mogelijk afstuderen). Maar het leidt ook tot een enorme verspilling van tijd en talent doordat onderzoekers nu soms bijna een derde van hun tijd besteden aan het zoeken naar geld – in plaats van het verrichten van onderzoek. En dat terwijl de slagingskansen van een onderzoeksaanvraag door de gestegen aanvraagdruk gedaald zijn tot een minimum (regelmatig zelfs minder dan vijf procent). Wetenschappers die misschien briljant zijn in onderzoek, maar net iets minder in het schrijven van een sexy aanvraag vallen buiten de boot.

Matthias van Rossum in http://www.doorbraak.eu/waarom-zouden-we-staken-aan-de-universiteit/

Surinaamse academici gezocht voor 'outsourcing'

JVS International Business Group start deze week een procedure voor het aantrekken van 110 Surinaamse academici. De aan te trekken personen zullen ‘on the job’ vaardigheden ontwikkelen op het gebied van outsourcing in het bijzonder en international business in het algemeen. Er wordt gezocht naar ka … http://news.surinam-unity.com/8lrQcj

Consider this a test. I’ve been working with D3.js for a while now and will be publishing a lot more data and visualization projects (including A Yellow Raven) in the near future.

This is a recreation of the Gephi-made interests map I post in December. I apologize to those browsing from tablets, I was just futzing around with this one and didn’t build it for touch users. I will in the future.

At the moment I am embedding graphs in an iframe to get around the problems with Tumblr stripping out in-post styles and javascript (pooey) as well as cross-domain JSON issues. If anyone has a better suggestion, I would love to know.

De nieuwe tempel

NIEUWS ELDERS - Het downloaden van overheidstaken naar onderliggende publieke instellingen is een beproefde bezuinigingsstrategie. De overheveling van het vastgoed – lees financiële activa, verplichtingen en risico – bracht naast het faciliteren van onderwijs en onderzoek een derde strategische pijler met zich mee: een zogenoemde “commerciële vastgoedstrategie”. Omdat het vastgoed verouderd was en de rijksbijdrage afnam werden er al snel diverse nieuwbouwplannen opgetekend in samenspraak met een reeks externe adviseurs en financiers. Een megalomane schuldgedreven nieuwbouwoperatie was het gevolg. Sindsdien zijn er managementtechnologieën ingevoerd om de kosten inzichtelijk te maken, het kredietplafond vast te stellen en de voltooiing en afbetaling van het nieuwbouwproject te realiseren: het corporate governance model; het budgetallocatiemodel; de key performance indicators (KPIs) die de cash flows en een reeks andere financiële variabelen inzichtelijk moeten maken voor de manager, bankier en accountant zijn allemaal in het kielzog van de vastgoedoverdracht ingevoerd. Gevolg is dat academici tegenwoordig meer en meer tijd spenderen aan het verantwoorden van hun werkzaamheden volgens de spreadsheets en ratio’s van de managers. Of het daadwerkelijk iets oplevert valt te betwijfelen – vreemd genoeg laat de onophoudelijke evaluatie zichzelf niet evalueren. Binnen de nieuwe tempel draait alles om rendement. Middels technologieën die het onmeetbare meetbaar (!) menen te maken dient iedere faculteit en afdeling zichzelf als profit center te bedruipen. Zo is budgetallocatie voor onderwijs gebaseerd op studentenaantallen, studiepunten en behaalde diploma’s. De studenteninstroom kan echter behoorlijk variëren, iets wat het voorspellen van de instroom beperkt. Het budgetallocatiemodel is echter zo opgezet dat een tijdelijke studentenafname al snel leidt tot een permanente verschraling van het onderwijsaanbod. Zodoende is een kortetermijnvisie, typerend voor het Angelsaksische marktdenken, ook leidend binnen de tempel. Ook het vermarkten van onderzoek – “valorisatie” – leidt ertoe dat onderzoeksrichtingen die niet interessant zijn voor het bedrijfsleven een langzame dood tegemoet gaan. Iedere onderzoeker dient als entrepreneur in oneindige competitie op zoek te gaan naar externe financiering. Dat het bedrijfsleven liever investeert in onderzoek dat de winstgevendheid versterkt is evident. Maar het afstoten van niet rendabele disciplines zit ook ingebakken in de neo-liberale denkwijze en meetkunde.

Rijer Hendrikse in http://www.doorbraak.eu/de-nieuwe-tempel/

Professor: 200 jaar oude mummie is niet dood, maar mediteert

Een 200 jaar oude gemummificeerde Mongoolse monnik is volgens academici niet dood, maar in een zeer diepe staat van meditatie, die ook wel ‘tukdam’ wordt genoemd. Dat de man in de lotushouding werd gevonden is voor professor Ganhugiyn Purevbata het bewijs dat de monnik nog aan het mediteren is, zo meldt de krant The Siberian Times.


Het gaat vermoedelijk om de mummie van een leraar van lama Dashi-Dorzho Itigilov, die in 1852 werd geboren. De spirituele staat ‘tukdam’ is slechts één fase verwijderd van de staat van een levende Boeddha. De afgelopen 50 jaar zijn er 40 van dit soort gevallen gemeld in India met mediterende Tibetaanse monniken.


Barry Kerzin, monnik en lijfarts van de dalai lama, zegt persoonlijk te hebben gezorgd voor monniken die in de tukdam-staat verkeerden. “Als het de persoon lukt om langer dan drie weken in die staat te blijven, wat zelden gebeurt, begint het lichaam te krimpen. Uiteindelijk blijven alleen het haar, de nagels en de kleren over,” zei hij.


Er zou vervolgens dagenlang een regenboog in de lucht verschijnen, wat betekent dat de persoon in kwestie een ‘regenbooglichaam’ gevonden heeft. Als de persoon die mediteert die staat vasthoudt, kan hij een Boeddha worden. Door zo’n hoog spiritueel niveau te bereiken zal iedereen om hem heen een diep gevoel van vreugde ervaren, aldus Kerzin.


“De lama zit in de lotuspositie vajra, zijn linkerhand is open en zijn rechterhand symboliseert de prekende Sutra,” zei professor Purevbata van de Universiteit van Ulaanbaatar in Mongolië. “Dat is een teken dat de lama niet dood is, maar volgens de oude traditie van boeddhistische lama’s in een zeer diepe meditatie zit.”

Misja van der Wal: “Suffe Jazz-muutsiesie uut het BIM huis! Gotsalmeliefhebbe, wat een droogkloten”

Misja van der Wal: “Suffe Jazz-muutsiesie uut het BIM huis! Gotsalmeliefhebbe, wat een droogkloten”

Misja van der Wal: “Suffe Jazz-muutsiesie uut het BIM huis! Gotsalmeliefhebbe, wat een droogkloten”.

Misja van der Wal: Suffe Jazz-muutsiesie uut het BIM huis! Gotsalmeliefhebbe, wat een droog kloten. Het zullen wel allemaal academici zijn die knakkers die daar met open bek in de zaal zitten te luisteren als ik die zwaar brillende puistenkoppen zie.

13 uur geleden •

nah ja….half beter, half…

View On WordPress