Abdelkrim El Khattabi, democratisch verzetsstrijder

NIEUWS ELDERS - Abdelkrim had zijn leven gewijd aan de strijd voor bevrijding en modernisering van de Rif gedurende het Frans-Spaanse protectoraat over Marokko. Na de onafhankelijkheid van de landen van de Maghreb brak er een periode aan van ongekende onderdrukking van het volk. Zo werd in Marokko ieder protest om betere levensomstandigheden als een poging tot omverwerping van het regime en als separatisme bestempeld, en om die reden met wrede onderdrukking beantwoord. Steeds meer mensen verwijzen echter naar het gedachtegoed van Abdelkrim, in het licht van de ontvlamde hoop op een beter leven in Noord-Afrika en de Arabisch-islamitische wereld. Zijn strijd voor sociale gerechtigdheid en rechtvaardigheid, zijn moderniseringsambities, maar bovenal zijn verregaande hervormingen van bijna een eeuw geleden, zijn voor de bezoekers van herdenkingsevenementen de redenen om zijn nagedachtenis te eren. Het veelvuldig draperen van de vlag van de Riffijnse Republiek door sympatisanten op hun schouders staat symbool voor deze hernieuwde interesse. De uitspraak van Abdelkrim “Ik ben in een periode gekomen die niet de mijne is, er zal een generatie komen die mij beter zal begrijpen” is kennelijk niet aan dovemansoren besteed. “Wellicht zijn het wij, en de generaties die zullen komen, die hem beter zullen begrijpen”, aldus een bezoeker tijdens de herdenkingsbijeenkomst van mei 2014 in Brussel.

M’hamed El Abdouni in Abdelkrim El Khattabi, democratisch verzetsstrijder

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video