ac!t

10

10BY10

A collaborative suite of 100 drawings by 10 artists on tumblr.

Drawing Nº 5 of 10
in order of appearance,

Robert Malte Engelsmann

Ryan Tippery

Jacob van Loon

Fatma Al-Remaihi

Tássia Bianchini

Matt Niebuhr

Michael Canich

Andreas Baumgartner

Christian Villacillo

Kevin Townsend

Bạn sẽ mãi mãi không biết trong miệng người khác, bạn có bao nhiêu phiên bản. Cũng sẽ không biết người ta vì muốn bảo vệ bản thân mà từng nói những gì để hủy diệt bạn, càng không thể ngăn chặn những lời đồn đại không đúng sự thật ấy.
Những gì bạn có thể làm chính là phớt lờ nó, càng không cần thiết phải giải thích. Người hiểu bạn sẽ mãi mãi tin bạn.
Tôi thích nhất câu nói này:
“Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi từ miệng người khác!!!”

●  Dennis Q dịch
●  Facebook: Tu Es Mon Lilas

Steven Moffat has “not ruled out” River Song returning to Doctor Who.

Speaking to the Radio Times​, he said: “It entirely depends on whether we’ve got a good story.

“It’s certainly not ruled out. I have a sort of worry about keeping anybody around in the Doctor’s life for too long. Because he’s the Man who Leaves.”

Moffat added that his predecessor Russell T Davies​ is also hoping that River will someday return: “I mentioned in passing to Russell that we were probably done with River, and he said, ‘You can’t be done with River! No, no, no. Capaldi and Kingston, it’s a sex storm!”