3

IC: CCP ‘Corawo’ Visible Meltlock Deadend Scarstitches Long Jacket (46)

GM/2622B CORAWO/10
(54% cotton 24% ramie 22% wool)

Very unique pieces.. not on the usual orders. Dry, coarse fabric. Formal, but severe looking.. 

Many construction details, here are a few of them that stand out:

- Body and Sleeve are made of One Piece Dead-end construction
- Visible Meltlock Scarstitches at most of the visible seam
- Full taped seam with exposed shoulder pad.
- Extended pocket seam on pocket flaps.
- Front: Hidden Placket with 2 unaligned button
- Cuff: Double Buttons cuff with unaligned button

Measurement:
Shoulder: 42cm
Pit To Pit: 48cm
Length 97cm

Retail for $2800+
Come with ricebag.

IC for now.
More detail photos to come…

Purchase here.

3

CCP Gives Thanks to Media

THE Cultural Center of the Philippines recently organized a special gathering for friends and colleagues in print, broadcast and online media at the Silangan Hall of CCP’s main building. Billed as “A-Press-Ciation Lunch”, the said event is an annual occasion of the CCP, spearheaded by its Corporate Communications Division as a token of gratitude to press friends who have supported the Center through the years.

To read more, please click here.

Ballet Philippines

MANHID: The Pinoy Superhero Musical

20 February - 08 March 2015 
Tanghalang Nicanor Abelardo (CCP Main Theater)

What price is our freedom? Ballet Philippines’ performance season ends with the cult dance rock musical Manhid, co-presented by Tanghalang Pilipino. Set in an alternate present day Philippines where the EDSA Revolution failed, this musical features heroes and villains with superpowers, and a people sick with Kamanhiran (Apathy). Celebrating a nation of heroes, Manhid promises to be a must- watch event for 2015.

Manhid is written by Kanakan Balintagos, Vincent de Jesus, Carina Evangelista, and the Eraserheadsand choreographed by Paul Alexander Morales and Alden Lugnasin.

Ticket prices:
Php1,500 | Php1,200 | Php1,000 | Php700 | Php600 | Php500 | Php400 

For schedule, tickets and inquiries, please click the image above.

MAGHAHALO ANG BALAT SA TINALUPAN

Mga litrato ni Gino Javier
sa tulong ng YKL Color Incorporated at Lord’s Printshoppe

27 Marso 2015 hanggang 3 Mayo 2015
Pasilyo Victorio Edades (ika-4 na palapag)
Pagtitipon ng pagbubukas: 27 Marso 2015, ika-6 ng gabi
Usapan sa likha: 16 Abril 2015, ika-3 ng hapon, Bulwagang MKP

May tinataglay na kapansin-pansing pagka-alanganing biswal ang mga larawan na kuha ni Gino Javier. Marahil ito ay mula sa mga pagmumukha at mga postura ng mga karakter na hindi handang makuhanan ng litrato. Maari ring dahil ito sa kawalan ng mga pagpapalamuti o pagsasa-ayos na kinakailangan upang maging maganda ang mga ito kahit para lamang sa Instagram. Ang mga katangiang ito ay nagbibigay sa kanila ng dating ng pagiging makatotohanan, kasing tunay ng isang ebidensyang kayang magpatunay sa isang krimen. Ang kamerang tinatangan na mistulang isang nakatagong baril ang pinakamainam na sandata para sa ganitong trabaho. Kailangan lang itong itutok at  kalabitin hindi upang pumatay kundi para mag-iwan ng mga kopyang tatagal ng mahabang panahon.

Ang ganitong disakarte ay may pagkakahawig sa diskarte ng isang papparazzi. May mga kaunting pagkakaiba lamang ito sa ilang mga bagay. Para sa isang papparazzi, layunin niyang patagong makakuha ng mga litrato ng mga artista at iba pang sikat na tao para gamitin sa mga negosyo na ang binebenta ay tsimis. Para kay Javier, ito ay ang mga karaniwang taong abala sa kanilang sariling buhay na kanyang natatagpuan kung saan man lugar siya mapadpad.  Hinugot niya ang kanilang mga kawangis mula sa tuloy-tuloy na pag-ikot ng mundo upang makalikom ng mga bahaging maaring makabuo ng representasyon nito; ayon sa kung paano niya ito nakikita. Ang mga larawan ay ipinagtangi-tangi sa mga pangkat na nagtataguyod ng pag-uuri ng iba’t-ibang katayuan sa loob ng ating sinasabuhay na konteksto. Pinamagatan ang bawat obra ng mahahaba at mahirap maunawaang mga laro sa salita na hango sa mga kilalang Filipinong kasabihan at ekspresiyon. Kung itututring natin silang mga captions, maaaring masabi na walang balak ang mga gawang ito na maglahad ng isang maaasahan at malinaw na paraan ng pagtingin sa daigdig. Bagkus, ipinapakita nila kung paano natin ito kadalasang nararanasan: mahirap maintindihan, nakakabagot at punung-puno ng kontradiksyon at iba’t-ibang manglalaro.

Hindi mapagkakaila na ang mga larawan ay mayroong anyong pisikal. Ang mga pinipiling desisyon sa sukat, pagkakalapat at pagkakalimbag ay may kinalaman din sa paggawa ng mga kahulugan bukod sa kung ano ang linalarawan dito. Mapapansin na ang kanyang mga gawa ay nakalagay sa mga bagay na ginagamit bilang pabalat ng mga produkto, billboard, poster atbp. Mga format na angkop sa malawakang paggawa at pagpapakalat ng mga komersyal na imahen.

Ang dalawang aspeto ng kaniyang mga obra ay masasabing magkasalungat sa bawat isa. Ang mga mapang-akit na mga larawan at ang kanilang mga pangako ay pinalitan ng mga hango sa araw-araw na siya namang nababago sa iba’t ibang paraan dahil sa materyal na kanilang kinalalagyan. Hindi maiiwasang sumagi sa isipan ang pamagat ng eksibisyon na ito: ‘Maghahalo ang Balat sa Tinalupan’, ngunit mukhang pinag-ibayo pa niya ang pagkakahalo nang kanyang pinagsama ang dalawang aspetong nabanggit na kadalasang itinuturing na hindi angkop sa bawat isa.  Kaya marahil ang mga tao, bagay o hayop na ating maaninag ay mistulang mga multong nakakulong sa loob ng mga pakete at patalastas. Ang pamagat ay isa ring ekspresiyong idyomatiko na tumutukoy sa hindi mapipigilang paglaganap ng kaguluhan kapag naabot ang isang sukdulan. Ito ay ginagamit bilang babala para iwasang gawin o mangyari ang isang bagay.  Kung iisipin natin, hindi kaya sinusubukan ng mga larawan na tayo’y balaan na ang ating kasalukuyan at pinagsasaluhang kalagayan ay maaaring gumuho kahit anong oras? O kaya ang mga ito ay produkto ng pagtatangkang gumawa ng mga artefacts para sa mga makakaligtas sa napipintong ngunit ‘di inaasahang pagkagunaw sa hinaharap?

- Mark Sanchez