YALNIZ ONA

Hislerim birer ebemkuşağıdır

Yalnız ona

Arzedip derdimi -işitmeyen de bir tek odur;

Bu yüzden denizler ve okyanuslar eşlik eder gözüme,

Böyle muhteşem bir ağlayışa ancak evren ayak uydurabilirdi zaten.

Istırabım gecenin ortasını çatlatıp sızıyor bilmem ki şu an o, kimin içine erişiyor.

Yine de- kalsa da o aşk içimde;

Ben pekala şıpıdım terlikleri giyerim ayağıma…

Komik bir gülüş de elbet gelir benim başıma-

Başka bir deyişle; kendi halime dönüp yeniden düşler kurabilirim.

Elbette gülerek.

O aşk hayatımdan sürüp gidedursun,

Şayet ölmemişsem,değişen hiçbir şey olmayacaktır ben de-

Eğer ölmüşsem aramaya koyulabilirler beni,

Kuşkusuz alacakaranlıktayımdır ben.

Bu denli o ,olmuşumdur yani.

Ufkun bir noktasına dalıp,alelade mutlak o,doğmuştur bir zaman sonra yine bana.

Ancak neden sonra altüst olmuşluğumu azarlayıp,ben de yeniden doğabilirim.

Eğer hala ölmemişsem bir tek ona-ve yalnız ona!..

(Meral Meri)

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video